Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz Krzysztofek Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Fundacja Pro Cultura Kreatywna ekonomia w sieciach: Od ekonomizacji kultury do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz Krzysztofek Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Fundacja Pro Cultura Kreatywna ekonomia w sieciach: Od ekonomizacji kultury do."— Zapis prezentacji:

1

2 Kazimierz Krzysztofek Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Fundacja Pro Cultura Kreatywna ekonomia w sieciach: Od ekonomizacji kultury do rekulturacji ekonomii Międzynarodowa Konferencja Ekonomika kultury – od teorii do praktyki, IAM – NCK Warszawa 29-30.11

3 Plany kultury w planie wartości: etyka, estetyka, ekspresja, twórczość, tożsamość, sacrum i in., które decydują o człowieczeństwie; w planie życia: style życia, czas wolny, rozrywka, konsumpcja, eskapizm – Erlebnis; w planie modernizacji społecznej: kultura jako zespół wartości, wzorów i instytucji, które motywują ludzi do działania; w planie ekonomicznym: jako zasoby kultury materialnej i symbolicznej odziedziczone z przeszłości, które można przekształcić w przemysły, kapitał rozwojowy; w planie technologicznym: kultura on-line jako symbole zasiedlające cyberprzestrzeń tworzące nowe środowiska kulturowe.

4 Gospodarka i kultura W społeczeństwie informacyjnym wielkie kompleksy ekonomiczno-kulturowe: produkcja – konsumpcja – style życia rodzą się już nie tyle pod wpływem wynalazków, wykorzystywanych następnie do produkcji dóbr materialnych jak np. samochód a wynalazków wykorzystanych do tworzenia, przetwarzania i transmisji symboli: komputer – Internet – telefonia komórkowa

5 Tożsamość kultury ekonomizacją kultury, oraz rekulturacją ekonomii mamy do czynienia z jednoczesną: kultura technologia-globalizacja-komunikacja ekonomia

6 Model dyfuzji

7 Sektor kreatywny rośnie najszybciej najbardziej wartościowe są idee i znaczenia produkowane nie przez maszyny a wyobraźnię i talenty W krajach rozwiniętych zrozumiano to już dość dawno W Europie Wielka Brytania jako pierwsza pojęła, że bardziej opłaca się uhonorowanie przez Królową twórców popkultury (the Beatles) niż utrzymywanie ciężkich dźwigni rozwoju – kopalń, których opór złamała Żelazna Dama w kilkanaście lat później.

8 Nowe mantry: sieć i projekt Software – interfejs is the King Ars vs τέχνη

9 Cechy produktów i usług sieciowych (1) Ekonomia kreatywna czerpie z zasobów, które przyrastały przez stulecia jak rafa koralowa: religii, mitów, opowieści, podań, legend, kulinariów, wiedzy lokalnej, języka, stylów życia, sztuki ludowej, tańca, relacji międzyludzkich, sposobów ekspresji i kodów znaczeń, historii itp. Przemysły kreatywne są domeną jednostek wyposażonych w umiejętności i zdolności twórcze, które menedżerowie i technolodzy potrafią przekuć w produkty rynkowe. Ich ekonomiczna wartość wypływa z kultury i/lub z intelektualnych cech i własności twórców Te produkty biorą się z umiejętności i talentów, które tworzą potencjał przysparzający bogactwa, zajęć i stałej pracy przez generowanie własności intelektualnych. Produkty tych przemysłów nie maja wartości fizycznej, albo jest ona drugorzędna: taśma filmowa, papier, druk, dyski komputerowe.

10 Cechy produktów i usług sieciowych (2) Wartością jest zawartość, stąd mówi się o content industries: znaczenie, reprezentacje, symbole, które są tworzywem filmu, opowieści, fotografii, muzyki itp.. Mają funkcje informacyjną, perswazyjną, rozrywkową; są po prostu atrakcyjne. produkcja wysokiego ryzyka - wartości przypisywane produktom kultury i wiedzy on line są niestabilne, zużywają się wraz z przemijającą modą, stylem życia itp. Klasa kreatywna – bez kołnierzyków; zatrudnieni w tym sektorze są bardzo wysoko kwalifikowani - plasują się wysoko na drabinie prestiżu i dochodów. Mobilność sieciowa, znika pojęcie etatowości, liczy się inwestor, sieć i projekt. nowe profesje w kreatywnych przemysłach - ulegają one szybkiemu starzeniu się

11 Cechy produktów i usług sieciowych (3) Prawo Metcalfa: potęgowy rozkład relacji w sieci. Im więcej użytkowników - tym większa szybkość przesyłania, każdy kolejny użytkownik zwiększa swym komputerem przepustowość sieci. To tak jakby każdy przyłączał się do ruchu z własnym kawałkiem autostrady

12 Cechy produktów i usług sieciowych (4) produkcja wrażliwa w kwestii jej ochrony z tytułu praw własności intelektualnej; sprzeczność: blokowanie dostępu do zawartości instrumentami prawnymi i technologicznymi w imię słusznej ochrony własności intelektualnej może zdusić twórczość akurat w momencie, gdy technologie informacyjne wsparte talentem stwarzają możliwości twórcze milionom ludzi, personalizacji urządzeń, samplingu i rozwijania bardziej wyrafinowanych zainteresowań.

13 Cechy produktów i usług sieciowych (5) coraz gęstsza sieć tanich i niezawodnych połączeń intensyfikuje przestrzeń przepływów dóbr symbolicznych Z tego czerpie się dziś największe zyski: z przemieszczania się symboli, z połączeń, stąd teleinformatyka to sztandarowa dziedzina kreatywnej ekonomii. produkcja semiotyczna, produkcja znaczeń (reklama, tożsamość, status, przynależność i in.).

14 Cechy produktów i usług sieciowych (6) upowszechnianie wirtualnej koncepcji pracy i własności, poszerzanie palety usług i produktów, podwajanie oferty rynkowej Rewolucja organizacyjna: mnogość podmiotów Złoża kultury i wiedzy poza korporacjami i rynkiem: crowdsourcing – trendhunting Świat w wersji beta: wykorzystywanie sieci do testowania miękkich technologii Web Native – coraz więcej dóbr i usług ma postać tylko cyfrową Wiele twórczych przemysłów nie da się zinformatyzować pozostaną częścią żywego planu kultury

15 Energia przetwarzania siłowego służy w coraz większym stopniu przetwarzaniu intelektualnemu przejście z przemysłowego przetwarzania fizycznych obiektów przyrody na przetwarzanie kognitywne: naukę i nowe technologie

16 Sukces produktów Applea (i-Phone, iPod, iPad i in.) pokazuje drogę Rola nauk o kulturze i człowieku w badaniu i zaspokajaniu potrzeb konsumentów - dostosowywaniu nowych technologii do gustów estetycznychintuicyjnego oprogramowania i oczekiwań co do funkcjonalności technologii.

17 Kuszenie 2.0

18

19 Liczyć się będą innowacje innego charakteru decydujące o bogactwie i innowacyjności Rośnie waga innowacji w zakresie nauk społecznych i technologii kulturowych, Kluczowa staje się umiejętność badania innowacji technologicznych pod kątem potrzeb konkretnych jednostek, grup społecznych, kultur

20 Przykłady: Google, Facebook, YouTube, E-Bay: do stworzenia tych potężnych innowacji kulturowych nie trzeba było inwestować w badania podstawowe Dwaj studenci o relatywnie niewielkiej wiedzy matematycznej stworzyli potężny algorytm wart jeszcze kilka lat temu $150 mld Wystarczyła im wiedza logiczno-matematyczna na poziomie magisterskim (Master of science) Dlatego tak ważny jest wolny dostęp do wiedzy

21 Kluczowe innowacje o różnorakim przeznaczeniu konsumenckim, rozrywkowym, publicznym, administracyjnym, edukacyjnym powstają nie w laboratoriach przemysłowych, lecz w studiach, think tankach, atelier sztuki, Internecie

22 Toczy się walka o dominację w sferze miękkich technologii złoża kultury Eksploatuje je m.in. Google mnożąc systemy informacji – Google Health, Google Earth, Google Book Shelf, Google Flu, Google Squared, Google Street View i in.

23 Coraz więcej ludzkiej działalności przepływa przez sieć, co daje możliwość sledzenia trendów i domyślania się przyszłości analityka kultury - culture intelligence

24 badanie, jakie procesy rządzą kulturą w epoce YouTube i Facebooka, badanie mód – infekcji i epidemii kulturowych – memetyka Ciągła pokusa przewidywania przyszłości i wpływu na nią – bez domyślania się przyszłości nie ma nad nią kontroli

25 innowacje i nowe idee nie tylko w sferze nauk przyrodniczych, inżynieryjnych ścisłych, biomedycznych i in., ale także studiach kulturowych, naukach społecznych i nauce o organizacji, sztuce, nowych procesach biznesowych, trafianiu w potrzeby konsumentów związane z produkcją niszową, specjalistycznymi produktami i usługami nastawionymi na jakość życia, atrakcyjny dezajn, odwoływanie się do indywidualnych gustów.

26 wzrost inteligentny w społeczeństwie cyfrowym zwiększenie roli wiedzy, innowacji i edukacji w jakościowej zmianie Europa2020 Europejska Agenda Cyfrowa Do 2013 r. wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego.


Pobierz ppt "Kazimierz Krzysztofek Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Fundacja Pro Cultura Kreatywna ekonomia w sieciach: Od ekonomizacji kultury do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google