Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30.07.2015 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr. Andreas Koch Zastosowanie materiałów związanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30.07.2015 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr. Andreas Koch Zastosowanie materiałów związanych."— Zapis prezentacji:

1 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 1 Dr. Andreas Koch Zastosowanie materiałów związanych cementem w zakresie wody do spożycia

2 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 2 Zastosowanie materiałów związanych cementem w zakresie wody do spożycia  Materiały związane cementem od ponad 100 lat są wykorzystywane w systemach zaopatrzenia w wodę do spożycia  Np. studnie, konstrukcje filtracyjne, zapory wodne, urządzenia uzdatnianiające, zbiorniki czystej wody, rurociągi ciśnieniowe, rury żeliwne i stalowe wyłożone zaprawą cementową

3 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 3 Wymagania dot. techniki budowlanej Wymagania z punktu widzenia higieny wody Zastosowanie materiałów związanych cementem w zakresie wody do spożycia DIN EN DIN DIN EN 1508 DVGW-W 300 Arkusz roboczy DVGW W 347 (z kontrolami)

4 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 4 Arkusz roboczy DVGW W 347  Wydanie pierwsze: październik 1999  Wprowadzenie europejskich norm dla cementu, kruszyw, domieszek do betonu itp.  Prace w AHG 6 „Wpływ produktów związanych cementem na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi“ WG 3 CEN/TC 164 „Zaopatrzenie w wodę“  W roku 2002 rozpoczęto prace nad poprawkami do arkusza roboczego W 347 w celu dostosowania go do aktualnych technologii i odpowiednich norm europejskich  Aktualna wersja: maj 2006

5 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 5 Zakres zastosowania I Zaprawa cementowa do wyłożenia rur żeliwnych i stalowych II Rury betonowe > DN 300, zbiorniki betonowe... III Kleje do glazury, zaprawy do fug, itp. IV Elementy konstrukcyjne w strefach ochronnych wody do spożycia I, II lub III Wymagania dla substancji wyjściowych CementDIN EN i DIN 1164 lub dopuszczone przez władze budowlane cementy i cementy glinowe zgodnie z DIN EN KruszywoDIN EN 13139DIN EN DIN EN Dodana wodaDodana woda musi być zgodna z DIN Woda nadająca się do spożycia lub o zbliżonych do niej właściwościach o przewodności elektrycznej < 2000 µS/cm i jej wskaźniku KMnO 4 10 mg/l lubNie przekroczony 20 mg/l (jako O 2 ) DomieszkiMuszą być zgodne z DIN Muszą być zgodne z DIN lub dopuszczone przez władze budowlane Domieszki nieorganiczne z komponentów [1.1] do [1.4] Nieorg. domieszki pucolanowe < 10M %; Nieorg. domieszki niepucolanowe < 3M % Oraz organiczne domieszki z komponentów zgodnie z 2.1

6 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 6 Zakres zastosowania I Zaprawa cementowa do wyłożenia rur żeliwnych i stalowych II Rury betonowe > DN 300, zbiorniki betonowe... III Kleje do glazury, zaprawy do fug, itp. IV Elementy konstrukcyjne w strefach ochronnych wody do spożycia I, II lub III DomieszkinieprzewidzianeDomieszki muszą być zgodne z DIN Plastyfikatory i fluidyzatory betonu z komponentów [3.4] i [4.1]-[4.6] Dla zaprawy cementowej do wyłożenia zbiorników betonowych z komp. [3.1]-[3.6] i [4.1]-[4.13] Fluidyzatory do betonu z komponentów [4.1]-[4.4] Dla klejów do glazury, zapraw do fug... domieszki z komponentów [3.1]-[3.6] i [4.1]-[4.13] Domieszki z komponentów [3.1]- [3.6] i [4.1]-[4.13] Osłony rur z zaprawy cementowej i licowanie rur z zaprawy cementowej z dodatkiem włókien zgodnie z DIN lub DVGW GW 340 PigmentynieprzewidzianeMuszą być zgodne z DIN z komponentu[5] WłóknanieprzewidzianeMuszą być dopuszczone przez władze budowlane z komponentów [6.1]-[6.3] Substancje pomocnicze nieprzewidziane Z komponentów [7.1]-[7.4.5]

7 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 7 Zakres zastosowania I Zaprawa cementowa do wyłożenia rur żeliwnych i stalowych II Rury betonowe > DN 300, zbiorniki betonowe... III Kleje do glazury, zaprawy do fug, itp. IV Elementy konstrukcyjne w strefach ochronnych wody do spożycia I, II lub III Wymagania dot. higieny wody do spożycia Kontrole migracji Właściwości zewnętrzne Nie ma zmian w badanej wodzieBrak wymagań (b.w.) Wydzielanie się TOC 2,5 mg x m² x d mg x m² x d mg x m² x d -1 b.w. Wydzielanie się As* 0,05 mg x m² x d -1 Wydzielanie się Pb *0,1 mg x m² x d -1 Wydzielanie się Cd *0,05 mg x m² x d -1 Wydzielanie się Cr *0,3 mg x m² x d -1 Wydzielanie się Ni *0,2 mg x m² x d -1 Wydzielanie się Li** b. w. 0,3 mg x m² x d -1 b.w. DVGW W 270b. w. przy dodatkach organicznych mikrobiologiczny test wzrostu b.w.

8 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 8 Arkusz roboczy DVGW W 347 Wymagania dot. higieny wody do spożycia Wymagania dot. substancji wyjściowych Wymagania dot. produktów Kontrola produktu końcowego (np. żeliwnej lub stalowej rury wyłożonej zaprawą cementową) Kontrola wszystkich substancji wyjściowych (np. cement, domieszki) Spełnione wymagania dot. produktu końcowego

9 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 9 Arkusz roboczy DVGW W 347 Kontrola produktu (rura żeliwna wyłożona zaprawą cementową) Kontrola substancji wyjściowych (pryzmy zaprawy)

10 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 10 Arkusz roboczy DVGW W 347 Kontrola migracji:  Przygotowanie próbki (pryzmy zaprawy)  Magazynowanie próbek według DIN EN (max. 28 dni)  Wstępna obróbka próbki (ostatnie 8 dni magazynowania) woda zastosowana do obróbki wstępnej zgodna z DIN EN  Kontrola migracji 3 x 72 h (woda do porównania według DIN EN )  Przy zastosowaniu organicznych substancji i środków pomocniczych, pigmentów, włókien i innych substancji pomocniczych:  Kontrola zewnętrznych właściwości za pomocą wody do porównania, zawierającej 1 mg/l wolnego Cl 2  Mikrobiologiczny test wzrostu według DVGW W 270

11 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin 11 Lista dopuszczalnych substancji (Załącznik A ): Substancje po ocenie toksykologicznej A1 Nieorganiczne domieszki A2 Organiczne domieszki A3 Komponenty z nieorganicznymi domieszkami A4 Komponenty z organicznymi domieszkami A5 Pigmenty A6 Włókna A7 Substancje pomocnicze A8 Dodatki w domieszkach i substancjach pomocniczych Arkusz roboczy DVGW W 347


Pobierz ppt "30.07.2015 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr. Andreas Koch Zastosowanie materiałów związanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google