Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA III SEKTORA SKIEROWANA DO RODZIN W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA III SEKTORA SKIEROWANA DO RODZIN W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA III SEKTORA SKIEROWANA DO RODZIN W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2

3 USŁUGI SOCJALNE Działania wspomagające rodziny (osoby samotnie wychowujące dzieci) niewydolne wychowawczo Pomoc osobom skrajnie ubogim Pomoc osobom bezdomnym, Pomoc osobom uzależnionym lub ich bliskim, profilaktyka uzależnień Pomoc osobom niepełnosprawnym lub chorym Pomoc osobom starszym Zorganizowana dystrybucja darów rzeczowych, odzieży i żywności oraz wsparcia finansowego

4 OCHRONA ZDROWIA Promocja zdrowia, Opieka szpitalna lub ambulatoryjna (przychodnie, poradnie, gabinety), badania medyczne Rehabilitacja i terapia, prowadzenie sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych Dystrybucja leków, materiałów i sprzętu medycznego Prowadzenie interwencji kryzysowej

5 PRAWO Rzecznictwo - aktywne, publiczne działania w obronie interesów poszczególnych środowisk (niepełnosprawnych, starszych, dzieci) Ochrona praw i wolności człowieka, ochrona mniejszości, troska o zapewnienie równości szans, promocja wartości demokratycznych Usługi poradnicze w dziedzinie uprawnień

6 EDUKACJA I WYCHOWANIE Edukacja i opieka przedszkolna, prowadzenie przedszkoli Prowadzenie działalności wychowawczej i formacyjnej dzieci i młodzieży, w tym np. harcerstwo Kształcenie ustawiczne, edukacja dorosłych, szkolenia uzupełniające i kursy

7 SPORT Prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, organizowanie zawodów, prowadzenie obiektów sportowych Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie obiektów służących turystyce lub rekreacji Działalność hobbystyczna, kluby i koła zainteresowań, kluby członkowskie, kluby kolekcjonerów

8 RELIGIA Szeroko pojęte wsparcie w wymiarze religijnym, duchowym oraz moralnym.

9 KULTURA Sztuki plastyczne, malarstwo, rzeźba, fotografia, architektura, wzornictwo Działalność sceniczna, teatralna, muzyczna oraz kinematograficzna Środki masowego przekazu, produkcja telewizyjna lub radiowa, wydawanie czasopism lub książek, prowadzenie bibliotek

10 ROZWÓJ LOKALNY Animowanie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzka Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości lub infrastruktury, instytucje wzajemnościowe, ekonomia społeczna Mieszkalnictwo, budownictwo w tym budownictwo socjalne Pośrednictwo pracy, aktywizacja zawodowa (np. szkolenia i kursy przekwalifikowujące, praca chroniona, zatrudnienie socjalne)


Pobierz ppt "OFERTA III SEKTORA SKIEROWANA DO RODZIN W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google