Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Małgorzata Pasławska Pedagogika czasu wolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Małgorzata Pasławska Pedagogika czasu wolnego."— Zapis prezentacji:

1 dr Małgorzata Pasławska Pedagogika czasu wolnego

2 Wykorzystana i zalecana literatura: 1.Pięta J. (2004) Pedagogika czasu wolnego. DrukTur, s. 81-98. 2.Winiarski R. (2012) Rekreacja i czas wolny. Łośgraf, s. 221-228.

3 Wykład @ 20.06.2015 r. Sport i środki masowego przekazu jako popularne formy zagospodarowania czasu wolnego. Próba oceny potencjału wychowawczego i zagrożeń.

4 Popularne formy zagospodarowania czasu wolnego (deklarowane, wyznawane / podejmowane):  Wykorzystanie środków masowego przekazu  Turystyka  Sport 4 Wprowadzenie

5  Geneza sportu umiejscowiona jest w utylitarnych czynnościach człowieka w czasach zamierzchłych: łowiectwo, łucznictwo, wioślarstwo, wędkarstwo (ruch jako naturalny wymóg przetrwania)  Starożytne igrzyska olimpijskie jako kolebka niektórych dyscyplin sportu  Starożytne ćwiczenia jako forma podnoszenia sprawności żołnierskiej  Średniowieczne gry i zabawy jako element wychowania rycerskiego  Pocz. XIX w.  pierwsze sportowe formy organizacyjne, państwowe związki sportowe  W Polsce  1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół  W Polsce  pocz. XX w. pierwsze kluby sportowe (Wisła w Krakowie, Warta w Poznaniu, Polonia w Warszawie)  Geneza sportu umiejscowiona jest w utylitarnych czynnościach człowieka w czasach zamierzchłych: łowiectwo, łucznictwo, wioślarstwo, wędkarstwo (ruch jako naturalny wymóg przetrwania)  Starożytne igrzyska olimpijskie jako kolebka niektórych dyscyplin sportu  Starożytne ćwiczenia jako forma podnoszenia sprawności żołnierskiej  Średniowieczne gry i zabawy jako element wychowania rycerskiego  Pocz. XIX w.  pierwsze sportowe formy organizacyjne, państwowe związki sportowe  W Polsce  1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół  W Polsce  pocz. XX w. pierwsze kluby sportowe (Wisła w Krakowie, Warta w Poznaniu, Polonia w Warszawie) 5 SPORT

6 Sport  to komponent kultury fizycznej, a więc również element ogólnie pojętej kultury społeczeństwa, obejmujący działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny, doskonalenie uzdolnień ruchowych oraz wydolności fizycznej. Sport rozwija pozytywne cechy osobowości człowieka, m.in. wytrwałość, silną wolę, samodyscyplinę, poczucie solidarności, umiejętność przegrywania i wygrywania. Najogólniej wyróżniamy sport: Spektatorski - widowiskowy Aktywny - uczestniczący Sport  to komponent kultury fizycznej, a więc również element ogólnie pojętej kultury społeczeństwa, obejmujący działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny, doskonalenie uzdolnień ruchowych oraz wydolności fizycznej. Sport rozwija pozytywne cechy osobowości człowieka, m.in. wytrwałość, silną wolę, samodyscyplinę, poczucie solidarności, umiejętność przegrywania i wygrywania. Najogólniej wyróżniamy sport: Spektatorski - widowiskowy Aktywny - uczestniczący 6 SPORT

7 7 Charakter sportuOmówienie Kwalifikowany Czynny Nie należy do kategorii czasu wolnego – jest formą zarobkowania Spektatorski Widowisko sportowe – jest to ważny element zagospodarowania czasu wolnego Rekreacyjny Sport dla wszystkich/sport masowy jako popularna i pożądana forma wczasowania Osób niepełnosprawnych Ważny element rehabilitacji, włączania do środowiska społecznego, ogromna radość i sposób spędzania czasu wolnego

8 Sport kwalifikowany  Celem nadrzędnym jest osiąganie wyniku  Wymaga odpowiedniego przygotowania ogólnego  Warunkiem jest długotrwały i intensywny trening pod opieką trenera i lekarza sportowego  Wymagania są bliskie granicy fizjologicznych możliwości organizmu  Niekiedy przynosi negatywne skutki i uszczerbek na zdrowiu  Jest zaprzeczeniem „sportu dla wszystkich”  Bywa, że rodzi patologie społeczne (np. stosowanie dopingu)  Celem jest osiągnięcie mistrzostwa sportowego  Sport kwalifikowany jest pracą zawodową  Z pewnością jest formą kształtowania charakteru, hartu, szeregu cennych cech charakteru. Sport kwalifikowany  Celem nadrzędnym jest osiąganie wyniku  Wymaga odpowiedniego przygotowania ogólnego  Warunkiem jest długotrwały i intensywny trening pod opieką trenera i lekarza sportowego  Wymagania są bliskie granicy fizjologicznych możliwości organizmu  Niekiedy przynosi negatywne skutki i uszczerbek na zdrowiu  Jest zaprzeczeniem „sportu dla wszystkich”  Bywa, że rodzi patologie społeczne (np. stosowanie dopingu)  Celem jest osiągnięcie mistrzostwa sportowego  Sport kwalifikowany jest pracą zawodową  Z pewnością jest formą kształtowania charakteru, hartu, szeregu cennych cech charakteru. 8 SPORT

9 Sport rekreacyjny (masowy), inaczej „sport dla wszystkich”  Wartościowa forma czynnego wypoczynku  Służy regeneracji sił psychofizycznych organizmu  Zachowuje element współzawodnictwa jako formy dodatkowej motywacji do działania i większego zaangażowania  Jest formą rozrywki  Odpowiednio ukierunkowany posiada walory wychowawcze: uczy dbałości o zdrowie i kondycję psycho-fizyczną, może być formą realizacji pasji, jak również pretekstem do integracji z grupą rekreantów Sport rekreacyjny (masowy), inaczej „sport dla wszystkich”  Wartościowa forma czynnego wypoczynku  Służy regeneracji sił psychofizycznych organizmu  Zachowuje element współzawodnictwa jako formy dodatkowej motywacji do działania i większego zaangażowania  Jest formą rozrywki  Odpowiednio ukierunkowany posiada walory wychowawcze: uczy dbałości o zdrowie i kondycję psycho-fizyczną, może być formą realizacji pasji, jak również pretekstem do integracji z grupą rekreantów 9 SPORT

10 Sport osób niepełnosprawnych  Stanowi ważny element rehabilitacji leczniczej i społecznej  Jest formą przywracania funkcji utraconych w wyniku choroby lub wykształcania mechanizmów zastępczych  Jest formą przystosowania do czynnego udziału w życiu społecznym  Jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego wśród osób niepełnosprawnych – pomaga zapobiegać marginalizacji i poczuciu wyobcowania ze społeczeństwa  Od 1960 r. organizowane są igrzyska olimpijskie inwalidów (igrzyska paraolimpijskie) pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Sport osób niepełnosprawnych  Stanowi ważny element rehabilitacji leczniczej i społecznej  Jest formą przywracania funkcji utraconych w wyniku choroby lub wykształcania mechanizmów zastępczych  Jest formą przystosowania do czynnego udziału w życiu społecznym  Jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego wśród osób niepełnosprawnych – pomaga zapobiegać marginalizacji i poczuciu wyobcowania ze społeczeństwa  Od 1960 r. organizowane są igrzyska olimpijskie inwalidów (igrzyska paraolimpijskie) pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego 10 SPORT

11  Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikacji w kulturze masowej  O sile ich przekazu stanowi ich wielki, globalny zasięg  W ogromnym stopniu służą zaspokojeniu potrzeb wczasowych we wszystkich funkcjach czasu wolnego, tj. odpoczynek, rozrywka, w pewnym stopniu praca nad sobą  Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikacji w kulturze masowej  O sile ich przekazu stanowi ich wielki, globalny zasięg  W ogromnym stopniu służą zaspokojeniu potrzeb wczasowych we wszystkich funkcjach czasu wolnego, tj. odpoczynek, rozrywka, w pewnym stopniu praca nad sobą 11 Mass media

12 Gazety  Bieżące informacje o wydarzeniach będących przedmiotem powszechnego zainteresowania  Gazety przez stulecia były głównym źródłem informacji i kreatorem światopoglądu oraz postaw ludzi  Są często źródłem informacji celowo zniekształconych i środkiem manipulacji Czasopisma  Przekazują treści ogóle lub specjalistyczne (np. czasopisma fachowe, tematyczne, turystyczne) Książki  W XX w. stały się dobrem powszechnym, stawiając czoła groźnej konkurencji w postaci kina Gazety  Bieżące informacje o wydarzeniach będących przedmiotem powszechnego zainteresowania  Gazety przez stulecia były głównym źródłem informacji i kreatorem światopoglądu oraz postaw ludzi  Są często źródłem informacji celowo zniekształconych i środkiem manipulacji Czasopisma  Przekazują treści ogóle lub specjalistyczne (np. czasopisma fachowe, tematyczne, turystyczne) Książki  W XX w. stały się dobrem powszechnym, stawiając czoła groźnej konkurencji w postaci kina 12 Mass media

13 Kino  Pierwsza połowa XX w. – gwałtowny rozwój kinematografii  1986 r. – rozwój produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych (ekspansja kina amerykańskiego i era Hollywood)  Druga połowa XX wieku – ekspansja telewizji i kryzys kina jako instytucji Radio  Pierwsza połowa XX w. – dynamiczny wzrost popularności radia  Radio to wypełniacz dużej części budżetu czasu wolnego – umożliwia równoczesne wykonywanie innych czynności, niekoniecznie o charakterze wolnoczasowym Kino  Pierwsza połowa XX w. – gwałtowny rozwój kinematografii  1986 r. – rozwój produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych (ekspansja kina amerykańskiego i era Hollywood)  Druga połowa XX wieku – ekspansja telewizji i kryzys kina jako instytucji Radio  Pierwsza połowa XX w. – dynamiczny wzrost popularności radia  Radio to wypełniacz dużej części budżetu czasu wolnego – umożliwia równoczesne wykonywanie innych czynności, niekoniecznie o charakterze wolnoczasowym 13 Mass media

14 Telewizja  Rekordowy udział TV w działalności wolnoczasowej społeczeństw  Przekaz często banalnych treści obniżających intelektualny poziom społeczeństwa  Środek wręcz uzależniający i tzw. złodziej czasu  Telewidz poddaje się wręcz formie hipnozy, pozwalając na wprowadzenie w stan odrętwienia intelektualnego  W grupie dzieci i młodzieży TV stanowi zagrożenie (rozwój nałogów, przestępczości, zaburzeń osobowości) Telewizja  Rekordowy udział TV w działalności wolnoczasowej społeczeństw  Przekaz często banalnych treści obniżających intelektualny poziom społeczeństwa  Środek wręcz uzależniający i tzw. złodziej czasu  Telewidz poddaje się wręcz formie hipnozy, pozwalając na wprowadzenie w stan odrętwienia intelektualnego  W grupie dzieci i młodzieży TV stanowi zagrożenie (rozwój nałogów, przestępczości, zaburzeń osobowości) 14 Mass media

15 Internet ????? Proszę scharakteryzować rolę Internetu w dzisiejszym świecie i w zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży (portale społecznościowe, gry on-line, komunikatory, czat itd.) Proszę określić zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania Internetu (cyberprzemoc, treści nieodpowiednie dla osób nieletnich …) Internet ????? Proszę scharakteryzować rolę Internetu w dzisiejszym świecie i w zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży (portale społecznościowe, gry on-line, komunikatory, czat itd.) Proszę określić zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania Internetu (cyberprzemoc, treści nieodpowiednie dla osób nieletnich …) 15

16 Podsumowanie  Upowszechnienie środków masowego przekazu nastąpiło równolegle z procesem kształtowania się społeczeństwa przemysłowego  Upowszechnienie mass mediów to wynik zapotrzebowania społeczeństwa na szybką informację w dobie konsumpcji i zwiększonej ilości czasu wolnego  Rozwój mass mediów: od schematu wszystko dla wszystkich do schematu coś dla każdego (upowszechnienie programów tv i magazynów ilustrowanych dedykowanych konkretnym grupom społecznym) Podsumowanie  Upowszechnienie środków masowego przekazu nastąpiło równolegle z procesem kształtowania się społeczeństwa przemysłowego  Upowszechnienie mass mediów to wynik zapotrzebowania społeczeństwa na szybką informację w dobie konsumpcji i zwiększonej ilości czasu wolnego  Rozwój mass mediów: od schematu wszystko dla wszystkich do schematu coś dla każdego (upowszechnienie programów tv i magazynów ilustrowanych dedykowanych konkretnym grupom społecznym) 16 Mass media

17 Zagadnienia do przemyślenia i przyswojenia: 1.Walory wychowawcze wybranych form turystyki (wykład @ 06.06.15) 2.Potencjalne zagrożenia wynikające z udziału w turystyce masowej 3.Potencjał wychowawczy działalności sportowej w wymiarze kwalifikowanym i rekreacyjnym 4.Walory edukacyjne treści płynących ze środków masowej komunikacji (programy edukacyjne, czasopisma fachowe, książki) 5.Zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego/nieświadomego wykorzystania środków masowej komunikacji Zagadnienia do przemyślenia i przyswojenia: 1.Walory wychowawcze wybranych form turystyki (wykład @ 06.06.15) 2.Potencjalne zagrożenia wynikające z udziału w turystyce masowej 3.Potencjał wychowawczy działalności sportowej w wymiarze kwalifikowanym i rekreacyjnym 4.Walory edukacyjne treści płynących ze środków masowej komunikacji (programy edukacyjne, czasopisma fachowe, książki) 5.Zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego/nieświadomego wykorzystania środków masowej komunikacji 17

18 18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr Małgorzata Pasławska Pedagogika czasu wolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google