Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne Beata Skibińska, FRSE Krajowy Dzień Informacyjny, WMB, Katowice,

2 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Kompetencje kluczowe umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym umiejętność porozumiewania się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje społeczne i obywatelskie umiejętność uczenia się inicjatywa i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

3 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Reforma szkolnictwa wyższego w Europie i w Polsce ciągły proces zmian cele polityczne jako punkty odniesienia autonomia programowa i instytucjonalna szkół wyższych prawo o szkolnictwie wyższym

4 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Proces Boloński – proces reform w europejskim szkolnictwie wyższym 1999 – Deklaracja Bolońska 2010 – Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Europejskie Ramy Kwalifikacji Mobilność Uznawalność Kompetencje

5 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Erasmus a europejskie szkolnictwo wyższe PROGRAM ERASMUS 1995 – Sokrates LLP Milionowy Student Erasmusa - rok 2002 Trzy miliony studentów Erasmusa - do roku 2013 Mobilność studentów i pracowników Programy kształcenia Współpraca międzyuczelniana Porównywalność i uznawalność kwalifikacji Początek Dwumilionowy Student Erasmusa - rok 2009 Nowy program

6 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Rok 2012 – obchody 25-lecia programu Erasmus Strona dedykowana 25-leciu programu Erasmus:

7 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Student uczelni uczestniczącej w programie Erasmus Pobyt na praktyce od 3 do 12 miesięcy Praktyka związana z kierunkiem kształcenia Zaliczenie praktyki do dorobku studenta (wpisanie do suplementu do dyplomu) Wyjazdy studentów na praktyki – założenia ogólne

8 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Karta jakości praktyki Erasmusa Karta jakości praktyki Erasmusa - Quality Commitment for Erasmus student placements

9 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Zaproponowanie lub zaakceptowanie instytucji – miejsca odbywania praktyki Merytoryczna opieka nad założeniami praktyki Przygotowanie umowy finansowej dla studenta Wypłata stypendium przeznaczonego na koszty podróży i utrzymania Wyjazdy studentów na praktyki – zadania uczelni wysyłającej

10 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Wyznaczenie opiekuna praktykanta, odpowiedzialnego za wdrożenie go do pracy i instruktaż Przydzielenie studentowi zadań i obowiązków, zapewnienie dostępu do odpowiedniego wyposażenia i materiałów Sporządzenie umowy lub równorzędnego dokumentu dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego (jeżeli dotyczy) Wyjazdy studentów na praktyki – zadania instytucji przyjmującej

11 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Wyjazdy studentów na praktyki – zadania instytucji przyjmującej Wsparcie praktyczne: Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę (o ile wymagane) – zgodnie z przepisami krajowymi Pomoc w znalezieniu zakwaterowania lub zapewnienie taniego/ bezpłatnego zakwaterowania Informowanie o obowiązującym ubezpieczeniu i obowiązujących przepisach Kieszonkowe

12 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Jak znaleźć zagranicznego praktykanta? skontaktować się z uczelniami w swoim regionie i przekazać ofertę praktyk dla zagranicznych studentów z prośbą o jej wysłanie do partnerskich szkół wyższych w innych krajach (wykaz uczelni dostępny na skontaktować się z Narodową Agencją Erasmusa i przesłać ofertę praktyk (w j. obcym); oferta zostanie przekazana innym narodowym agencjom, a za ich pośrednictwem uczelniom w ich krajach

13 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Korzyści dla firm/ instytucji Wymiana wiedzy i umiejętności Bardziej międzynarodowy charakter Poznanie kultury biznesu innego kraju Możliwość poznania innych rynków, rozszerzenia działalności firmy Poprawa znajomości języka obcego wśród pracowników Możliwość pozyskania przyszłego pracownika

14 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Korzyści dla firm/ instytucji W procesie rekrutacji dużą wagę przywiązujemy do wiedzy praktycznej wspartej doświadczeniem międzynarodowym. Wynika to z charakteru działalności naszej firmy. Studenci, którzy odbywają w DATEV.pl praktykę wnoszą korzyści poznawcze dla innych kultur, krajów i języka. Praktykanci mają możliwość współpracować przy projektach o charakterze międzynarodowym. W zamian oferujemy możliwość zapoznania się z filozofią pracy firmy w Polsce jak i zebranie doświadczeń praktycznych które mogą owocować w dalszym rozwoju kariery zawodowej. Piotr Franciszkowski Prezes Zarządu DATEV.pl Sp. z o.o.

15 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Korzyści wynikające z odbycia praktyki zagranicznej w opinii studentów zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty) nauka języków obcych, zdolności komunikacyjne zwiększenie otwartości i mobilności poznanie kultury innego kraju umiejętność pracy w zespole międzynarodowym świadomość konieczności dalszego kształcenia

16 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS

17 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Liczba studentów Erasmusa w Europie Polska przystępuje do programu

18 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Kraje, które w latach 1998/99 – 2010/11 przyjęły największą liczbę polskich studentów

19 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Kraje, które w latach 1998/99 – 2009/10 wysłały największą liczbę studentów do Polski

20 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS fot. Maciej Julian Sobociński, Politechnika Wrocławska,Koło podbiegunowe – drogowskazy w osadzie św. Mikołaja, Finlandia 2006/2007 fot. Aleksandra Szmidt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Erasmusi z Hiszpanii, Katalonii, Polski oraz Węgier, Bruksela 2005/2006 fot. Beata Gruźlewska, Czekając na stypendium Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google