Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne"— Zapis prezentacji:

1 i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne
Beata Skibińska, FRSE Krajowy Dzień Informacyjny, WMB, Katowice,

2 Kompetencje kluczowe umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym
umiejętność porozumiewania się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje społeczne i obywatelskie umiejętność uczenia się inicjatywa i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

3 Reforma szkolnictwa wyższego w Europie i w Polsce
ciągły proces zmian cele polityczne jako punkty odniesienia autonomia programowa i instytucjonalna szkół wyższych prawo o szkolnictwie wyższym

4 Proces Boloński – proces reform w europejskim szkolnictwie wyższym
1999 – Deklaracja Bolońska 2010 – Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego Europejskie Ramy Kwalifikacji Kompetencje Uznawalność Mobilność

5 Erasmus a europejskie szkolnictwo wyższe
Początek Mobilność studentów i pracowników Programy kształcenia Współpraca międzyuczelniana Porównywalność i uznawalność kwalifikacji Milionowy Student Erasmusa - rok 2002 Dwumilionowy Student Erasmusa - rok 2009 Trzy miliony studentów Erasmusa - do roku 2013 1995 – 2006 Sokrates LLP Nowy program PROGRAM ERASMUS

6 Rok 2012 – obchody 25-lecia programu Erasmus Strona dedykowana 25-leciu programu Erasmus:

7 Wyjazdy studentów na praktyki – założenia ogólne
Student uczelni uczestniczącej w programie Erasmus Pobyt na praktyce od 3 do 12 miesięcy Praktyka związana z kierunkiem kształcenia Zaliczenie praktyki do dorobku studenta (wpisanie do suplementu do dyplomu)

8 Karta jakości praktyki Erasmusa - Quality Commitment for Erasmus student placements

9 Wyjazdy studentów na praktyki – zadania uczelni wysyłającej
Zaproponowanie lub zaakceptowanie instytucji – miejsca odbywania praktyki Merytoryczna opieka nad założeniami praktyki Przygotowanie umowy finansowej dla studenta Wypłata stypendium przeznaczonego na koszty podróży i utrzymania

10 Wyjazdy studentów na praktyki – zadania instytucji przyjmującej
Wyznaczenie opiekuna praktykanta, odpowiedzialnego za wdrożenie go do pracy i instruktaż Przydzielenie studentowi zadań i obowiązków, zapewnienie dostępu do odpowiedniego wyposażenia i materiałów Sporządzenie umowy lub równorzędnego dokumentu dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego (jeżeli dotyczy)

11 Wyjazdy studentów na praktyki – zadania instytucji przyjmującej
Wsparcie praktyczne: Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pracę (o ile wymagane) – zgodnie z przepisami krajowymi Pomoc w znalezieniu zakwaterowania lub zapewnienie taniego/ bezpłatnego zakwaterowania Informowanie o obowiązującym ubezpieczeniu i obowiązujących przepisach Kieszonkowe

12 Jak znaleźć zagranicznego praktykanta?
skontaktować się z uczelniami w swoim regionie i przekazać ofertę praktyk dla zagranicznych studentów z prośbą o jej wysłanie do partnerskich szkół wyższych w innych krajach (wykaz uczelni dostępny na skontaktować się z Narodową Agencją Erasmusa i przesłać ofertę praktyk (w j. obcym); oferta zostanie przekazana innym narodowym agencjom, a za ich pośrednictwem uczelniom w ich krajach

13 Korzyści dla firm/ instytucji
Wymiana wiedzy i umiejętności Bardziej międzynarodowy charakter Poznanie kultury biznesu innego kraju Możliwość poznania innych rynków, rozszerzenia działalności firmy Poprawa znajomości języka obcego wśród pracowników Możliwość pozyskania przyszłego pracownika

14 Korzyści dla firm/ instytucji
„W procesie rekrutacji dużą wagę przywiązujemy do wiedzy praktycznej wspartej doświadczeniem międzynarodowym. Wynika to z charakteru działalności naszej firmy. Studenci, którzy odbywają w DATEV.pl praktykę wnoszą korzyści poznawcze dla innych kultur, krajów i języka. Praktykanci mają możliwość współpracować przy projektach o charakterze międzynarodowym. W zamian oferujemy możliwość zapoznania się z filozofią pracy firmy w Polsce jak i zebranie doświadczeń praktycznych które mogą owocować w dalszym rozwoju kariery zawodowej.”   Piotr Franciszkowski Prezes Zarządu DATEV.pl Sp. z o.o. 

15 Korzyści wynikające z odbycia praktyki zagranicznej w opinii studentów
zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty) nauka języków obcych, zdolności komunikacyjne zwiększenie otwartości i mobilności poznanie kultury innego kraju umiejętność pracy w zespole międzynarodowym świadomość konieczności dalszego kształcenia

16

17 Liczba studentów Erasmusa w Europie
Polska przystępuje do programu

18 Kraje, które w latach 1998/99 – 2010/11 przyjęły największą liczbę polskich studentów

19 Kraje, które w latach 1998/99 – 2009/10 wysłały największą liczbę studentów do Polski

20 fot. Beata Gruźlewska, „Czekając na stypendium”
fot. Maciej Julian Sobociński, Politechnika Wrocławska, „Koło podbiegunowe – drogowskazy w osadzie św. Mikołaja”, Finlandia 2006/2007 fot. Aleksandra Szmidt, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, „Erasmusi z Hiszpanii, Katalonii, Polski oraz Węgier”, Bruksela 2005/2006 Dziękuję za uwagę fot. Beata Gruźlewska, „Czekając na stypendium” PROGRAM ERASMUS


Pobierz ppt "i jego oferta wyjazdów na praktyki zagraniczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google