Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych Jelenia Góra, 13-14 listopada 2013 r. Prof. zw. dr hab. inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych Jelenia Góra, 13-14 listopada 2013 r. Prof. zw. dr hab. inż."— Zapis prezentacji:

1 Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych Jelenia Góra, 13-14 listopada 2013 r. Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

2 Zadania i cechy Uniwersytetu Humboldtowskiego cele poznawcze, odkrywanie praw natury, dążenie do prawdy i wiedzy, poszukiwanie wiedzy dla wiedzy, kształcenie głównie elit o szerokiej wiedzy i kompetencjach, wyniki badań są własnością publiczną.

3 Zmiana sytuacji uniwersytetów w drugiej połowie XX wieku (zwłaszcza w Polsce) gwałtowny wzrost liczby studentów, obniżenie jakości kształcenia, finansowanie nauki przez rządy, stąd ingerencja polityki, rozrost kadry nauczającej, obniżenie poziomu prac naukowych, biurokratyczna ocena jakości badań,

4 Zmiana sytuacji uniwersytetów w drugiej połowie XX wieku (2) brak współpracy z przemysłem, powstanie instytucji badawczych poza uczelniami (PAN, JBR, a zagranicą np. Instytut Fraunhofera), duże korporacje przemysłowe tworzą własną bazę badawczą, w Polsce w latach 90-tych powstają szkoły prywatne a 4 krotny wzrost studentów powoduje tzw. wieloetatowość i dydaktyka zabija naukę.

5 Nowe zadania i możliwości uniwersytetów rządy państw finansujących uczelnie dostrzegły potencjał nauki, kształcenie kadr specjalistycznych dla gospodarki wymaga współpracy z gospodarką, możliwość a nawet konieczność praktycznego wykorzystania wyników badań ze względu na konieczność kształcenia zawodowego, komercjalizacja wyników badań staje się trzecim celem istnienia uniwersytetów, obok badań naukowych i nauczania.

6 Niezbędne elementy i cele kształcenia wyższego opanowanie wiedzy teoretycznej: umiejętność analizowania zjawisk, wnioskowanie i stawianie tez, kształcenie zawodowe: umiejętność stosowania teorii w praktyce, ocena użyteczności, umiejętność standaryzacji, wytrwałość, pewność i efektywność działań.

7 Wydajemy dużo pieniędzy na złudzenie, że wszyscy studenci mają zostać naukowcami. Konieczny jest podział na uczelnie nadające tytuły mgr inż. i dr oraz na uczelnie zawodowe.

8 Odwiedzane ośrodki zagraniczne (1)

9 Odwiedzane ośrodki zagraniczne (2)

10 Role Centrów Transferu Technologii (1) Na podstawie wizyt w kilkunastu centrach w krajach Europy można sprecyzować role CTT: Identyfikacja i waloryzacja potencjału technologicznego i innowacyjnego danej uczelni oraz tworzenie sieci kontaktów świat nauki – biznes. Zarządzanie niematerialnym majątkiem uczelni – ochrona patentowa, licencje, udziały w firmach spin-off, wsparcie naukowców w procesie ochrony potencjału naukowego.

11 Opracowanie analiz możliwości wdrożenia rozwiązań opracowanych w uczelni na rynku krajowym i międzynarodo- wym, szacowanie potencjału rynku oraz kosztów wdrożeń. Wyszukiwanie firm zainteresowanych wykorzystaniem innowacji opracowanych w uczelni. Wsparcie procesu negocjacji sprzedaży własności intelektualnej, opracowanie strategii komercjalizacji. Popularyzacja i rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Role Centrów Transferu Technologii (2)

12 Strategiczna orientacja nauki na współpracę z gospodarką, dobór i wspieranie tematyki, która może mieć zastosowanie w gospodarce. Interdyscyplinarne podejście do nauki a więc i interdyscyplinar- ność zespołów badawczych. Inwestowanie w system transferu technologii, a osiągnięcie niezależności finansowej CTT wymaga wielu lat (~ 10 lat). Czynniki kluczowe dla sukcesu uczelni we współpracy z gospodarką (1)

13 Wiodące uczelnie tworzą fundusz wspierający innowacje pozwalające sfinansować np. stworzenie prototypu czy dokończenie badań przystosowawczych. Wiodące uczelnie tworzą dobre warunki współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami przez stworzenie jasnych, spójnych i przejrzystych regulacji działań CTT. CTT muszą zatrudniać doświadczone osoby, często z doktoratami, doświadczeniem przemysłowym, znajomością technologii i ekonomii oraz umiejętnościami do rozmów z naukowcami i przedsiębiorcami. Czynniki kluczowe dla sukcesu uczelni we współpracy z gospodarką (2)

14 Opracowany model systemu zakłada kompatybilność procesów transferu technologii z koncepcją zarządzania procesowego, które jest wprowadzane w Uczelni. Działania oznaczone jako A,B,C i D to elementy procesu badawczego istniejącego w Uczelni. System Transferu Technologii zaprojektowany dla Politechniki Wrocławskiej

15

16


Pobierz ppt "Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych Jelenia Góra, 13-14 listopada 2013 r. Prof. zw. dr hab. inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google