Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki kontroli zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-04-18 KORZESZÓWWMWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki kontroli zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-04-18 KORZESZÓWWMWE."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki kontroli zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-04-18 KORZESZÓWWMWE

2 Źródła informacji Analiza dokumentacji: arkusze organizacji bibliotek i aneksy statuty wybrane zakresy czynności nauczycieli bibliotekarzy (kierowników filii, kierowników wydziałów, bibliotekarzy systemowych oraz kilkunastu losowo wybranych nauczycieli bibliotekarzy) protokoły rady pedagogicznej uchwały rady pedagogicznej Rozmowa z dyrektorem biblioteki Obserwacja stron internetowych bibliotek KORZESZÓWWMWE

3 Cele kontroli KORZESZÓWWMWE Sprawdzenie zgodności struktury organizacyjnej i funkcjonowania bibliotek z prawem oświatowym Wspomaganie dyrektorów bibliotek - przygotowanie materiałów i wniosków

4 Istotne zagadnienia i wskaźniki KORZESZÓWWMWE Biblioteka opracowuje arkusz organizacji oraz aneksy zgodnie z procedurami Jednostki organizacyjne biblioteki odpowiadają organizacji pracy ustalonej w statucie Dyrektor zatrudnia pracowników zgodnie z kwalifikacjami Zakresy czynności są aktualne, zgodne z arkuszem organizacji i spójne z zadaniami statutowymi Struktura organizacyjna w pełni racjonalna, gwarantuje sprawne funkcjonowanie biblioteki, zapewnia optymalne zaspokojenie potrzeb użytkowników usług

5 WNIOSKI KORZESZÓWWMWE Struktura organizacyjna biblioteki powinna być zgodna ze statutem. Zmiana organizacji pracy biblioteki wymaga nowelizacji statutu.

6 WNIOSKI KORZESZÓWWMWE Arkusze będą opiniowane przez Kuratora zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Procedury opiniowania arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2007/2008, udostępnionymi na stronie internetowej www.ko.rzeszow.plwww.ko.rzeszow.pl

7 WNIOSKI KORZESZÓWWMWE Dokumentować pracę rady pedagogicznej zgodnie z ustalonym przez nią regulaminem działalności. Podejmować i przechowywać uchwały zgodnie z kompetencjami.

8 Uchwała (przykład) KORZESZÓWWMWE Uchwała Nr.../... Rady Pedagogicznej PBW w........... z dnia............. w sprawie.......... Na podstawie.................................................. Rada pedagogiczna postanawia......................... § 1................... § 2. Wykonanie uchwały powierza się.............. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem................ Przewodniczący Rady Pedagogicznej.........................................

9 WNIOSKI KORZESZÓWWMWE Zakresy czynności dostosować do zmian prawa oświatowego i organizacji bibliotek. W aktach osobowych pracowników nie gromadzić oryginałów dokumentów. (pracodawca przechowuje odpisy lub kopie – rozp. MPiPS)

10 Zakres czynności (przykład) KORZESZÓWWMWE Pieczęć biblioteki miejscowość, data Zakres czynności Pani: XY Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz W Wydziale Gromadzenia.... Podlega........... Do pani obowiązków należy: 1............ 2............ Podpis dyrektora Powyższy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do jego stosowania Data podpis pracownika

11 WNIOSKI KORZESZÓWWMWE Na bieżąco zapoznawać się z obowiązującymi aktami prawnymi, ze zmianami wprowadzanymi do nich i stosować w pracy wymogi prawa.

12 Aktualizacja statystyki KORZESZÓWWMWE Wzór sprawozdania Wzór statystyki Projekt planu pracy Opracowanie: M. Dziamba, J. Świętoń Kwiecień 2007 r.


Pobierz ppt "Wyniki kontroli zgodności organizacji bibliotek z arkuszem organizacji Jadwiga Świętoń Rzeszów, 2007-04-18 KORZESZÓWWMWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google