Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka projektu „Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r.”
Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Kocierz, 26 października 2009 r.

2 O czym jest prezentacja?
Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako Co to jest FORESIGHT? 3. Podstawowe informacje o przyjętych wybranych metodach foresightowych 2. Metody badawcze vs. harmonogram

3 Cel główny projektu FORESIGHT
1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności FORESIGHT 4. efektywności energetycznej 4. odnawialnych źródeł energii (OŹE) 2. Polskiego Odlewnictwa Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności polskiego Odlewnictwa zarówno w skali europejskiej jak również globalnej w kontekście kluczowej obecnie w branży efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. 3. w kontekście Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

4 Co to jest foresight? Foresight to interdyscyplinarny, partycypacyjny,
antycypacyjny oraz ciągły proces realizowany w danej branży, na przykład odlewniczej, obejmujący wdrożenie wypracowanych wyników.

5 Elementy projektu badawczego
czasopisma branżowe najnowsze informacje z międzynarodowych konferencji branżowych dokumenty strategiczne branży odlewniczej i energetycznej na świecie wyniki zagranicznych projektów foresight Innowacyjne i konkurencyjne polskie odlewnictwo Źródła wiedzy (wtórne) Metody foresightowe Eksperci Wiedza, opinie, poglądy, wyobrażenia ROK 2030 Kluczowi aktorzy społeczno- gospodarczy Eksperci branży odlewniczej Eksperci energii odnawialnej Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

6 Jaki jest stan wiedzy na temat odlewnictwa w kontekście energii w kraju i na świecie?
Jakie osoby i instytucje należy zaprosić do współpracy (potencjalni eksperci)? Jakie ośrodki naukowe i przemysłowe najwięcej badają (publikują) dany temat? Jakie czynniki społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i polityczne wpływają na funkcjonowanie branży odlewniczej ? Jak polskie odlewnie zarządzają energią? Jakie są ścieżki przepływu energii? Audyt energetyczny Analiza STEEP Analiza bibliometryczna Mapowanie interesariuszy Desk research DZIŚ Innowacyjne i konkurencyjne polskie odlewnictwo 2010 r. 2020 r. 2030 r. Metody projektu Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

7 Jakie są silne i słaby strony polskiej branży odlewniczej, a co jest dla niej szansą i zagrożeniem?
Co myślą na temat przyszłości polskiego odlewnictwa dyrektorzy i prezesi odlewni, główni technolodzy, pracownicy naukowi odlewnictwa i inne kompetentne osoby? W stosunku do jakich opinii nt branży w kontekście energii istnieje zgodność wśród ekspertów? Jaką przyszłość – wariant przyszłych zdarzeń – eksperci widzą dla polskiego odlewnictwa? Audyt energetyczny Analiza SWOT Analiza STEEP Dyskusje panelowe Analiza bibliometryczna Metoda Delphi Mapowanie interesariuszy Desk research Budowa scenariuszy DZIŚ Innowacyjne i konkurencyjne polskie odlewnictwo 2010 r. 2020 r. 2030 r. Metody projektu Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

8 Metodyka projektu „Foresight ... dr Krzysztof Borodako
SWOT Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji. Wszystkie czynniki mające wpływ na pozycję konkurencyjną odlewnictwa zostały podzielone na: 1. zewnętrzne w stosunku do branży i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, 2. wywierające negatywny wpływ na branżę i mające wpływ pozytywny. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników: wewnętrzne pozytywne — mocne strony, wewnętrzne negatywne — słabe strony. zewnętrzne pozytywne — szanse, 2) zewnętrzne negatywne — zagrożenia Fudaliński, str. 63 (rys. 12) , Źródło: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, WAWA 1998, S. 74, Dokładny opis: strony 64-65! Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

9 Analiza bibliometryczna
W analizie tej wykorzystuje się metody ilościowe do analiz publikacji naukowych – głównie artykułów naukowych. Z czasem analiza ta została poszerzona również o analizy zgłoszeń patentowych i przyznanych patentów. W analizie bibliometrycznej bardzo popularne są analizy częstotliwości cytowań artykułów naukowych oraz tzw. wskaźnika wpływu (ang. impact factor). Fudaliński, str. 63 (rys. 12) , Źródło: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, WAWA 1998, S. 74, Dokładny opis: strony 64-65! Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

10 Metoda Delphi Metodyka projektu „Foresight ... dr Krzysztof Borodako
Decyzja o rozpoczęciu prac nad Delphi Budowa kwestionariusza przez Panele Robocze Nabór ekspertów z różnych środowisk Pierwsza runda Delphi Opracowanie wyników z pierwszej rundy Druga runda Delphi (+ wyniki I rundy) Opracowanie finalnych wyników Wykorzystanie wyników do opracowania scenariuszy Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

11 Metoda scenariuszy + _ + _ Scenariusz 4 Scenariusz 1 Scenariusz 3
Determinanta rozwoju nr 1 Determinanta rozwoju nr 2 Scenariusz 3 Scenariusz 2 _ Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

12 Metodyka projektu „Foresight ... dr Krzysztof Borodako
Podsumowując Duży nacisk na udział kompetentnych ekspertów z zakresu odlewnictwa i energii Uznane na świecie metody foresightowe Metody diagnostyczne zostały już wykorzystane Cel za 20 lat: większa energooszczędność odlewnictwa wykorzystującego również źródła energii odnawialnej Metodyka projektu „Foresight dr Krzysztof Borodako

13 e-mail: borodako@uek.krakow.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google