Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKI JEST CEL MOJEGO DZIAŁANIA W AZS? JAKI JEST CEL DZIAŁANIA MOJEGO KLUBU? DLACZEGO AZS A NIE INNA ORGANIZACJA? KTÓRY Z CELÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI JEST.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKI JEST CEL MOJEGO DZIAŁANIA W AZS? JAKI JEST CEL DZIAŁANIA MOJEGO KLUBU? DLACZEGO AZS A NIE INNA ORGANIZACJA? KTÓRY Z CELÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI JEST."— Zapis prezentacji:

1 JAKI JEST CEL MOJEGO DZIAŁANIA W AZS? JAKI JEST CEL DZIAŁANIA MOJEGO KLUBU? DLACZEGO AZS A NIE INNA ORGANIZACJA? KTÓRY Z CELÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI JEST MI NAJBLIŻSZY? CZY DZIAŁAM DLA INNYCH?

2 Cele Organizacji Społecznych

3 Cel Cel to uzasadnienie istnienia twojej organizacji. Odpowiada na pytanie "Dlaczego?", a nie tylko wyjaśnia, co należy robić. Wyjaśnia - z punktu widzenia klienta (studenta) - czym naprawdę zajmuje się twoja organizacja Wielkie organizacje mają głębokie przekonanie o doniosłości celu - ważnego celu – który inspiruje i angażuje. Słowa nie są aż tak ważne, jak ich znaczenie dla ludzi. Na podstawie "Cała Naprzód" Ken Blenchard, Jesse Stoner Na podstawie: "Cała Naprzód" Ken Blenchard, Jesse Stoner

4 Celem AZS jest: 1. upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej, 2. rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim, 3. powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska, 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS, 5. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 6. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 7. działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, 8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 9. działanie na rzecz organizacji wolontariatu, 10. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

5 Celami Stowarzyszenia są: 1. Inicjowanie i prowadzenie działalności wspomagającej rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, a także wspieranie ich rodzin. 2. Upowszechnianie i rozwijanie postaw oraz wartości humanistycznych, obywatelskich i chrześcijańskich umożliwiających dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa. 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4. Wspieranie inicjatyw wychowawczych i prozdrowotnych zapobiegających powstawaniu niedostosowania społecznego oraz wszelkiego rodzaju zachowań ryzykownych wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 5. Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 6. Działania na rzecz popularyzacji i obrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka. 7. Edukacja i upowszechnianie postaw proekologicznych. 8. Propagowanie zdrowego stylu życia i związanych z nim form spędzania wolnego czasu. 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

6

7

8 Jesienią 2008 Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego rozpoczął kampanię społeczną w ramach "Kodeksu Walki z Rakiem". Jej pierwszym elementem jest akcja "Wybierz dobrą metę" mająca na celu skupienie uwagi sportowego środowiska akademickiego: zawodników, trenerów działaczy - na problemy związane ze spożywaniem napojów alkoholowych. aplikacja

9 I.Celem Mistrzostw jest: 1.1. Przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS i Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu. 1.2. Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych w klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych typach uczelni. 1.3. Wyłonienie najlepszych uczelni jako reprezentantów Polski na Akademickie Mistrzostwa Europy w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 1.4. Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim. 1.5. Integracja młodzieży akademickiej poprzez sport. 1.6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 1.7. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! WYBIERZ DOBRE CELE mariusz.walczak@azs.pl


Pobierz ppt "JAKI JEST CEL MOJEGO DZIAŁANIA W AZS? JAKI JEST CEL DZIAŁANIA MOJEGO KLUBU? DLACZEGO AZS A NIE INNA ORGANIZACJA? KTÓRY Z CELÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI JEST."

Podobne prezentacje


Reklamy Google