Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Pobieranie próbek wody do spożycia w budynkach Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel Germany 60435 Frankfurt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Pobieranie próbek wody do spożycia w budynkach Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel Germany 60435 Frankfurt."— Zapis prezentacji:

1 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Pobieranie próbek wody do spożycia w budynkach Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel Germany Frankfurt a. M. Am Hohlacker 12 Tel.: Warsztaty na temat technologii uzdatniania wody do spożycia Warsztaty z komponentu 4, Punkt programu 4.1b Warsaw,

2 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Źródła błędów w badaniach próbek wody

3 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podział Częstotliwość i zakres próbobrania w instalacjach domowych Próbki na obecność metali ciężkich Próbki na obecność Legionelli Dezynfekcja nie nadających się do opalenia punktów poboru wody, np. w samolotach

4 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Jakie budynki należy kontrolować? Budynki publiczne w rozumieniu TrinkwV 2001 podlegają rutynowej kontroli: szkoły przedszkola, żłobki szpitale hotele restauracje Inne, takie jak: –Domy starców –Ośrodki dla niepełnosprawnych –Domy dziecka –więzienia –…

5 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Jak często należy przeprowadzać kontrolę? Za wprowadzanie w życie Trinkwv 2001 są odpowiedzialne niemieckie kraje związkowe. W każdym kraju związkowym istnieją odmienne interpretacje jeśli chodzi o częstotliwość i rodzaj kontroli w budynkach publicznych. Dalej przedstawione zostaną przykłady z Frankfurtu nad Menem. § 19 ust. 7 TrinkwV 2001 …. W celu wprowadzenia zapisów w życie, urząd zdrowia wdroży program inspekcji w oparciu o dostosowane losowe kontrole.

6 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Częstotliwość inspekcji (Przykłady z praktyki) 1234 Rodzaj budynkuLiczba % instalacji podlegających kontroli na rok Liczba obiektów podlegających nadzorowi na rok restauracje, punkty gastronomiczne hotele szkoły Żłobki Domy starców Ośrodki dla bezdomnych itp Ośrodki sportowe Szpitale Sale operacyjne Inne miejsca publicznego użytku Suma

7 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Ile próbek należy pobrać? W celu określenia dotrzymania wartości granicznych na obszarze zaopatrywania Według tabeli B1 Dyrektywy UE W celu określenia dotrzymania wartości granicznych w konkretnym przypadku W zależności od celu badania i badanych parametrów

8 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Przepisy techniczne dotyczące próbobrania DIN EN –Jakość wody do spożycia - Próbobranie do badań mikrobiologicznych (ISO 19458:2006) DVPW W 551 –Urządzenia do ogrzewania i dystrybucji wody do picia; techniczne środki służące do ograniczenia wzrostu Legionelli; Planowanie, budowa, eksploatacja i konserwacja instalacji wody do spożycia Zalecenie Federalnego Urzędu ds. Środowiska z marca 2004 –Ocena jakości wody do spożycia na podstawie parametrów: ołów, miedź i nikiel

9 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podział Częstotliwość i zakres próbobrania w instalacjach domowych Próbki na obecność metali ciężkich Próbki na obecność Legionelli Dezynfekcja nie nadających się do opalenia punktów poboru wody, np. w samolotach

10 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podstawy: Stagnacja i substancje metaliczne (1) Stagnująca woda w przewodach metalowych prowadzi w zależności od czasu stagnacji do zwiększonego wchłaniania jonów metali.

11 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podstawy: Stagnacja i substancje metaliczne (2) Małe średnice rur zwiększają dodatkowo rozpuszczalność jonów metali z powodu niekorzystnie zmieniającego się stosunku między objętością wody a powierzchnią wewnętrzną.

12 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podstawy: Stagnacja i substancje metaliczne (3) Jakość wody surowej także ma wpływ na rozpuszczanie metali np. Wartość pH TOC twardość Kwasowość i zasadowość

13 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Rozpuszczanie się ołowiu podczas stagnacji w zależności od średnicy rury rys. 5 : Wpływ średnicy rury na stężenie ołowiu po stagnacji

14 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Rozpuszczanie się ołowiu podczas stagnacji w zależności od jakości wody rys. 9: Krzywe stagnacji 3 różnych wód gruntowych woda 1: pH 7,4; SK 4,3 = 4,8 mmol/m³ woda 2: pH 7,5; SK 4,3 = 3,4 mmol/m³ woda 3: pH 7,2; SK 4,3 = 3,0 mmol/m³ (SK 4,3 =Säurekapazität)

15 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Obowiązywanie wartości granicznych wytycznej UE w sprawie wody do spożycia Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ZAŁĄCZNIK I: PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRÓW CZĘŚĆ B: Parametry chemiczne Parametry:Ołów (Pb), Miedź (Cu), Nikiel (Ni) Uwaga 3: Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów. Gdzie właściwe, metody pobierania próbek i monitorowania muszą być stosowane w sposób zharmonizowany, który ma zostać opracowany zgodnie z art. 7 ust. 4. Państwa Członkowskie muszą brać pod uwagę występowanie poziomów szczytowych, które mogą powodować szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego.

16 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Próbka losowa Stopniowa próbka stagnacyjna Ten rodzaj próbobrania nie nadaje się do udowodnienia przekroczenia wartości granicznej w konkretnym przypadku, ale ma dawać wskazówki co do problematyki metali na danym obszarze zaopatrzenia. Wyniki pomiarów stopniowego próbobrania stagnacyjnego dla ołowiu, miedzi i niklu służą do sprawdzenia poziomu metali w konkretnym przypadku. Otrzymane tu wyniki winny być oceniane zgodnie z Załącznikiem II TrinkwV Strategie badań na obecność metali ciężkich w instalacjach domowych Quelle: Empfehlung des Umweltbundesamtes vom März 2004; Probenahmeverfahren des UBA für Blei, Kupfer und Nickel (Dez. 2003)

17 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Próbka losowa 1 próbka na nieruchomość z zaworu czerpalnego użytkownika objętość próby 1 litr pobranie bez uprzedniego płukania (pobranie spontaniczne) pobranie o dowolnej godzinie Wyniki pomiarów próbek losowych na ołów, miedź i nikiel w ramach ogólnej kontroli służą spełnieniu wymogów art. 7 dyrektywy Rady ws. wody do spożycia. Próbki mogą być również pobierane w budynkach, z których instalacji domowych udostępniana jest woda do publicznego użytku. Źródło: Zalecenie UBA z marca Próbobranie UBA dla ołówiu, miedzi i niklu (grudzień 2003)

18 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Stopniowe próbki stagnacyjne (UBA) 032 czas stagnacji [godz.] Próbka S 0 Próbka S 1 S 0 Próbka po spuszczaniu wody przez 5 minut * S 1 Próbka po 4-godzinnej stagnacji (Próbka armatury) * S 2 Próbka po 4-godzinnej stagnacji (Próbka rur) * stężenie [mg/l] Próbka *) = objętość próbki: 1l po spuszczaniu wody 5 minut w dowolnym momencie dnia 41 Próbka S 2

19 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Metale ciężkie w próbkach zimnej wody z budynków publicznych we Frankfurcie nad Menem ParametrS 0 > WGS 1 > WG S 2 > WG Pb (n=1068)1 (0,1 %)15 (1,4 %) 5 (0,5%) Cu (n=1068)013 (1,2 %) 6 (0,6 %) Ni (n=1083)2 (0,2 %)55 (5,1 %)11 (1,0 %) Pb - projekt (n=507 od 2004) 19 (3,9 %)132 (27,1 %)110 (22,6%)

20 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podział Częstotliwość i zakres próbobrania w instalacjach domowych Próbki na obecność metali ciężkich Próbki na obecność Legionelli Dezynfekcja nie nadających się do opalenia punktów poboru wody, np. w samolotach

21 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Legionelle technika próbobrania częstotliwość badań liczba próbek

22 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Przyczyny próbobrania na Legionelle Badanie rutynowe Badanie otoczenia po wystąpieniu infekcji opalanie spust wody do uzyskania stałej temp. dodanie tiosiarczanu sodu nie ochładzać próbek objętość próby ml miejsca próbobrania według W 551 możl. bez opalania próbka stagnacyjna i wody bieżącej dodanie tiosiarczanu sodu nie ochładzać próbek możl. większa objętość próby dowolny dobór miejsca próbobrania Badanie towarzyszące odkażaniu różnie w zależności od celu

23 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Miejsca próbobrania w badaniach na legionelle według DVGW W 551 Badanie orientacyjne Dodatkowe miejsca próbobrania przy dokładniejszym badaniu Przewody na piętrze 1- n PWC 1-i: Potable Water Cold PWH 1-i: Potable Water Heated PWH-C 1-i: Potable Water Heated-Circulation TWE PWC 1-i 12i KW - Verteiler m ³ 12i PWH 1-i Zirkulation Vorlauf 12i PWH-C 1-i Zirkulation Rücklauf ) 1-i )1 I-in

24 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Podział Częstotliwość i zakres próbobrania Próbki na obecność metali ciężkich Próbki na obecność Legionelli Dezynfekcja nie nadających się do opalenia punktów poboru wody, np. w samolotach

25 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Dezynfekcja nie nadających się do opalenia punktów poboru wody Często potrzebna przy niestacjonarnych urządzeniach zaopatrzenia w wodę statki samoloty pojazdy szynowe pojazdy drogowe Zamiast dezynfekcji termicznej stosuje się tu z dobrym skutkiem dezynfekcję chemiczną z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych na bazie propanolu (Propan-2-ol 63,0 g odpowiednio 72 %, inne składniki: chlorek benzalkonium)

26 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Chemiczna dezynfekcja punktu poboru wody (1) zdjąć aerator spuścić wodę umyć i wysuszyć zdezynfekować kran i zbiornik Zdezynfekować ręce nasączyć chusteczkę papierową środkiem dezynfekcyjnym

27 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Chemiczna dezynfekcja punktu poboru wody (2) napełnić butelkęponownie zamontować kran jeszcze raz spuścić wodę zdezynfekować kran od środka jeszcze raz zdezynfekować kran i zbiornik przez 10 min. w międzyczasie przygotować butelkę do próbek

28 Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel, Vortrag Warschau Juli 2009 Pobieranie próbek wody do spożycia w budynkach Dipl. Ing. Wolfgang Hentschel Germany 60435 Frankfurt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google