Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora Spotkanie sieci dyrektorów powiatu mińskiego Mińsk Mazowiecki 10.03.2015 r. Przygotowała Anna Popławska

2 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Interpretacje zmian w prawie oświatowym w najnowszej literaturze dotyczących funkcjonowania dyrektora publicznej jednostki oświatowej. Wybór poradników, pakietów i programów multimedialnych.

3 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Pakiet dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015, praca zbiorowa Wydawnictwa Wiedza i Praktyka - to kompendium, które ułatwi zarządzanie szkołą, kadrami i płacami przez cały rok szkolny. W skład pakietu wchodzą następujące tytuły: - Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015: 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć. - Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014. Zadania i obowiązki dyrektora. - Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy. - Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014. - Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela: 30 najczęściej popełnianych błędów. - Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym.

4 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej / Michał Łyszczarz, Wojciech Lachiewicz, Katarzyna Woźniczko. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015 Niniejsza książka przedstawia opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego, które odnoszą się do aktualnych problemów prawnych szkół i przedszkoli. Interpretacje dotyczą następujących obszarów zarządzania: zasady przeprowadzania rekrutacji na nowych zasadach, wprowadzania do szkół programu darmowych podręczników, zadań i obowiązków dyrektora. Autorzy omawiają zasady dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych w oświacie oraz zasady sporządzania funkcjonujących w szkole, przedszkolu i placówce dokumentów wewnętrznych.

5 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Dokumentacja kierownicza dyrektora szkoły / Małgorzata Celuch, Dariusz Dwojewski, Bożena Winczewska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015 Prezentowana publikacja zawiera pakiet zarządzeń, decyzji, pism i wniosków z zakresu spraw kadrowych, zarządzania szkołą i bezpieczeństwa. Poradnik wyjaśnia jak je tworzyć w praktyce szkolnej, gdzie przechowywać, z kim konsultować i kiedy aktualizować. Wskazówki pozwolą dyrektorom szkół bez problemów opracować potrzebne dokumenty zgodnie z najnowszymi standardami prawnymi. Do książki załączona jest płyta CD z pakietem wzorów decyzji kierowniczych, które ułatwią tworzenie dokumentów.

6 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu / wyboru dokonała Lidia Marciniak. Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015 Publikacja wydana w serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach prezentuje problemy i przedstawia rozwiązania stosowania ustawy o ochronie danych osobowych. Omawia zagadnienia dotyczą m. in.: - zakresu przetwarzania przez placówki oświatowe danych osobowych uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli, - zasad ochrony danych osobowych, - odpowiedzialności dyrektora za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Opracowanie przedstawia zasady zgłaszania zbiorów danych, obowiązek powołania i zgłoszenia do rejestracji ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jego status i kompetencje, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Prezentowana publikacja zawiera przykładowe wzory dokumentów oraz procedury przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.

7 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Ochrona danych osobowych w szkole. Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2014. Poradnik multimedialny na płycie CD- to kompleksowo opracowany program, przygotowany z myślą o dyrektorach szkół. Wyjaśnione zostały w nim zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. W programie znajdują się interpretacje dokumentów: - akty prawne związane z ochroną danych osobowych, - obowiązki dyrektora szkoły w zakresie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych, oraz gotowe wzory: - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, - ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - wniosek o udzielenie informacji o przysługujących prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych, - wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych.

8 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013. Polecana książka opisuje podstawowe kompetencje nauczyciela i wskazuje jakie role docelowo może pełnić nauczyciel i dyrektor szkoły. Są to role trenera i coacha. W kolejnych rozdziałach prezentowana jest podstawowa wiedza na temat metod pracy nauczyciela, trenera i coacha oraz w jaki sposób nowe kompetencje nauczyciel może wykorzystać w pracy szkoły. Publikacja została wzbogacona o podręczny zestaw technik i narzędzi przydatnych do wykorzystania podczas lekcji oraz szkoleń.

9 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Bhp w szkole : obowiązki, odpowiedzialność, dokumentacja / Bożena Winczewska. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka : Grupa Wydawnicza "Oświata", 2015 W prezentowanej publikacji dyrektor szkoły znajdzie aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa oraz praktyczne wskazówki z życia szkół. Materiał obejmuje następujące zagadnienia: wytyczne bhp w budynku szkolnym, wytyczne bhp na terenie i wokół szkoły, dyrektor jako pracodawca – obowiązki bhp, przegląd obiektów należących do szkoły, dokumentacja bhp w szkole, wypadki uczniów, ochrona przeciwpożarowa w szkole. Do publikacja dołączona jest płyta CD, na której znajdują się niezbędne wzory dokumentów.

10 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Promocja szkoły : 19 działań, które poprawią wizerunek twojej placówki / [Małgorzata Celuch]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011 Dyrektorzy szkół nie są jedynie nauczycielami i wychowawcami. Muszą oni być także menedżerami swojej placówki. Na dobry wizerunek szkoły często pracują przez lata. Porady zawarte w książce podpowiadają, w jaki sposób stworzyć plan promocji szkoły, harmonogram jego realizacji, a także jak później koordynować cały ten proces. Wszystkie pomysły zawarte w książce podzielone zostały na dwie grupy: działania promujące szkołę oraz działania kształtujące pozytywny wizerunek szkoły. Książka w ciekawy sposób opisuje jak aktywnie prowadzić promocję szkoły tak, aby wzbudzić zainteresowanie i przychylność otoczenia, a także zwiększyć wiarygodność placówki.


Pobierz ppt "„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google