Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel. +48 32 296 05 42, 296 06 44 fax +48 32 296 05 16

Коpie: 1
Urząd Miejski w Sosnowcu Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel , fax

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel. +48 32 296 05 42, 296 06 44 fax +48 32 296 05 16"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Sosnowcu Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel , fax Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec

2 Informacje o Projekcie Projekt Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

3 Projekt otrzymał promesę dofinansowania z środków Unii Europejskiej w wysokości ,67 zł Całkowity koszt Projektu szacowany jest na ,23 zł

4 Opis Projeku Projekt obejmuje budowę sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Gminy Sosnowiec. Projekt zakłada realizację następujących rodzajów zadań: budowę infrastruktury szkieletowej dostępu do szerokopasmowego Internetu połączenie siecią lokalną na bazie wybudowanej infrastruktury szkieletowej instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, utworzenie centrum zarządzania siecią i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną. Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój sektora usług bazujących na dostępie do Internetu, w szczególności: e-administracja, e-learning, e-working, e-health

5 Opis Projektu 2 Niniejszy projekt polega na budowie sieci transmisji danych, która zapewnieni powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostępu do Internetu na terenie Gminy Sosnowiec dla wszystkich jednostek miejskich zlokalizowanych w strefie działania sieci. Zakłada się stworzenie szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu wykonanej w oparciu o techniki światłowodowe i transmisję radiową. W planowanej inwestycji przewiduje się budowę 244 Punktów Dostępowych (PD - jednostek miejskich) oraz jednego Centrum Przetwarzania Danych. 244 PD mieścić się będą w 185 budynkach. Medium transmisyjnym w węźle rdzeniowym sieci będzie światłowód w technologii 10 Gigabit Ethernet, natomiast w węzłach szkieletowych II stopnia w technologii 1Gigabit Ethernet. 26 PD uzyska dostęp do siec za pomocą systemu radiowego WiMax

6 Cel Projektu Celem głównym projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec polegającego na budowie Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej jest stworzenie warunków do efektywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części województwa śląskiego – Zagłębiu Dąbrowskim, a w szczególności na terenie Gminy Sosnowiec, a także poprawa jakości, efektywności i ilości usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną. Projekt ma za zadanie zapewnić mieszkańcom Gminy Sosnowiec możliwość korzystania z Internetu szerokopasmowego.

7 Produkty Projektu W ramach projektu powstaną: 74 km sieci światłowodowej 1 stacja systemu radiowego WiMAX zasilająca 26 jednostek miejskich. 1 centrum zarządzania siecią. 9 infokiosków 38 Hot Spotów Do sieci zostanie przyłączonych 244 jednostek miejskich, znajdujących się w 185 lokalizacjach.

8

9

10 PIAP PIAP - publiczny punkt dostępu do Internetu. Rozróżnia się trzy rodzaje: 1.infokioski zewnętrzne i wewnętrzne, 2.telecentra – komputery PC w specjalnie wydzielonych miejscach, 3.hot-spoty – urządzenia dostępowe służące do rozdziału sygnału internetowego.

11 PIAPy - infokioski - Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 3 Klimontów Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Biblioteka Główna Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 15 Mec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa Boiska Piłkarskie "Niwka" Muzeum w Sosnowcu Sosnowieckie Centrum Sztuki -Zamek Sielecki Miejski Klub "Maczki" w Sosnowcu Powiatowy Urząd Pracy Dworzec PKP

12

13 PDNazwa instytucjiulicanr 4Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji3 Maja41 11Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa "MILOWICE"Baczyńskiego4 12Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 19 MilowiceBaczyńskiego12 14Miejski Klub im. J. Kiepury w SosnowcuBędzińska6 15Miejska Biblioteka Publiczna im.Gustawa Daniłowskiego Filia nr 17 PogońBędzińska Muzeum w SosnowcuChemiczna12 30Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia "Klimontów"Dobrzańskiego mjra99 32 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 11 Ostrowy Przedszkole Miejskie Nr 31 Gałczyńskiego38 33 Miejski Dom Kultury "Kazimierz" Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 10 Kazimierz Główna19 34Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 2 Rudna IVGospodarcza32 39Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 8 Grota Roweckiego gen Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 1 ŚrodulaKossaka10a 77 Miejski Klub "Maczki" w Sosnowcu Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 13 Maczki Krakowska26 80Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 3 KlimontówKraszewskiego2 83Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dom "Sportowca"Kresowa 96Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 5 WalcowniaMaliny14a 97Urząd Miejski w SosnowcuMałachowskiego3 99Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion Piłkarski im.J. CiszewskiegoMireckiego Al Urząd Miejski w SosnowcuModrzejowska32 PIAP - Hot Spot

14 101Urząd Miejski w SosnowcuMościckiego14 108Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa Boiska Piłkarskie "Niwka"Orląt Lwowskich Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Oddział dla Dzieci i Młodzieży Parkowa1a 118Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego nr 20 Stary SosnowiecPiłsudskiego marsz Urząd Miejski w Sosnowcu Powiatowy Urząd Pracy Rzeźnicza12 137Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 18 JuliuszSpadochroniarzy6 158Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa DaniłowskiegoWarszawska6 166Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 6 NiwkaWojska Polskiego6 172Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 12 PorąbkaZagórska3 174Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion ZimowyZamkowa4 175Sosnowieckie Centrum Sztuki -Zamek SieleckiZamkowa2 177Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 4 SielecZamkowa9 182Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Biblioteka GłównaZegadłowicza2/1 184Urząd Miejski w SosnowcuZwycięstwa Al Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia i Siłownia "Żeromskiego"Żeromskiego5 188Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Widowiskowo-SportowaŻeromskiego9 199Sosnowiecki Park Naukowo TechnologicznyWojska Polskiego 202Miejski Zakład Usług Komunalnych EgzotariumKresowa1 205Centrum Informacji MiejskiejModrzejowska1a PIAP - Hot Spot

15 Technologia Budowy W warstwie szkieletowej sieć budowana będzie w postaci kanalizacji teletechnicznej 2r+1 składającej się z rurociągu dwóch rur HDPE Ø40/3,7. oraz rury osłonowej typu DVK/DVR Ø110 znajdującej się nad rurociągiem. W rurociągu będzie znajdował się kabel światłowodowy o 192 włóknach.

16 Technologia Budowy W warstwie dystrybucyjnej (sieć szkieletowa II stopnia) sieć budowana będzie w postaci kanalizacji teletechnicznej 2r składającej się z rurociągu dwóch rur HDPE Ø40/3,7 W rurociągu będzie znajdował się kabel światłowodowy o 96 włóknach.

17

18 Korzyści z posiadania sieci Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych co może doprowadzić do spadku cen na usługi telekomunikacyjne. Możliwość budowy nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa obywateli.

19 Możliwość wdrożenia szeregu e-usług z zakresu: ochrony zdrowia, transportu, rynku pracy itp. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej Korzyści z posiadania sieci

20 Kontakt Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Tel

21 Urząd Miejski w Sosnowcu Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel , fax Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel. +48 32 296 05 42, 296 06 44 fax +48 32 296 05 16"

Podobne prezentacje


Reklamy Google