Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora ZAPRASZAMY!

2 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – SZKOŁA Strona szkoły umożliwia podgląd informacji, jakie zostały podane przy jej rejestracji. Znajdują się tam informacje o nazwie i położeniu szkoły, nazwisku dyrektora oraz danych kontaktowych. Strona ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu.

3 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – KLASY Strona „Klasy” umożliwia dyrektorowi i administratorowi zarejestrowanie nowej i edycje danych już zarejestrowanej klasy. Po wybraniu tej opcji, na ekranie pojawi się lista z klasami, jakie do tej pory zarejestrowano w danej szkole. Na stronie tej, mamy możliwość dodania nowej klasy, edycji już istniejącej lub jej usunięcia. Każda utworzona na tym koncie klasa jest automatycznie wiązana ze szkołą, na koncie której, aktualnie jest zalogowany dyrektor.

4 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – UCZNIOWIE Strona „Uczniowie” na koncie dyrektora i administratora pozwala na tworzenie i modyfikację listy uczniów należących do wybranej klasy. W dziale tym dyrektor określa także, login dostępu dla rodziców do konta ucznia. Każdy dodany wpis ucznia, to także możliwe konto dostępu do systemu rodzica. Nauczyciel może dla ucznia wpisywać oceny i nieobecności, ale do tych danych nie mają dostępu rodzice. Aby rodzice uzyskali dostęp do tych danych, konto musi aktywować administrator systemu, zmieniając stan konta na aktywne i wprowadzając hasło dostępu.

5 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – NAUCZYCIELE Strona „Nauczyciele” na koncie dyrektora i administratora umożliwia tworzenie i modyfikację listy nauczycieli pracujących w danej szkole. Każdy dodany wpis nauczyciela tworzy także konto dostępu, umożliwiające zalogowanie się do systemu. W dziale tym dyrektor ma możliwość definiowania dla każdego nauczyciela przedmiotu którego on uczy, oraz klas w których uczy danego przedmiotu.

6 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – ADMINISTRATOR Strona „Administrator” na koncie dyrektora umożliwia tworzenie i modyfikację listy osób mogących wprowadzać i edytować dane związane z klasami i uczniami danej szkoły. Każdy dodany wpis administratora tworzy także konto dostępu, umożliwiające zalogowanie się do systemu.

7 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – OCENY Strona „Oceny” umożliwia wprowadzenie do systemu ocen jakie uczniowie uzyskują na zajęciach lekcyjnych. Oceny te są później widoczne dla rodziców logujących się do kont swoich uczniów. W systemie, można wprowadzić oceny tylko z tych przedmiotów, które są wymienione w planie lekcji tworzonym na zakładce "Plan lekcji". Także kategorie, jakie są dostępne, brane są z listy kategorii, jaką nauczyciel definiuje na zakładce "Kategorie„.

8 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – OCENY – KATEGORIE Strona „Kategorie” na koncie dyrektora i administratora, umożliwia tworzenie listy kategorii ocen, jakie będą występować w ramach wybranej klasy. Ta część aplikacji umożliwia uporządkowanie ocen, wprowadzenie ich podziału. Ma to za zadanie ułatwienie przekazania rodzicom informacji nie tylko o ocenia, ale także informacji za co ta ocena została wystawiona. W systemie, na stałe jest zadeklarowana kategoria oceny o nazwie SEMESTRALNA. Kategoria ta jest zawsze wyświetlana w końcowej kolumnie przy wszelkiego rodzaju podsumowaniach i może być wykorzystana do zapisu oceny za cały semestr.

9 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – KONTAKT PRACOWNIKÓW – SKRZYNKA Dział kontaktu umożliwia przegląd wiadomości wysyłanych pomiędzy pracownikami szkoły, w której użytkownik jest nadawcą lub odbiorcą.

10 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – KONTAKT PRACOWNIKÓW – WYŚLIJ Dział kontaktu umożliwia kontakt pomiędzy pracownikami szkoły. Możliwe jest wysyłanie wiadomości do jednej lub kilku wybranych osób.

11 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – RAPORTY SZKOLNE Strona „Raporty szkolne” umożliwia wykonanie na koniec semestru obliczeń dotyczących frekwencji i średnich ocen semestralnych uzyskiwanych przez klasy w danym semestrze. Raporty wykonywane są dla bieżącego semestru każdej klasy. Poprzez zmianę aktualnego semestru dla klasy, można wykonać raport dla dowolnego semestru klasy.

12 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – RAPORTY KLASOWE Strona „Raporty klasowe” umożliwia wykonanie na koniec semestru obliczeń i średnich dotyczących frekwencji oraz ocen semestralnych uzyskiwanych przez klasę. Raporty na koncie wychowawcy wykonywane są dla bieżącego semestru. Poprzez zmianę semestru do wglądu lub aktualnego semestru dla klasy, można wykonać również raport dla każdego innego semestru.

13 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – PYTANIA TESTOWE Strona „Pytania testowe” umożliwia wpis do systemu i edycję wcześniej wpisanych przez danego użytkownika pytań, które mogą być wykorzystywane przy generacji testów.

14 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – GENERUJ TEST Strona „Generuj test” umożliwia wygenerowanie testu z wszystkich pytań zarejestrowanych w systemie.

15 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – SZKOLNE DRUKI – DOKUMENTACJA WYCIECZKI Strona „Szkolne druki - dokumentacja wycieczki” umożliwia wygenerowanie druków dokumentacji wycieczki szkolnej zgodnych z przepisami prawa oświatowego, z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie (lista uczestników, adresy, itp.).

16 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora – SZKOLNE DRUKI – ŚWIADECTWA Strona „Szkolne druki – świadectwa” umożliwia wydrukowanie świadectw, z wykorzystaniem informacji zawartych w systemie (data urodzenia ucznia, stopnie semestralne, itp.), co znakomicie usprawnia tą monotonną czynność.

17 Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa
Moduł Dyrektora DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Prezentacja funkcjonalności dziennika e-klasa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google