Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl U NIJNA I KRAJOWA POMOC DOTYCZĄCA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl U NIJNA I KRAJOWA POMOC DOTYCZĄCA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl U NIJNA I KRAJOWA POMOC DOTYCZĄCA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POZNAŃ, 12 GRUDZIEŃ 2011

2 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Programy, w ramach których można uzyskać współfinansowanie na projekty związane z efektywnością energetyczną Nazwa programu I.Programy UE 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) II.Programy krajowe wdrażane przez NFOŚiGW wdrażane ze środków WFOŚiGW III.Pozostałe programy Mechanizm Finansowy EOG i NMF 2009-2014 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Porozumienie polsko - niemieckie

3 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Rodzaje współfinansowania Pomoc bezzwrotna Pożyczka/ kredyt udzielane na warunkach preferencyjnych Pożyczki/ kredyty udzielane na warunkach komercyjnych

4 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Potencjalni beneficjenci projektów w zakresie efektywności energetycznej 1.Wytwórcy energii 2.Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem energii 3.Odbiorcy końcowi (u tych beneficjentów należy uwzględnić również projekty, których bezpośrednim celem nie jest efektywność energetyczna np. projekty rewitalizacyjne) np.: Jednostki sektora finansów publicznych Przedsiębiorcy Organizacje pozarządowe

5 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet/ działaniePrzykładowe rodzaje projektów priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (działania 4.2, 4.3) priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (9.1, 9.2, 9.3) Ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego (…), Zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, (…), Zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i zużycia energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT (…), Budowa (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowa sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego i wysokiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych, Budowa (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych poprzez stosowanie energooszczędnych technologii i rozwiązań. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej149 wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (…)

6 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 WojewództwoDziałania w ramach RPO Dolnośląskie 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja Kujawsko-pomorskie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Lubelskie 1.4. Dotacje inwest. w zakresie dostos. przedsiębiorstw do wymogów ochrony środow. oraz w zakresie OZE Lubuskie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie OZE Łódzkie II.6 Ochrona powietrza; II.10 Sieci ciepłownicze; VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej Małopolskie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE Mazowieckie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Opolskie 4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Podkarpackie 2.2 Infrastruktura energetyczna Podlaskie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska; 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Pomorskie 3.3. Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne; 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Śląskie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Świętokrzyskie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Warmińsko-Mazurskie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami; 4.1. Humanizacja blokowisk Wielkopolskie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna Środowisku; 3.7. Zwiększenie wykorzystania OZE Zachodniopomorskie 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne; 1.4. Energia odnawialna i zarządzanie energią

7 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Programy wdrażane przez NFOŚiGW związane z efektywnością energetyczną System Zielonych Inwestycji GIS Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych Efektywne wykorzystanie energii Część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach Część 2 – Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

8 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Wnioskowanie o dofinansowanie na co zwracać uwagę? 1.Terminy konkursów 2.Zasady określone w ramach pomocy publicznej (akty prawne UE i krajowe), w tym np. rodzaje kosztów kwalifikowanych, intensywność dofinansowania 3.Kryteria oceny projektów najczęstszy podział: – Formalne – Merytoryczne dostępu/ obligatoryjne – Merytoryczne fakultatywne (przeważnie punktowane) 4.Wytyczne, regulaminy konkursów, instrukcje i wzory dokumentów

9 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl Podstawowe przepisy prawne dotyczące pomocy publicznej rozporządzenie RM z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej (Dz. U. Nr 209, poz. 1517). rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2009, Nr 214, Poz. 1661) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystsza i energooszczędną produkcje oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 385 z pózn. zm.)

10 copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl 10 Dane teleadresowe: Siedziba główna w Poznaniu: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań tel.: 061 859 59 00 faks: 061 859 59 01 Oddział w Warszawie: Biurowiec Kaskada Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa tel.: 022 850 90 50 faks: 022 850 90 51 NIP 7781475025Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000366035 REGON 301558545 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Maciej Przybysz Stanowisko : Wiceprezes Zarządu e-mail: maciej.przybysz@dga.pl


Pobierz ppt "Copyright (c) 2008 DGA S.A. | All rights reserved. www.DGA.pl U NIJNA I KRAJOWA POMOC DOTYCZĄCA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google