Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika czasu wolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika czasu wolnego"— Zapis prezentacji:

1 Pedagogika czasu wolnego
dr Małgorzata Pasławska

2 Wykorzystana i zalecana literatura:
Pięta J. (2004) Pedagogika czasu wolnego. DrukTur, s Winiarski R. (2012) Rekreacja i czas wolny. Łośgraf, s

3 r. Sport i środki masowego przekazu jako popularne formy zagospodarowania czasu wolnego. Próba oceny potencjału wychowawczego i zagrożeń.

4 Wprowadzenie Popularne formy zagospodarowania czasu wolnego (deklarowane, wyznawane / podejmowane): Wykorzystanie środków masowego przekazu Turystyka Sport

5 SPORT Geneza sportu umiejscowiona jest w utylitarnych czynnościach człowieka w czasach zamierzchłych: łowiectwo, łucznictwo, wioślarstwo, wędkarstwo (ruch jako naturalny wymóg przetrwania) Starożytne igrzyska olimpijskie jako kolebka niektórych dyscyplin sportu Starożytne ćwiczenia jako forma podnoszenia sprawności żołnierskiej Średniowieczne gry i zabawy jako element wychowania rycerskiego Pocz. XIX w.  pierwsze sportowe formy organizacyjne, państwowe związki sportowe W Polsce  1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół W Polsce  pocz. XX w. pierwsze kluby sportowe (Wisła w Krakowie, Warta w Poznaniu, Polonia w Warszawie)

6 SPORT Sport  to komponent kultury fizycznej, a więc również element ogólnie pojętej kultury społeczeństwa, obejmujący działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny, doskonalenie uzdolnień ruchowych oraz wydolności fizycznej. Sport rozwija pozytywne cechy osobowości człowieka, m.in. wytrwałość, silną wolę, samodyscyplinę, poczucie solidarności, umiejętność przegrywania i wygrywania. Najogólniej wyróżniamy sport: Spektatorski - widowiskowy Aktywny - uczestniczący

7 Charakter sportu Omówienie Kwalifikowany Czynny Nie należy do kategorii czasu wolnego – jest formą zarobkowania Spektatorski Widowisko sportowe – jest to ważny element zagospodarowania czasu wolnego Rekreacyjny Sport dla wszystkich/sport masowy jako popularna i pożądana forma wczasowania Osób niepełnosprawnych Ważny element rehabilitacji, włączania do środowiska społecznego, ogromna radość i sposób spędzania czasu wolnego

8 SPORT Sport kwalifikowany Celem nadrzędnym jest osiąganie wyniku
Wymaga odpowiedniego przygotowania ogólnego Warunkiem jest długotrwały i intensywny trening pod opieką trenera i lekarza sportowego Wymagania są bliskie granicy fizjologicznych możliwości organizmu Niekiedy przynosi negatywne skutki i uszczerbek na zdrowiu Jest zaprzeczeniem „sportu dla wszystkich” Bywa, że rodzi patologie społeczne (np. stosowanie dopingu) Celem jest osiągnięcie mistrzostwa sportowego Sport kwalifikowany jest pracą zawodową Z pewnością jest formą kształtowania charakteru, hartu, szeregu cennych cech charakteru.

9 SPORT Sport rekreacyjny (masowy), inaczej „sport dla wszystkich”
Wartościowa forma czynnego wypoczynku Służy regeneracji sił psychofizycznych organizmu Zachowuje element współzawodnictwa jako formy dodatkowej motywacji do działania i większego zaangażowania Jest formą rozrywki Odpowiednio ukierunkowany posiada walory wychowawcze: uczy dbałości o zdrowie i kondycję psycho-fizyczną, może być formą realizacji pasji, jak również pretekstem do integracji z grupą rekreantów

10 SPORT Sport osób niepełnosprawnych
Stanowi ważny element rehabilitacji leczniczej i społecznej Jest formą przywracania funkcji utraconych w wyniku choroby lub wykształcania mechanizmów zastępczych Jest formą przystosowania do czynnego udziału w życiu społecznym Jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego wśród osób niepełnosprawnych – pomaga zapobiegać marginalizacji i poczuciu wyobcowania ze społeczeństwa Od 1960 r. organizowane są igrzyska olimpijskie inwalidów (igrzyska paraolimpijskie) pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego

11 Mass media Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikacji w kulturze masowej O sile ich przekazu stanowi ich wielki, globalny zasięg W ogromnym stopniu służą zaspokojeniu potrzeb wczasowych we wszystkich funkcjach czasu wolnego, tj. odpoczynek, rozrywka, w pewnym stopniu praca nad sobą

12 Mass media Gazety Bieżące informacje o wydarzeniach będących przedmiotem powszechnego zainteresowania Gazety przez stulecia były głównym źródłem informacji i kreatorem światopoglądu oraz postaw ludzi Są często źródłem informacji celowo zniekształconych i środkiem manipulacji Czasopisma Przekazują treści ogóle lub specjalistyczne (np. czasopisma fachowe, tematyczne, turystyczne) Książki W XX w. stały się dobrem powszechnym, stawiając czoła groźnej konkurencji w postaci kina

13 Mass media Kino Pierwsza połowa XX w. – gwałtowny rozwój kinematografii 1986 r. – rozwój produkcji filmowej w Stanach Zjednoczonych (ekspansja kina amerykańskiego i era Hollywood) Druga połowa XX wieku – ekspansja telewizji i kryzys kina jako instytucji Radio Pierwsza połowa XX w. – dynamiczny wzrost popularności radia Radio to wypełniacz dużej części budżetu czasu wolnego – umożliwia równoczesne wykonywanie innych czynności, niekoniecznie o charakterze wolnoczasowym

14 Mass media Telewizja Rekordowy udział TV w działalności wolnoczasowej społeczeństw Przekaz często banalnych treści obniżających intelektualny poziom społeczeństwa Środek wręcz uzależniający i tzw. złodziej czasu Telewidz poddaje się wręcz formie hipnozy, pozwalając na wprowadzenie w stan odrętwienia intelektualnego W grupie dzieci i młodzieży TV stanowi zagrożenie (rozwój nałogów, przestępczości, zaburzeń osobowości)

15 Internet ????? Proszę scharakteryzować rolę Internetu w dzisiejszym świecie i w zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży (portale społecznościowe, gry on-line, komunikatory, czat itd.) Proszę określić zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania Internetu (cyberprzemoc, treści nieodpowiednie dla osób nieletnich …)

16 Mass media Podsumowanie
Upowszechnienie środków masowego przekazu nastąpiło równolegle z procesem kształtowania się społeczeństwa przemysłowego Upowszechnienie mass mediów to wynik zapotrzebowania społeczeństwa na szybką informację w dobie konsumpcji i zwiększonej ilości czasu wolnego Rozwój mass mediów: od schematu wszystko dla wszystkich do schematu coś dla każdego (upowszechnienie programów tv i magazynów ilustrowanych dedykowanych konkretnym grupom społecznym)

17 Zagadnienia do przemyślenia i przyswojenia:
Walory wychowawcze wybranych form turystyki ) Potencjalne zagrożenia wynikające z udziału w turystyce masowej Potencjał wychowawczy działalności sportowej w wymiarze kwalifikowanym i rekreacyjnym Walory edukacyjne treści płynących ze środków masowej komunikacji (programy edukacyjne, czasopisma fachowe, książki) Zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego/nieświadomego wykorzystania środków masowej komunikacji

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pedagogika czasu wolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google