Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka projektu Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r. Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka projektu Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r. Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Metodyka projektu Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r. Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Kocierz, 26 października 2009 r.

2 O czym jest prezentacja? Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako 1.Co to jest FORESIGHT? 2. Metody badawcze vs. harmonogram 3. Podstawowe informacje o przyjętych wybranych metodach foresightowych

3 Cel główny projektu FORESIGHT 1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności 4. odnawialnych źródeł energii (OŹE) Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako 2. Polskiego Odlewnictwa 3. w kontekście 4. efektywności energetycznej

4 Co to jest foresight? Foresight to interdyscyplinarny, partycypacyjny, antycypacyjny oraz ciągły proces realizowany w danej branży, na przykład odlewniczej, obejmujący wdrożenie wypracowanych wyników.

5 Eksperci branży odlewniczej Eksperci energii odnawialnej Metody foresightowe Wiedza, opinie, poglądy, wyobrażenia Kluczowi aktorzy społeczno- gospodarczy Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako Innowacyjne i konkurencyjne polskie odlewnictwo ROK 2030 Źródła wiedzy (wtórne) czasopisma branżowe najnowsze informacje z międzynarodowych konferencji branżowych dokumenty strategiczne branży odlewniczej i energetycznej na świecie wyniki zagranicznych projektów foresight Eksperci Elementy projektu badawczego

6 2030 r. DZIŚ 2010 r.2020 r. Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako Jaki jest stan wiedzy na temat odlewnictwa w kontekście energii w kraju i na świecie? Desk research Analiza bibliometryczna Analiza STEEP Audyt energetyczny Jakie ośrodki naukowe i przemysłowe najwięcej badają (publikują) dany temat? Jakie czynniki społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i polityczne wpływają na funkcjonowanie branży odlewniczej ? Innowacyjne i konkurencyjne polskie odlewnictwo Jak polskie odlewnie zarządzają energią? Jakie są ścieżki przepływu energii? Mapowanie interesariuszy Jakie osoby i instytucje należy zaprosić do współpracy (potencjalni eksperci)? Metody projektu

7 2030 r. DZIŚ 2010 r.2020 r. Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako Analiza SWOT Dyskusje panelowe Metoda Delphi Budowa scenariuszy Jakie są silne i słaby strony polskiej branży odlewniczej, a co jest dla niej szansą i zagrożeniem? Co myślą na temat przyszłości polskiego odlewnictwa dyrektorzy i prezesi odlewni, główni technolodzy, pracownicy naukowi odlewnictwa i inne kompetentne osoby? W stosunku do jakich opinii nt branży w kontekście energii istnieje zgodność wśród ekspertów? Jaką przyszłość – wariant przyszłych zdarzeń – eksperci widzą dla polskiego odlewnictwa? Innowacyjne i konkurencyjne polskie odlewnictwo Desk research Analiza bibliometryczna Analiza STEEP Audyt energetyczny Mapowanie interesariuszy Metody projektu

8 SWOT Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji. Wszystkie czynniki mające wpływ na pozycję konkurencyjną odlewnictwa zostały podzielone na: 1. zewnętrzne w stosunku do branży i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, 2. wywierające negatywny wpływ na branżę i mające wpływ pozytywny. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników: 1)wewnętrzne pozytywne mocne strony, 2)wewnętrzne negatywne słabe strony. 3)zewnętrzne pozytywne szanse, 2) zewnętrzne negatywne zagrożenia S trengths (mocne strony), W eaknesses (słabe strony), O pportunities (szanse w otoczeniu), T hreats (zagrożenia w otoczeniu). Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako

9 Analiza bibliometryczna W analizie tej wykorzystuje się metody ilościowe do analiz publikacji naukowych – głównie artykułów naukowych. Z czasem analiza ta została poszerzona również o analizy zgłoszeń patentowych i przyznanych patentów. Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako W analizie bibliometrycznej bardzo popularne są analizy częstotliwości cytowań artykułów naukowych oraz tzw. wskaźnika wpływu (ang. impact factor).

10 Metoda Delphi Decyzja o rozpoczęciu prac nad Delphi Budowa kwestionariusza przez Panele Robocze Nabór ekspertów z różnych środowisk Pierwsza runda Delphi Opracowanie wyników z pierwszej rundy Druga runda Delphi (+ wyniki I rundy) Opracowanie finalnych wyników Wykorzystanie wyników do opracowania scenariuszy Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako

11 Metoda scenariuszy Determinanta rozwoju nr 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 + _ Scenariusz 4 Scenariusz 1 + _ Determinanta rozwoju nr 2 Metodyka projektu Foresight... dr Krzysztof Borodako

12 Podsumowując 1.Duży nacisk na udział kompetentnych ekspertów z zakresu odlewnictwa i energii 2.Uznane na świecie metody foresightowe 3.Metody diagnostyczne zostały już wykorzystane 4.Cel za 20 lat: większa energooszczędność odlewnictwa wykorzystującego również źródła energii odnawialnej

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Metodyka projektu Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 2030 r. Dr Krzysztof Borodako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google