Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji"— Zapis prezentacji:

1 Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji
Ewelina Nojszewska

2 Stan SOZ Zasoby SOZ i jego możliwości finansowe powinny ulec poprawie, co ujawniają zestawienia z krajami OECD. Jednakże udział całkowitych wydatków na ochronę zdrowia w PKB powyżej 6% traktowany jest już jako bezpieczny. Najważniejszą jest więc kwestia zarządzania finansami i majątkiem, która wymyka się ze statystyk zawartych w zestawieniach OECD, a jest największym problemem polskiego SOZ.

3 Struktura SOZ

4 Uwarunkowania finansowe dla SOZ
Rządy napotykając twarde ograniczenie budżetowe dążą do włączenia jednostek do współfinansowania świadczeń medycznych, a przede wszystkim do współuczestniczenia pracodawców w „dbaniu” o zdrowie pracowników, a także do kształtowania odpowiedzialnej postawy suwerennego konsumenta. Koszty funkcjonowania SOZ rosną: - coraz droższa jest „technologia” medyczna - z przyczyn demograficznych - podnosi się świadomość i rosną oczekiwania społeczeństwa

5 Uwarunkowania demograficzne dla SOZ

6 Uwarunkowania demograficzne dla SOZ
Źródło: Jerzy Miller opracowanie własne na podstawie danych NFZ

7 Uwarunkowania finansowe dla SOZ
Dane NFZ

8 Niekończące się reformy – upolitycznienie SOZ
؟ ؟ Rządy i ich Premierzy

9 Niekończące się reformy – upolitycznienie SOZ
PKB (mld.zł.; ceny bieżące) Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia Prywatne wydatki bieżące na ochronę zdrowia Wydatki ogółem na ochronę zdrowia (mld. zł. / %PKB) Przychody ogółem NFZ Prezesi NFZ Ministrowie zdrowia Rządy i ich Premierzy

10 Upolitycznienie SOZ Od 1 X 2007 r. do 31 XII 2008 r. do NFZ wpłynęło ,66 zł.

11 § § § Upolitycznienie SOZ Nieodpowiedzialne tworzenia prawa:
Nowelizacja ustawy o pomocy publicznej mająca służyć zwiększeniu efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej ZOZów.

12 1. Nieistnienie koszyka świadczeń gwarantowanych wraz z ich wyceną.
Chwila prawdy o SOZ 1. Nieistnienie koszyka świadczeń gwarantowanych wraz z ich wyceną.

13 Chwila prawdy o SOZ 2. Nieistnienie systemu informatycznego będącego warunkiem funkcjonowania systemu informacyjnego.

14 3. Nieistnienie prywatnego ubezpieczenia.
Chwila prawdy o SOZ 3. Nieistnienie prywatnego ubezpieczenia.

15 4. Brak konkurencji między płatnikiem publicznym, a prywatnym.
Chwila prawdy o SOZ 4. Brak konkurencji między płatnikiem publicznym, a prywatnym.

16 5. Brak spójnej i wewnętrznie zgodnej regulacji prawnej.
Chwila prawdy o SOZ 5. Brak spójnej i wewnętrznie zgodnej regulacji prawnej.

17 Chwila prawdy o SOZ 6. Brak działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym ze strony rządu.

18 Chwila prawdy o SOZ Nieuświadamianą stratą jest to, że - 100 mld złotych - i około 1 mln pracowników funkcjonuje w obszarze gospodarczym, który nawet trudno zdefiniować.  Przestrzeń ta jest zajęta przez związki i korporacje zawodowe, medycynę polityczną i lobbystów.

19 Chwila prawdy o SOZ Państwo osłabia instytucje demokratyczne i egzekucje praw pacjenta pozwalając na dominacje struktur nieformalnych nad strukturami formalnymi z coraz słabszymi instytucjami regulującymi system, co pozostaje w ewidentnej sprzeczności z oczekiwaniami społeczeństwa i nowoczesną medycyną.

20 Chwila prawdy o SOZ Obecnie system wytwarza coraz mniej usług medycznych przy utrzymaniu/wzroście kosztów: Liczba świadczeń Wartość 2007 r. 2008 r. Dane NFZ

21 Chwila prawdy o SOZ Zamiast eksportować usługi medyczne eksportujemy lekarzy. Wysoki poziom kształcenia lekarzy z początku lat dziewięćdziesiątych coraz bardziej się obniża.

22 Chwila prawdy o SOZ System przestaje być efektywny klinicznie i nigdy nie był efektywny ekonomicznie. Przykładowo w onkologii jesteśmy na ostatnich miejscach w Europie. Brak reform przesuwa nas w obszar trzeciego świata.

23 Podsumowanie Brak reformy nie zabezpiecza nas przed niekontrowanymi zmianami w finansowaniu usług medycznych. Proponowana reforma oznacza w dalszym ciągu brak nowoczesnego płatnika, RUM-u, koszyka z działającym JPG, standardów i wytycznych, nie daje szans na reformę przesterowującą system w kierunku bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i efektywności ekonomicznej. Co jest gorsze dla pacjentów: brak reformy, czy proponowane zmiany? Ponadto niepowodzenie obecnej „reformy” odbierze w przyszłości akceptację dla działań racjonalizujących opiekę zdrowotną.

24 Dziękuję za uwagę.

25 Dziękujemy Panu, Panie Profesorze !!!


Pobierz ppt "Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google