Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki Prof. zw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki Prof. zw"— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki Prof. zw
Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki Prof. zw. AM w Gdyni Spojrzenie na Polskę w kontekście własnych osiągnięć naukowych „Dumny Naród, Zamożne Społeczeństwo, Mądre i Szanowane Państwo” KK: "Nie głosy dla władzy za wszelką cenę lecz jakość władzy za wszelką cenę"

2 POLSCE POTRZEBNE JEST NOWE PATRIOTYCZNE OTWARCIE

3 O SOBIE i) TAK ZACZYNAŁEM (ze starszym bratem)

4 O SOBIE ii) PUBLIKACJE - ponad 300 prac naukowych
- 16 artykułów opublikowanych w czasopismach umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej

5 - 2 książki o zasięgu międzynarodowym
Elsevier 2004, Springer 2011

6 - stały współwydawca 4 czasopism
naukowych o zasięgu międzynarodowym

7 - wydawca lub współwydawca gościnny
kilkunastu czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym - wydawca lub współwydawca kilkudziesięciu zwartych wydawnictw naukowych o zasięgu międzynarodowym

8 - Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment 4 Volumes, 2400 pages
John Wiley & Sons, 2008 a section by K. Kołowrocki Reliability of Large Systems (ukoronowanie pracy naukowej, wystarczy!?)

9 O SOBIE iii) AUTORYTET MIĘDZYNARODOWY
- cytowania w Science Citation Index - członek komitetów naukowych ponad 50 kongresów i konferencji międzynarodowych,

10 międzynarodowej European Safety and
- przewodniczący prestiżowej konferencji międzynarodowej European Safety and Reliability Conference - ESREL 2005 (wydawca materiałów)

11 międzynarodowych seminariów Summer
- twórca i przewodniczący międzynarodowych seminariów Summer Safety and Reliability Seminars - SSARS (wydawca materiałów, czasopisma)

12 - członek komitetów recenzujących
dorobek naukowy profesorów 5 uniwersytetów zagranicznych - recenzent ponad 150 prac naukowych - twórca znanej w świecie szkoły niezawodności dużych systemów, w ramach której wypromowałem 6 doktorów

13 - inne dokonania można znaleźć na http://www.am.gdynia.pl/~katmatkk/
- prezes Polskiego, członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności - inne dokonania można znaleźć na stronie internetowej

14 KK: "Być Dumnym Polakiem to Wielki Obowiązek i Służba"
O SOBIE iv) DUMNY POLAK KK: "Być Dumnym Polakiem to Wielki Obowiązek i Służba"

15 szedłem, solidnie i ciężko pracując, do
"uznania/sławy" międzynarodowej; poświęciłem temu wiele lat mojego życia; patriotyzm, duma narodowa, honor były moimi głównymi wartościami, ZAWSZE;

16 Niekiedy, ponosiłem przykre konsekwencje:
zdrowie – trochę, szok po wprowadzeniu stanu wojennego; nie zdążyłem wejść do rządu/administracji premiera Olszewskiego; dwukrotna habilitacja; nie zostałem rektorem AM tej kadencji (wybory niezgodne z prawem);

17 Czy jestem dumnym Polakiem
Czy jestem dumnym Polakiem? Podporządkowałem swoje działania i zachowania temu, aby takim być, WARTO!

18 DUMNY NARÓD Naród „utworzona w procesie historycznym trwała
wspólnota ludzi, która powstała w wyniku współżycia jednostek, rodzin i grup … oraz ukształtowała rozumiane przez siebie i przekazywane z pokolenia na pokolenie: potrzeby, emocje i wyobrażenia; ich artykulację – język; środki i sposoby ich zaspakajania;

19 Naród wspólnota, która potrafi chronić swą
integralność przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi; dąży do utworzenia państwa na zajmowanym przez siebie terytorium; W sytuacji utraty państwowości, umie pielęgnować i rozwijać więzi (obyczaje, język, kulturę, …) i zmierza do odzyskania

20 niepodległości lub do zapewnienia
autonomii bytu narodowego …”

21 Czy jesteśmy narodem? Z pewnością, Tak! Czy jesteśmy dumnym narodem - Teraz? Pytanie jest o wiele trudniejsze, a odpowiedź na nie może okazać się nieprzyjemna! Odpowiedź: Moje wcześniej opublikowane teksty lub wypowiedzi

22 Czy tak postępuje dumny naród:
wprowadzenie stanu wojennego w czynny sprzeciw, około 2-3%; ustalenia „okrągłego stołu” w 1989 – bierna akceptacja, prawie 100%;

23 … emigracja zarobkowa – bardzo często poniżająca;
sytuacje ekstremalne, teraz – brak zaangażowania, strachliwe unikanie konsekwencji, „chowanie głowy w piasek”;

24 KK (przy okazji święta narodowego):
Ponad dwieście tysięcy zamordowanych po wojnie, prawie tyle samo w Powstaniu Warszawskim, Katyń, Inne Zbrodnie. Straciliśmy tych najlepszych. Ponadto: 123 lata okupacji rozbiorowej, 6 lat hitlerowskiej, 44 lat sowieckiej.

25

26 Dlatego, jako całość, jesteśmy:
pozbawieni wartości, dumy, honoru, elit patriotycznych. Mamy byle jaką, wniesioną przez nas samych, elitę polityczną (my ją „urodziliśmy”).

27 W ostatniej historii, jedynie 20 lat patriotycznego międzywojnia oraz 20 lat aktualnej bałaganiarskiej wolności może wzbudzać w naszym narodzie dobre myśli państwotwórcze.

28 Niestety, ten aktualny okres wolności, pomimo szans,
nie jest właściwie wykorzystywany dla budowy dobrego i szanowanego państwa, dla budowy jego ciągłości.

29 Ta nasza słabość wynika z naszej przedstawionej tragicznej historii.
Musimy pozbyć się tej słabości. Ciągłość istnienia państwa musi stać się rzeczą najważniejszą, od zaraz, od najbliższych wyborów.

30 KK (w kontekście otwarcia rynku pracy Niemiec):
Kiedy wreszcie, Polak będzie mógł dumnie żyć i pracować w Polsce? Emigracja zarobkowa z wyboru (dumna, konkurencyjna) – tak! Emigracja zarobkowa z wymuszenia (poniżająca) – NIE!

31 Może nasz naród od zawsze skazany jest na tułaczkę i nie potrafi wybić się na normalność.
Coś w tym jest? Trzeba to coś odrzucić raz na zawsze. Kiedy wreszcie, i kto zacznie budować mądre i szanowane państwo Polskie?

32 ZAMOŻNE SPOŁECZEŃSTWO
„wszelkie formy życia zbiorowego w ramach jednego narodu lub państwa, oparte na zasadzie odrębności, utrzymujące swój byt przez dłuższy okres czasu;

33 Społeczeństwo wraz z instytucjami i urządzeniami zapewniającymi wspólne zaspokajanie potrzeb, zorganizowane współżycie i rozwój, …”

34 Czy jesteśmy społeczeństwem?
Z pewnością, Tak! Czy jesteśmy zamożnym społeczeństwem - Teraz? Z pewnością, Nie! Uzasadnienie: Moje wcześniej opublikowane lub wygłoszone teksty

35 KK: „Własność to Wolność„
Geneza/źródło braku zamożności: Własność niszczono w PRL programowo; Własność na początku przemian w 1989 roku: nie zadbano o nią, wręcz zadrwiono z niej.

36 Arogancja „nowej/starej” władzy:
Prywatyzacja dla kolesiów (uwłaszczenie nomenklatury), np. bank śląski – milionerzy w 1 noc; Prywatyzacja powszechna (zakpienie z narodu), np. bony uwłaszczeniowe o wartości 2-3 butelek wódki.

37 PiS-owskie próby uszanowania i budowania własności:
uwłaszczenie mieszkaniami biedniejszych; próba uwłaszczenia ogródkami działkowymi (niestety wstrzymana przez lewicę);

38 to były bardzo ważne, na początek, pierwsze uczciwe kroki:
do budowania własności, do podwyższania zamożności społeczeństwa; bez własności, nie ma wolności gospodarczej;

39 tak skromnie i uczciwie jak zaproponował PiS później,
trzeba było zaczynać w 1989, w tym naszym niezamożnym przecież społeczeństwie;

40 nie tak arogancko i kryminogennie, jak uczynił to post-komunista Balcerowicz;
ten arogancko utworzony brudny kapitał nie zbudował i nie zbuduje kapitalizmu; bez czystego kapitału, nie ma czystej konkurencji, nie ma rozwoju;

41 wykreowany polski „kapitalizm kolesiów załatwiaczy” ma się bardzo dobrze;
z potężnym wsparciem mediów jest on niemalże niezniszczalny? nie pozwala on na szybkie budowanie zamożności społeczeństwa.

42 MĄDRE I SZANOWANE PAŃSTWO
„organizacja polityczna, wyposażona w suwerenną władzę, zajmująca określone terytorium”

43 Czy jesteśmy państwem? Tak. Czy jesteśmy mądrym i szanowanym państwem? Nie. Uzasadnienie: Moje wcześniej opublikowane lub wygłoszone teksty

44 PAŃSTWO BYLE JAKIE Państwo które wyrzuca własnych obywateli na poniżającą banicję zarobkową, państwo, które nie służy na co dzień pojedynczemu obywatelowi, które nie jest jego przyjacielem, jest państwem byle jakim.

45 KK (po uniewinnieniu Kiszczaka):
Państwo, które posiada taką władzę sądowniczą jak nasze państwo, jest byle jakim państwem, jest państwem wrogim własnemu narodowi.

46 Państwo, w którym nie ma równości wobec prawa,
Państwo, w którym wymuszoną emigrację zarobkową przedstawia się jako sukces władzy, jest byle jakim państwem.

47 POGADANKA NA OKRĄGŁO w TVN24, 24.05.2011.
Prokurator generalny i redaktor Monika Olejnik, bardziej prokurator, przekroczyli wszelkie normy demagogii i nieodpowiedzialności.

48 Czy tak można? Czy już powinniśmy zacząć bać się naprawdę i uciekać do lasu? Panu prokuratorowi gratuluję dobrego samopoczucia. Ja go nie mam.

49 A tak po prostu, odnośnie jednego z poruszonych tematów - tragedii smoleńskiej,
to nie można wysłać „naszych” (czy ich mamy?), aby sprawdzili czarne skrzynki tam na miejscu, a nie poddańczo dawać się karmić mało wiarygodną makulaturą, …, panie wielki prokuratorze generalny???

50 Pan prokurator generalny ośmiesza się, ośmiesza nas wszystkich.
A może wypełnia „misję”? Czyją misję?

51 Byle jakie państwo cd.: bezrobocie; pseudo - kapitalizm dla wybranych; tragedia w gospodarce morskiej; wojsko – udawane odrodzenie; zapaść opieki zdrowotnej; emerytura – poniżający brak bezpieczeństwa materialnego; ...

52 PAŃSTWO BYLE JAKE – jak je zmienić?
IV RZECZPOSPOLITA - TAK CZAS NA PROGRAM IV RZECZPOSPOLITA - mądre, dobre, solidarne i szanowane Państwo. Nie może dalej trwać PODZIAŁ, tak, tak, podział na dwie kategorie ludzi: beneficjentów tak wielce niemoralnego okrągłego stołu i reszty. To jest niegodne, to jest niebezpieczne dla narodu i państwa! Przecież ci beneficjenci obarczeni są grzechami nie do zmycia, grzechami historycznymi, Te grzechy są nadal niebezpieczne, i mogą sie powtórzyć, To widać bardzo wyraźnie w ich dzisiejszych wypowiedziach, oni są niewiarygodni, Ja nie wierzę w ich nawrócenie, I wcale nie należy komukolwiek robić krzywdy, Ale na Boga, nie wolno ich wywyższać, wyróżniać, Tak czyni głupi naród, albo naród zniewolony, pozbawiony decyzyjności. TRZEBA ZNALEŹĆ SOJUSZNIKÓW radykalnej zmiany państwa, także i w PO, a może przede wszystkim tam, I ODEJŚĆ PROGRAMOWO W SPOKOJU od ustaleń okrągłego stołu, jego FAŁSZ jest dla nas bardzo GROŹNY, NIEBEZPIECZNY. I ponieważ ma on fałszywą genezę, to jego NIBEZPICZEŃSTWO będzie powracało do nas ZAWSZE

53 Trzeba odrzucić, niesprawiedliwy i niemoralny, koślawy i pełen kantów „okrągły stół”, którego beneficjantami są ci, którzy na to nie zasłużyli, ci, którzy w dalszym ciągu, często zachowują się niebezpiecznie dla państwa i narodu w sferach gospodarczej, politycznej oraz innych.

54 Ci ludzie, pełni frazesów o demokracji,
są niewiarygodni, nie zmienili się prawie wcale. Pamiętam ich frazesy o innej demokracji, serwowane pod osłoną czołgów.

55 Dowodem, na ich nielojalność narodową,
są ich dzisiejsze zachowania w sprawach zasadniczych (katastrofa smoleńska, RAŚ, Katyń – ludobójstwo, …).

56 To odejście od ustaleń „okrągłego stołu”, trzeba wykonać bardzo spokojnie, programowo,
zacząć je od zaraz. Nie dać się sprowokować nagonce, która trwa nieustannie, i jest BEZWZGLĘDNA.

57 Będzie TRUDNO, ale Państwo Polskie musi zostać zmienione DIAMETRIALNIE.
Zmienione, poprzez większość narodu, DEMOKRATYCZNIE. (czy naród posiada świadomość potrzeby takich zmian?)

58 Nie może dalej trwać PODZIAŁ,
tak, tak, podział, na dwie kategorie ludzi: beneficjentów tak wielce niemoralnego „okrągłego stołu” i resztę (…). Ten podział jest niegodny, ten podział jest niebezpieczny dla narodu i państwa!

59 Przecież ci beneficjenci obarczeni są grzechami nie do zmycia,
grzechami historycznymi. Te ich grzechy są nadal niebezpieczne, i mogą sie powtórzyć. To widać bardzo wyraźnie w ich dzisiejszych wypowiedziach dotyczących istotnych spraw narodu i państwa. Oni są niewiarygodni.

60 Odchodząc, raz na zawsze, od ustaleń „krągłego stołu”,
wcale nie należy komukolwiek robić krzywdy. Ale, nie wolno wywyższać, wyróżniać, tych co na to nie zasłużyli. Tak bowiem czyni głupi naród, albo naród zniewolony, naród pozbawiony decyzyjności.

61 TRZEBA ZNALEŹĆ SOJUSZNIKÓW radykalnej zmiany państwa.
Także i w PO, a może przede wszystkim tam. I ODEJŚĆ PROGRAMOWO W SPOKOJU od haniebnych ustaleń „okrągłego stołu”.

62 FAŁSZ okrągłego stołu jest dla nas bardzo GROŹNY, NIEBEZPIECZNY.
I, ponieważ ma on fałszywą i nieuczciwą genezę, to wynikające z niego NIBEZPICZEŃSTWO będzie powracało do nas ZAWSZE.

63 Dalsze godzenie się na ważność ustaleń „okrągłego stołu”:
nie zmieni państwa, zawsze będzie ono BYLE JAKIE!

64 Jak to odejście od ustaleń
„okrągłego stołu” przeprowadzić?

65 Warto wygrywać, Wybory parlamentarne, także

66 WYBORY - PiS - WŁASNOŚĆ - PATRIOTYZM
Własność, nawet ta mała, a może właśnie ona, jest bardzo ważna w budowie mądrego i szanowanego państwa. Musimy zacząć wreszcie budować zamożne społeczeństwo i patriotyczne państwo.

67 Państwo, które nie wyrzuca własnych obywateli na poniżającą banicję zarobkową.
Państwo, które służy na co dzień pojedynczemu obywatelowi, jest jego przyjacielem.

68 Takie państwo musi zacząć budować PiS.
PiS, to już kiedyś zaczął: uwłaszczenie mieszkaniami, próba uwłaszczenia ogródków działkowych, niestety storpedowana przez lewicę (biedny jest łatwy w sterowaniu!!!).

69 Trzeba ten proces dokończyć.
Polacy muszą zacząć (przyspieszyć) budować zamożność swoich rodzin.

70 Mądre państwo musi zapewnić ciągłość tego procesu.
To wzmocni patriotyzm i dumę narodową. To wzmocni państwo.

71 Marzy mi się, Mądre, Zamożne Państwo Polskie

72 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
KK: "Dzisiaj dla Polski, to nie jest czas aby patrzeć wstecz, trzeba dla Niej wytyczyć ambitną perspektywę"

73 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
KK: POLSKA - NOWOCZESNE, MĄDRE I SZANOWANE PAŃSTWO WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ I ŚWIATA

74 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
ORGANIZACJA PAŃSTWA odrzucić rodzimy (wschodni) bałagan organizacyjny państwa; oprzeć się na organizacji: państw Skandynawskich (relacje w pracy, rozwiązania socjalne), Singapuru (porządek, wolność gospodarcza, niskie podatki).

75 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
ii) EDUKACJA Edukacja, Edukacja i jeszcze raz Edukacja!!! Mądrość i zamożność: „głupi bo biedny, biedny bo głupi”

76 Korzystać ze sprawdzonych systemów kształcenia UE:
wprowadzenie trójstopniowego systemu kształcenia na uczelniach (licencjat, magisterium, doktorat), w celu zapewnienia jego zbieżności z europejskim procesem edukacyjnym (proces boloński).

77 Szkolnictwo morskie wyprowadzenie szkolnictwa z zaścianka (trąci prowincjonalizmem, KD: „mistrzowie kierownicy nie muszą zaczynać od powożenia wozem drabiniastym”); utworzenie nowoczesnego "Europejskiego Centrum Edukacji Morskiej - ECEM", kształcącego kadry dla floty oraz gospodarki morskiej Polski, Europy i Świata;

78 wystąpienie o silne wsparcie projektu ECEM
przez Państwo (element nowej polityki morskiej państwa); w ramach ECEM, prowadzenie zajęć w języku angielskim na kierunkach i specjalnościach najbardziej istotnych dla polskiej, europejskiej i światowej gospodarki morskiej;

79 ambitna promocja Polskiego szkolnictwa morskiego poprzez dystrybucję, w skali krajowej i międzynarodowej, najlepszych podręczników wydawanych w językach polskim i angielskim.

80 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
iii) POLITYKA MORSKA PAŃSTWA natychmiastowe wytyczenie głównych kierunków odbudowy zrujnowanej gospodarki morskiej; ingerencja państwa, także kapitałowa, w odbudowę floty narodowej - najważniejsze!!!;

81 porty – ograniczenie dochodów z ich
działalności do opłat dzierżawczych ośmiesza i wyklucza Polskę z grona państw morskich (tak jest dzisiaj), konieczna jest zasadnicza zmiana polityki; przemysł stoczniowy – jeśli tak, to jedna, nowoczesna i konkurencyjna, stocznia;

82 szkolnictwo morskie – istotny, wysokiej jakości element eksportu narodowego;

83 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
iv) BADANIA, NAUKA Bałtyk, Bałtyk, i jeszcze raz Bałtyk!!! pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze!!! („trzeci pieniądz”, z UE, pozyskiwanie środków obecnie: kompetencyjna kompromitacja władzy)

84 „Uprawianie” Bałtyku obowiązkiem
patriotycznym i narodowym Polski!!!

85 przygotowanie 1 - 2 dużych tematów
badawczych integrujących badania „morskie” uczelni oraz wprowadzenie ich do badań naukowych Europy; Obecnie, środki przeznaczane na badania naukowe dotyczące Bałtyku, w znacznej mierze przeznaczane są na „picie kawy, bankiety, inne imprezki”;

86 wykreowanie „Baltic Safety Information and Management Centre - BSIMC” z wiodącą/znaczącą rolą Polski; autentyczna współpraca naukowa z krajami europejskimi, przede wszystkim z krajami bałtyckimi;

87 utworzenie najsilniejszego w Regionie
Bałtyku międzynarodowego konsorcjum, zajmującego się badaniami typowymi dla tego Regionu; wykreowanie ECEM i BSIMC na wiodący stymulator rozwoju gospodarki morskiej w Regionie Bałtyku.

88 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
v) OPIEKA ZDROWOTNA KK (w kontekście propozycji PO): PUBLICZNA OPIEKA ZDROWOTNA obowiązek współczesnego, nowoczesnego państwa.

89 Pomysł pani minister zdrowia
o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym jest totalną bzdurą. Ten pomysł, oprócz tego, że ośmiesza rząd, jest niebezpieczny dla społeczeństwa i godzi w jego podstawowe interesy, które powinno zabezpieczać cywilizowane państwo.

90 Wprowadzenie możliwości dodatkowych opłat spotęguje jeszcze bardziej istniejącą
"hienowatość" tzw. służby zdrowia

91 Taki oficjalny, prawnie uregulowany, podział społeczeństwa na kategorie nie zdarza się już nawet w najuboższych i najbardziej zniewolonych krajach Afryki Gratuluję pani minister! Jesteśmy liderami!

92 A gdzie podstawowe zasady współżycia
społecznego, a gdzie zasady, które obowiązują środowisko lekarskie, wielce szanowna pani minister - lekarz? PUBLICZNA OPIEKA ZDROWOTNA, wzorowo zorganizowana, zarządzana i kontrolowana przez państwo jest obowiązkiem rządu.

93 Uzupełnieniem dla takiej opieki
zdrowotnej mogą oczywiście być prywatne szpitale, kliniki, gabinety, ... Publiczna opieka zdrowotna może z nich korzystać na zasadach rynkowych, ale zlecając im wykonanie usług, musi także dokładnie je kontrolować

94 Te jednostki prywatnie muszą być jednak, w sposób klarowny, oddzielone od majątku publicznego, NATYCHMIAST. Brak tej rozłączności, pogłębia "hienowatość" wielu lekarzy, którzy często wykorzystują tych ekonomicznie najsłabszych, emerytów i rencistów.

95 Prowadzi to, do zwyrodnienia zawodu lekarza. To co aktualnie dzieje się na pograniczu publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej jest zatrważające. (Na „szczęście” dla tego środowiska, sądownictwo znajduje się w podobnym, albo jeszcze bardziej zaawansowanym stanie rozkładu, i nie jest w stanie zareagować!)

96 Czy pani minister - lekarz tego nie widzi?
Czy nie rozumie, że jej „reformy” wcale nie są nowatorskie, a wręcz przeciwnie, cofają opiekę zdrowotną w jej cywilizacyjnym rozwoju.

97 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
vi) INNE OBSZARY AKTYWNOŚCI PAŃSTWA – ciąg dalszy nastąpi Polityka międzynarodowa; Obronność – niekłamane odrodzenie; Kapitalizm solidarny; Bezpieczeństwo emerytalne; Teraz, jeszcze, NAJWAŻNIEJSZE

98 PROPOZYCJE PROGRAMOWE
vi) KOMPETENTNE KIEROWNICTWO, PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

99 - Władza RZĄD BEZPARTYJNYCH FACHOWCÓW, CZY ii) PARTYJNY RZĄD FACHOWCÓW?

100 koncepcja ii) koncepcja i) NIE,
szkodliwa, nie mająca szans powodzenia utopia; koncepcja ii) TAK, z bardzo silnym partyjnym premierem, szefem zwycięskiej partii, oraz z partyjnymi i bezpartyjnymi rzeczywiście wybitnymi fachowcami;

101 Czy PiS jest w stanie otworzyć się bardzo szeroko na wspierające go gremia,
wygrać znacząco wybory, i utworzyć partyjny rząd fachowców?

102 Ruch im. Prezydenta Lecha KACZYŃSKIEGO
MERYTORYCZNE I PROGRAMOWE WSPARCIE DLA PiS!? Zebranie Organizacyjne Ruchu, , Warszawa. (uczestniczyłem w nim jako przedstawiciel Trójmiejskiego Klubu Dobrego Państwa)

103 Prezes Jarosław Kaczyński:
PiS jest Otwartą i Nowoczesną Partią, otwartą na wszystkie patriotyczne Ruchy wspierające, otwartą na budowę mądrego i szanowanego państwa;

104 Otwarcie to, między innymi skutkuje, udostępnieniem list wyborczych PiS
dla wybitnych i merytorycznie ważnych dla Polski reprezentantów tych Ruchów; To udostępnienie, podwyższy merytoryczną jakość tych list.

105 Te słowa Prezesa, To Otwarcie cieszy;
To Otwarcie, jeśli nastąpi od zaraz, także w strukturach terenowych PiS, daje szanse na wysoką wygraną w zbliżających się wyborach parlamentarnych, i na samodzielne sprawowanie władzy;

106 I WRESZCIE, DAJE SZANSĘ NA BUDOWĘ IV RZECZPOSPOLITEJ;
To Otwarcie musi być szczere, wszędzie w PiS; Sukces - wynik tego Otwarcia, zależy teraz od działaczy terenowych PiS;

107 Na działaczy terenowych oraz na posłów reprezentujących PiS w terenie spada odpowiedzialność za wprowadzenie tej idei w życie i doprowadzenie do SUKCESU wyborczego PiS i NAS WSZYSTKICH tych,  dla których OJCZYZNA jest Dobrem Najwyższym.

108 autentyczne otwarcie na Polskę, Jedną Polskę, zaproponowane przez PiS.
CO WYGRA? Cyniczne podkradanie elektoratu przez PO i postawienie na Pi aR, czy autentyczne otwarcie na Polskę, Jedną Polskę, zaproponowane przez PiS.

109 ZRÓBMY WSZYSTKO, ABY WYGRAŁ
Skuteczny program budowy: Dumnego Narodu, Zamożnego Społeczeństwa, Mądrego i Szanowanego Państwa.

110 POLSCE POTRZEBNE JEST NOWE PATRIOTYCZNE/NARODOWE OTWARCIE
- NA UNIĘ EUROPEJSKĄ - NA GOSPODARKĘ (w tym MORSKĄ) - NA SUKCES!!!

111 Dziękuję! Krzysztof Kołowrocki Gdynia,


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki Prof. zw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google