Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Szkoleniowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Szkoleniowa"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Szkoleniowa
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Konferencja Szkoleniowa Zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach wychowania fizycznego Wrocław r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

2 Sport jako środek przeciwdziałania patologiom społecznym
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Sport jako środek przeciwdziałania patologiom społecznym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

3 Pojęcie kultury fizycznej
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Pojęcie kultury fizycznej Kultura fizyczna – to część składowa kultury społeczeństwa, obejmująca działania związane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny człowieka, kształtowanie i doskonalenie jego uzdolnień ruchowych, sprawności i wydolności fizycznej, a także systemu zachowań oraz potrzeb indywidualnych i społecznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

4 Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej Wychowanie fizyczne – całkowity zbiór czynności i oddziaływań, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi młodego organizmu, dopomagając dziecku wyrosnąć na zdrowego i silnego człowieka. Rekreacja ruchowa – takie rodzaje zajęć, które w czasie wolnym są podejmowane dla pomnażania zdrowia, formy fizycznej, rozrywki i samodoskonalenia. Działania takie powinny cechować się dobrowolnością, aktywnością, sprzyjać dobremu samopoczuciu, rozwijać sprawność i kondycję fizyczną. Rehabilitacja ruchowa - forma uczestnictwa w kulturze fizycznej, której celem jest przywracanie lub kompensacja utraconych w następstwie choroby lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków a zwłaszcza ruchu. Sport – działalność uprawiana systematycznie, według pewnych reguł, odznaczająca się silnym pierwiastkiem współzawodnictwa oraz tendencją do osiągania coraz lepszych wyników, mająca na celu manifestację sprawności ruchowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

5 Miejsce sportu w strukturze kultury fizycznej
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Miejsce sportu w strukturze kultury fizycznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

6 Rodzaje zachowań patologicznych
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Rodzaje zachowań patologicznych Alkoholizm Narkomania Przemoc Samobójstwa Prostytucja Przestępczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

7 Jak sport może przeciwdziałać patologiom?
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Jak sport może przeciwdziałać patologiom? Odwrócenie uwagi Podanie nowych wzorców działania Kształtowanie nawyków Zmiana samooceny Kształtowanie/przekształcanie postaw Przekształcanie systemu wartości Zmiany w osobowości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

8 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Edukacja olimpijska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

9 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Idea olimpizmu (dzisiaj) – filozofia życia wyrażająca i łącząca w wyważoną całość wartości ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i wychowaniem, olimpizm dąży do stworzenia drogi życia opartej na radości znajdowanej w wysiłku, wychowawczej wartości dobrego przykładu i szacunku wobec uniwersalnych i fundamentalnych zasad etycznych. idea olimpizmu (antyczna) – system wychowania zakładający pełny i wszechstronny rozwój moralny, intelektualny i fizyczny. Edukacja olimpijska – przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez wartości, jakie zawarte są w działalności sportowej (poczucie godności ciała, woli i rozumu, pełnego życia, jedności, umiejętności pracy zespołowej, solidarności, tolerancji oraz zasad fair play) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

10 Wychowanie w duchu idei olimpizmu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Wychowanie w duchu idei olimpizmu stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej (od gier i zabaw do sportu) Kształtowanie prawidłowej postawy kibica Szanowanie przeciwnika, sędziego i wspólna radość z zabawy Kreowanie dobrego sportowca jako idola młodzieży Zwrócenie uwagi na to, że wszyscy uczestnicy zawodów sportowych są zwycięzcami Historia olimpizmu, idea olimpijska Sprawiedliwe ocenianie, sędziowanie, przestrzeganie przepisów Promowanie idei fair play Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

11 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Aktualnie realizowane programy przeciwdziałania patologiom poprzez sport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

12 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Głównym zadaniem programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia, poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Realizacja projektu ma przebiegać z wykorzystaniem środków finansowych, pochodzących z Unii Europejskiej (w ramach perspektywy finansowej ) oraz z budżetu państwa i budżetów samorządów. W ramach programu będą m.in. organizowane w gminach sportowe zajęcia pozalekcyjne za pieniądze unijne. Przeszkoleni zostaną nauczyciele, zakupiony zostanie sprzęt sportowy. Zaplanowano również przeprowadzanie badań naukowych diagnozujących przyczyny agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz wypracowanie metod ich przeciwdziałania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

13 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

14 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Głównymi celami Programu są : 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach i terenach zielonych 3. zwiększenie samorządności młodzieży 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

15 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Projekt Sport, fair play, edukacja – program edukacji sportowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z Katowic i Chorzowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

16 kreowanie młodych liderów-wolontariuszy EURO na Śląskim,
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt Sport, fair play, edukacja – program edukacji sportowej dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa śląskiego wpisuje się w program edukacyjno-promocyjny Śląskiego Centrum Edukacji Sportowej pn. EUROMłodych na Śląskim, który ma na celu: integrację mieszkańców województwa śląskiego wokół idei EURO na Śląskim, kreowanie młodych liderów-wolontariuszy EURO na Śląskim, promocja idei edukacji sportowej jako polskiego cennego wkładu do i dla EURO 2012. Projekt opiera się na autorskim modelu przeciwdziałania patologiom społecznym autorstwa magistra polityki społecznej, absolwenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zaprezentowanym podczas obrony pracy licencjackiej Sport jako element walki z patologią społeczną. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

17 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Model ma formę i kształt ustawienia zawodników drużyny piłkarskiej w formacji , a więc oczywiście bramkarz, trzech obrońców, czterech pomocników (w tym jeden defensywno-ofensywny, w zależności od sytuacji) oraz trzech napastników (z jednym wysuniętym). Jest to ustawienie z jednej strony bardzo ofensywne, bo tylko w takim stylu należy walczyć z patologią, ale z drugiej strony pozwala ono w razie konieczności na skuteczną obronę własnej bramki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

18 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

19 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce będzie miała rozbudowa infrastruktury sportowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

20 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,


Pobierz ppt "Konferencja Szkoleniowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google