Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Christiane Schell Tworzenie się osadu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Christiane Schell Tworzenie się osadu."— Zapis prezentacji:

1 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Christiane Schell Tworzenie się osadu mikrobiologicznego na materiałach kontaktujących się z wodą do spożycia – badania i ocena Norma Techniczna W 270 (listopad 2007 r.) Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin

2 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 2 DVGW W 270: uzasadnienie Jakie jest uzasadnienie? Zauważalne problemy Słaba jakość wody do spożycia oraz Uszkodzenia wywoływane osadem mikrobiologicznym lepkiej konsystencji doprowadziły do opracowania nieskomplikowanej metody badawczej zorientowanej na potrzeby praktyczne Metodę opracował prof. dr med. Schoenen, Hygiene-Institut, Universität Bonn (dyrektor prof. E. Thofern),1984

3 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 3

4 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 4

5 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 5

6 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 6

7 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 7

8 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 8

9 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 9

10 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 10 perlator (widok z przodu i z tyłu)

11 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 11 DVGW W 270: Cel Cel –Aby wykluczyć wpływ mikroorganizmów na wodę do spożycia stosować można wyłącznie materiały nie ułatwiające (w kontakcie z wodą do spożycia) tworzenia się osadu mikrobiologicznego –Identyfikacja materiałów na których nie tworzy się w dużych ilościach osad mikrobiologiczny (szlam) woda do spożycia nie jest sterylna, dlatego niektóre mikroorganizmy mogą rozwijać się na powierzchni materiałów kontaktujących się z nią; nie można uniknąć takiego ograniczonego rozwoju organizmów, dlatego jest on tolerowany (pierwsze etapy tworzenia się biofilmu, kolonizacja) Ale: brak tolerancji dla stymulowania rozwoju mikroorganizmów przez substancje pochodzące z wyrobów budowlanych oraz rozwoju biomasy na ich powierzchni

12 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 12 DVGW W 270: Cel Ograniczona kolonizacja może być akceptowana, ponieważ nie wpływa ona na jakość wody do spożycia Tworzenie się biomasy na powierzchni nie może być akceptowana, ponieważ nie pozostaje ona bez wpływu na jakość wody do spożycia: –Biomasa powierzchniowa może wpłynąć na liczebność kolonii w wodzie do spożycia –Biomasa powierzchniowa jest potencjalnym siedliskiem patogenów

13 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 13

14 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 14

15 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 15 DVGW W 270: zakres Metoda badawcza do oznaczania tworzenia się osadu mikrobiologicznego na –materiałach organicznych –materiałach zawierających komponenty organiczne mających kontakt z wodą do spożycia lub wodą, z której wytworzona zostanie woda do spożycia

16 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 16 DVGW W 270: zakres Ta metoda badawcza ma zastosowanie do materiałów –w postaci końcowej (wykończonych fabrycznie) oraz –produktów stosowanych na miejscu (powłoki, etc.) Metoda ta nie ma zastosowania do smarów i olejów ze względu na techniczne trudności związane z procedurą badania Badanie nie jest konieczne w przypadku materiałów nie zawierających związków organicznych

17 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 17 DVGW W 270: zasada działania Badane przedmioty są –przemywane wodą do spożycia –czyszczone środkiem dezynfekującym –przemywane wodą do spożycia –wystawione na działanie wolno płynącej wody testowej Zbiornik testowy Określone okresy –usuwane z wody Biomasa narosła na powierzchni jest –zeskrobywana –wirowanie –określenie bioobjętości

18 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 18 DVGW W 270: wymogi podstawowe Badane przedmioty muszą być reprezentatywne pod względem –Składu –Obróbki –Właściwości dla produktów w postaci końcowej produkty złożone badane są jako jeden produkt skład materiału –musi być zgodny z przepisami krajowymi, –podlega zatwierdzeniu przez laboratorium badawcze

19 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 19 DVGW W 270: wymogi podstawowe Materiały referencyjne W celu zapewnienia właściwego przebiegu badań –Kontrola pozytywna: rozwój biomasy stymulowany dostarczaniem substancji biodegradowalnych (parafina) –Kontrola negatywna: tylko kolonizacja powierzchni, ale bez rozwoju biomasy (stal nierdzewna)

20 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 20 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Woda testowa –Bez środków dezynfekujących –Temperatura 12 +- 5 °C Zbiornik testowy –Szkło, stal nierdzewna, (materiał obojętny) –Objętość około 100 litrów –Dopływ wody u dołu zbiornika, odpływ u góry, z drugiej strony

21 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 21

22 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 22 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Woda testowa –Bez środków dezynfekujących –Temperatura 12 +- 5 °C Zbiornik testowy –Szkło, stal nierdzewna, (materiał obojętny) –Objętość około 100 litrów –Dopływ wody u dołu zbiornika, odpływ u góry, z drugiej strony Moduł do badania rur i węży

23 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 23 Wyroby złożone Rura dwuwarstwowa Jak zbadać warstwę wewnętrzną bez wpływu warstwy zewnętrznej?

24 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 24 Moduł do badania rur, przewodów i węży badana jest tylko powierzchnia kontaktująca się z wodą do spożycia

25 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 25 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Woda testowa –Bez środków dezynfekujących –Temperatura 12 +- 5 °C Zbiornik testowy –Szkło, stal nierdzewna, (materiał obojętny) –Objętość około 100 litrów –Dopływ wody u dołu zbiornika, odpływ u góry, z drugiej strony Moduł do badania rur i węży Skrobaczka –Guma lub plastik (12-15 cm szerokości)

26 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 26 Kontrola pozytywna: parafina

27 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 27 Kontrola negatywna

28 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 28 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Naczynia szklane do wirowania –Typ A: o specjalnym kształcie kalibracja 0,01-0,4 ml –Typ B: w przypadku spodziewanych objętości biomasy powyżej 0,5 ml (kontrola pozytywna), zaleca się stożkowe probówki do wirowania o objętości do 15 ml

29 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 29 0,07 0,05 A B A

30 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 30 DVGW W 270: urządzenie i reagenty Naczynia szklane do wirowania –Typ A: o specjalnym kształcie kalibracja 0,01-0,4 ml –Typ B: w przypadku spodziewanych objętości biomasy powyżej 0,5 ml (kontrola pozytywna), zaleca się stożkowe probówki do wirowania o objętości do 15 ml Wirówka –Rotor uchylny, 3000 x g przyśpieszenie grawitacyjne

31 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 31 DVGW W 270: procedura badania Ogólne –W każdym pojemniku testowym jedna kontrola pozytywna i jedna negatywna różne przedmioty badania –Całkowity kontakt z przepływającą wodą ze wszystkich stron –Brak kontaktu z innymi przedmiotami badania lub kontrolami –Brak dostępu światła –Stały przepływ 20 +/- 2 litrów/godzinę, 12 +/-5 °C

32 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 32 DVGW W 270: procedura badania Badane przedmioty usuwane są z pojemnika pojedynczo Biomasa: usuwana za pomocą skrobaczki i przenoszona w całości do naczynia szklanego w celu odwirowania

33 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 33 DVGW W 270: procedura badania Stożkowy korek o odpowiedniej średnicy na pręcie ze stali nierdzewnej przepychany przez rurę Usuwanie biomasy – przewody i węże

34 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 34 DVGW W 270: procedura badania Badane przedmioty usuwane są z pojemnika pojedynczo Biomasa: usuwana za pomocą skrobaczki i przenoszona w całości do naczynia szklanego w celu odwirowania Kultury kontaktowe z prób bez biomasy powierzchniowej Ponowna ekspozycja badanych przedmiotów po zebraniu osadu i oczyszczeniu pod bieżącą wodą Wirowanie (10 min 3000 x g lub 5 min 4000 x g) Oznaczenie bioobjętości Dalsze oznaczenie bioobjętości, jeżeli jest to konieczne (np. przy pomocy mikroskopu)

35 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 35 DVGW W 270: czas trwania badań 1-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 4 tygodnie, badanie: wynik 1a –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1b –ekspozycja przez kolejne 4 tygodnie, badanie: wynik 1c 2-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 8 tygodni, badanie: wynik 2a 3-miesięczne ( 2 przedmioty badań, 800 cm² każdy) –ekspozycja przez 12 tygodni, badanie: wynik 3a [opcjonalna ekspozycja tylko w pewnych przypadkach; dotyczy materiałów wykorzystywanych w złączach i uszczelkach – D1 i D2]

36 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 36 DVGW W 270: Ocena właściwy przebieg badania –kontrola pozytywna: mikrobiologiczna biomasa powierzchniowa >= 1,5 ml / 800 cm² –kontrola negatywna: brak mikrobiologicznej biomasy powierzchniowej < 0,01 ml/800 cm², ale pozytywne kultury kontaktowe (kolonizacja powierzchni przez mikroorganizmy) Jeżeli badanie przebiegło niewłaściwie, cały cykl jest powtarzany

37 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 37 Kontrola negatywna

38 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 38 DVGW W 270: Ocena Z wyników równoległych (2 przedmioty badań: 2 x 800 cm²) wyliczana jest średnia arytmetyczna A) Materiały, na których podczas całego okresu badania wystąpiła jedynie kolonizacja powierzchni lub wytworzyła się biomasa < = (0,05 +- 0,02) ml /800 cm² spełniają wymogi niniejszej normy i mogą być stosowane bez ograniczeń z mikrobiologicznego punktu widzenia

39 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 39 DVGW W 270: Ocena B) Materiały, na których w jednym okresie badawczym wytworzy się biomasa > (0,05 +/- 0,02) ml /800 cm² nie spełniają wymogów niniejszej normy; nie mogą być stosowane powszechnie w kontakcie z wodą do spożycia C) w przypadku materiałów stosowanych do wykonania dużych złączy (kategoria D1) obowiązują następujące wartości graniczne (0,12+-0,03) ml/800 cm². –Wyjątek: pierwszy 1-miesięczny okres badania. –Dodatkowo: wartości będą równe lub wykazywać będą tendencję spadkową 1c <= 1b, 3a <= 2a

40 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 40 DVGW W 270: Ocena D) w przypadku materiałów stosowanych do wykonania złączy (kategoria D2) obowiązują następujące wartości graniczne (0,20+-0,03) ml/800 cm². –Wyjątek: pierwszy 1-miesięczny okres badania. –Dodatkowo: wartości będą równe lub wykazywać będą tendencję spadkową 1c <= 1b, 3a <= 2a E) materiały, na których powierzchni nie tworzy się osad biomasy, ani nie występuje kolonizacja powierzchni nie spełniają wymogu niniejszej normy i nie mogą być stosowane w kontakcie z wodą do spożycia

41 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 41 DVGW W 270: Ocena po 4 tygodniach po 8 tygodniach po 12 tygodniach opcjonalnie: po 4 tygodniach badanie 1- miesięczne zbieranie biomasy (średnia = wynik 1a) zbieranie biomasy (średnia = wynik 1b) zbieranie biomasy (średnia = wynik 1c) zbieranie biomasy (średnia = wynik 1d) badanie 2- miesięczne zbieranie biomasy (średnia = wynik 2a) zbieranie biomasy (średnia = wynik 2b) badanie 3- miesięczne zbieranie biomasy (średnia = wynik 3a)

42 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 42 DVGW W 270: Raport, świadectwo Raport z badania –Materiał, opis produktu np. producent, informacje o składzie (przedstawione, ocenione i zatwierdzone), metoda produkcji, zakres stosowania –Opis próby przedstawionej do badania, –Wyniki, dodatkowe wnioski, ocena Świadectwo –…. ocena, ważność (uwaga: ważne wyłącznie pod warunkiem braku zmian składu chemicznego)

43 C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 43 Przeciwko biomasie mikrobiologicznej na wyrobach budowlanych kontaktujących się z wodą do spożycia (PBWS) stosuj certyfikowane PBWS! uszczelka


Pobierz ppt "C 2009 Tuschewitzki Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Christiane Schell Tworzenie się osadu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google