Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań dotyczące wdrożenia rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań dotyczące wdrożenia rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań dotyczące wdrożenia rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym

2 Cel główny: Wdrożenie nowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach woj. dolnośląskiego.

3 Cele szczegółowe : - dostosowanie zasad nadzoru pedagogicznego do :

4 1.Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego... ( Dz.U. z 2004 r. Nr89 poz. 845).

5 2. Zarządzenia Nr 33 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

6 -stworzenie wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy szkół i placówek,

7 - ocena oczekiwań dyrektorów szkół i placówek w zakresie wspomagania w sprawie nadzoru pedagogicznego ze strony Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

8 1. Czy zapoznano nauczycieli z Rozp. MENiS z dn. 23 kwietnia 2004 r?

9 2. Czy zapoznano nauczycieli z zarządzeniem Nr 33 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty?

10 3.Czy przeprowadzono wewnętrzne mierzenie jakości pracy do czerwca 2004 r?

11 4. Czy w szkole funkcjonuje zespół do przeprowadzenia wewnętrznego mierzenia jakości pracy?

12 5. Czy opracowano organizację mierzenia jakości pracy szkoły?

13 6.Czy rozpoczęto proces wdrożenia wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości ?

14 Najczęściej powtarzające się działania związane z rozpoczętym procesem wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości :

15 1.Przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej. 2.Przeprowadzono szkolenia nauczycieli w ramach WDN.

16 3. Powołano zespoły wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. 4. Opracowano organizację wewnętrznego mierzenia.

17 5. Dokonano diagnozy wstępnej wybranych obszarów pracy szkoły. 6. Wybrano obszary do badania.

18 7. Opracowano standardy i wskaźniki,dostosowano je do nowych wymagań. 8. Wdrożono programy poprawy efektywności kształcenia.

19 9.Opracowano roczne i 5-letnie plany mierzenia.

20 Najczęściej powtarzające się trudności związane z wdrażaniem rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

21 1. Pracochłonne i czasochłonne opracowanie organizacji wewnętrznego mierzenia. 2.Trudności z tworzeniem narzędzi diagnostycznych, szczególnie w mniejszych szkołach.

22 3. Znacząca ilość wskaźników (ponad 100 ) trudna do przepracowania. 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem – zbyt obszerna, rozbudowana biurokratyczna.

23 5. Duża ilość zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w szkole. 6. Nadmierne obciążenie zespołów nauczycielskich zadaniami wynikającymi z rozporządzenia.

24 7. Niesumienne wypełnianie ankiet przez rodziców uczniów, niechęć rodziców do wypełniania ankiet. 8. Uboga oferta szkoleń zewnętrznych.

25 9. Zbyt duży zakres obowiązków, duże obciążenie dyrektora. 10. Standardy, które nie zawsze można przenieść na grunt przedszkola.

26 11. Obszerny materiał wymagający dużego wkładu pracy, co przy małych placówkach jest trudne do zrealizowania, mały zespół nauczycieli, który praktycznie uczestniczy we wszystkich działaniach.

27 12. Brak spójnych zasad organizacji wewnętrznego mierzenia w stosunku do przedszkoli niepublicznych.

28 Najczęściej powtarzające się oczekiwania dyrektora wobec wizytatora w zakresie wspomagania szkoły w związku z mierzeniem jakości pracy szkoły.

29 Organizowanie szkoleń dla dyrektorów i zespołów szkolnych do spraw mierzenia jakości. Organizowanie wymiany doświadczeń między szkołami.

30 Pomoc przy budowaniu narzędzi pomiaru i ich standaryzacja, wspomaganie przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

31 Organizowanie spotkań w szkołach wzorcowych, umożliwi to przedyskutowanie wielu problemów z zespołami nauczycieli,którzy zajmowali się wypracowywaniem narzędzi i pomiarem.

32 Narzędzia do pomiaru powinny być budowane przez specjalistów w dziedzinie pomiaru, pozwoli to szkołom na pracę twórczą, bardziej świadomą i pozwoli ustrzec się od błędów.

33 Prezentacja wzorcowych rozwiązań wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.

34 Udzielanie wskazówek dotyczących raportów z wewnętrznego mierzenia jakości pracy placówki.

35 D Z I Ę K U J Ę Opracowała: st. wizytator Elżbieta Kacperkiewicz.


Pobierz ppt "Wyniki badań dotyczące wdrożenia rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google