Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

2 Lifelong Learning Programme Uczenie się przez całe życie
program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS komponent odnoszący się do szkolnictwa wyższego dot. wszystkich typów uczelni, dziedzin, poziomów studiów (UG, PG, D)

3 Kraje uczestniczące 27 krajów członkowskich UE
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) Turcja

4 Dane liczbowe Ogólna liczba wymiany studentów w 2009 roku to 2 mln
Udział Polski w Erasmusie od 1998r. do 2008r. polskich studentów polskich pracowników uczelni (STA, STT) studentów zagranicznych w Polsce 7 924 przyjazdy pracowników zagr. (STA, STT) Budżet programu w roku 2008/09 wyniósł dla Polski ponad 35mln € Łącznie w okresie do polskich uczelni trafiło 131 mln €

5 Wpływ Erasmusa na uczelnie
Tworzenie ram internacjonalizacji uczelni Mobilność na wielką skalę (studenci/wykładowcy) Powstanie i rozwój ECTS (narzędzie uznawania wyników) Powstanie międzynarodowej oferty dydaktycznej Standardy podnoszące jakość kształcenia Promocja uczelni za granicą Tworzenie i rozwój biur współpracy z zagranicą

6 Indywidualne korzyści stypendystów
zdobycie „europejskiego doświadczenia”, korzyści w wymiarze kulturowym (poznanie innych krajów, języków), akademickim (poznanie innych modeli kształcenia i funkcjonowania uczelni), zawodowym (studia za granicą stanowią atut w oczach pracodawców, możliwość zainicjowania współpracy na polu badań/dydaktyki), osobistym (tolerancja, otwarcie na inne kultury i innych ludzi, „sprawdzenie” się).

7 Działania Erasmusa w UEP
Wymiana studentów (studia, praktyki) Wymiana pracowników (wykłady, szkolenia) Organizacja wymiany Wymiana w liczbach 1680 studentów UEP (wł. z 2009/2010) 539 studentów zagranicznych (wł. z sem. zim. 2009/10) 82 wyjazdy z wykładami i 18 wyjazdów szkoleniowych zostało zrealizowanych przez pracowników UEP 112 umów bilateralnych; 108 uczelni partnerskich 311 miejsc dla studentów 51 miejsc dla wykładowców z wykładami

8 Wyjazdy szkoleniowe STT Staff Mobility for Training
Kto? Pracownik uczelni, obywatel kraju biorącego udział w programie Gdzie? zagraniczne uczelnie z 31 państw uczestniczących (Karta Uczelni Erasmusa), instytucje (w tym UE), przedsiębiorstwa Cel? doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie związanej z charakterem pracy wykonywanej w UEP

9 Wyjazdy szkoleniowe STT
Warunki: znajomość języka obcego, zgoda na przyjęcie na szkolenie przez instytucję zagraniczną, przygotowany program szkolenia (akceptacja uczelni zagr. i prorektora UEP) Termin i czas wyjazdu: 5 dni+podróż w terminie: – Termin zgłoszenia: Pracownik samodzielnie szuka instytucji przyjmującej. Oferty na naszej stronie Erasmusa np. na stronie ERACON, Agencji Narodowej, stronach uczelni zagranicznych

10 Prowadzenie zajęć w uczelniach partnerskich STA Staff Mobility for Teaching Assignments
Kryteria formalne i zasady realizacji: Obywatelstwo kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Pracownik naukowo-dydaktyczny, tytuł co najmniej doktora Wyjazd realizowany w uczelni partnerskiej Wymóg realizacji minimum 5 godz. dydaktycznych Program i termin zajęć uzgodniony przed wyjazdem Sporządzony i zaakceptowany Indywidualny Program Nauczania

11 STA – umowy bilateralne
Umowy międzyuczelniane (liczba: 51) Zainicjowane przez konkretne osoby Zainicjowane przez Dział BNiWZ tzw. ogólne (l.33) Umowy podpisywane do poł. marca roku ubiegłego są zakontraktowane we wniosku do AN. Umowy mogą być podpisywane w ciągu całego roku akademickiego – środki z AN - bez zmian

12 STA - kontakty z uczelniami
Kontakty bezpośrednie wykładowców - Lektura strony www uczelni partnerskiej – kontakt z naukowcem z odpowiedniej tematyki - skuteczne Kontakty poprzez DBNiWZ zapytanie do International Office – różny efekt Oferty przesyłane przez partnerów – umieszczane na naszej stronie www Przyjazdy wykładowców w ramach Erasmusa

13 Prowadzenie zajęć dydaktycznych - kwalifikacja
Termin nadsyłania zgłoszeń:16. listopada br. Elementy zgłoszenia: Termin wyjazdu/uczelnia partnerska Kopia potwierdzenia przyjęcia przez uczelnię partnerską (jeśli możliwe) Propozycja programu wykładu: syllabus na 5h lub wypełniony Indywidualny program nauczania - ITP

14 Obowiązki beneficjenta programu Erasmus
Przed wyjazdem - Wypełnienie IWP/ITP – indywidualnego Programu Szkolenia/nauczania – akceptacja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Uzgodniony termin szkolenia Realizacja wyjazdu zgodnie z procedurą wyjazdową p. 222 Podpisanie umowy Erasmusa p. 218 Po powrocie Zwrot podpisanego IWP/ITP – p. 218 Dostarczenie potwierdzenia o odbyciu szkolenia Rozliczenie wyjazdu – p. 222 Wypełnienie ankiety on-line na stronie AN

15 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Wyjazd pracownika jest w całości finansowany przez uczelnię - jak przy wyjazdach służbowych za granicę (bez fee!). Źródło finansowania: Erasmus (stawki, umowa) i środki współpracy z zagranicą (reszta). Pracownik otrzymuje stypendium na faktyczny czas podróży nie dłuższy niż 7 dni. Przykład: jeśli wykłady odbędą się od wtorku do czwartku, to podróż może trwać 5 dni (od poniedziałku do piątku).

16 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Liczba miejsc: ograniczenia przy dużej liczbie chętnych; dodatkowa kwalifikacja przy małej liczbie chętnych lub rezygnacjach. Stypendium Erasmusa dla osób o dużym stopniu niepełnosprawności.

17 Finansowanie wyjazdów STT i STA
Czas (okres) finansowania: nieprzekraczalny: od 1 czerwca 2009 do 31 września 2010, przyjęty w UEP do – konieczność rozliczenia wyjazdu, od 1 czerwca 2010 nowy okres rozliczeniowy.

18 Zasady wyboru pracowników STT i STA
Duże zainteresowanie: priorytet dla osób, które nie brały jeszcze udziału w Erasmusie w latach ubiegłych Wolne miejsca i środki: można zgłaszać zapytania i aplikacje po terminie br.

19 Dziękujemy za uwagę Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą


Pobierz ppt "ERASMUS DLA PRACOWNIKÓW w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google