Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMISJA PYŁU PM10 i PM2.5 ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA MAŁEJ MOCY W OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM mgr inż. Marian Cenowski Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMISJA PYŁU PM10 i PM2.5 ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA MAŁEJ MOCY W OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM mgr inż. Marian Cenowski Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,"— Zapis prezentacji:

1 EMISJA PYŁU PM10 i PM2.5 ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA MAŁEJ MOCY W OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM mgr inż. Marian Cenowski Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

2 Obliczenia wykonano dla lat 2006 i 2007 wykorzystując dane o powierzchni zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem sposobów wytwarzania ciepła, charakterystyki cieplnej budynków oraz danych meteorologicznych. Obszar obliczeń po polskiej stronie obejmował 241 gmin w 3 województwach przylegających do granicy polsko – czeskiej oraz ponad 2000 jednostek (tzw. obeców) po stronie czeskiej Celem przeprowadzonych obliczeń emisji pyłów PM10 i PM2.5 było wytypowanie obszarów (gmin) o największym zagrożeniu emisją pyłu z niskich źródeł ciepła oraz opracowanie programów minimalizacji emisji pyłu dla 3 wybranych gmin Obliczenia emisji pyłu PM10 oraz PM2.5 w Projekcie CLEANBORDER

3 Schemat obliczeń emisji pyłów PM10 i PM2.5 DANE O POWIERZCHNI MIESZKAŃ Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ŹRÓDEŁ CIEPŁA i TYPY PALIW ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO ZUŻYCIE PALIW Dane meteo o rozkładzie temperatury EMISJE ROCZNE PM10 i PM2.5 [kg/r] WSKAŹNIKI NARAŻENIA NA EMISJĘ PYŁU [kg/M], [g/m2] WSKAŹNIKI EMISJI DLA PM10 i PM2.5 SPRAWNOŚĆ CIEPLNA ŹRÓDEŁ Dane o powierzchni zabudowy i liczbie mieszkańców Jedn. zapotrz. ciepła GJ/m 2 C

4 Dane o sposobach ogrzewania Bazując na danych GUS określono udziały różnych systemów grzewczych w powierzchni ogrzewanych mieszkań w poszczególnych gminach Źródła wykorzystujące paliwa gazowe i paliwa płynne zostały zagregowane, natomiast w grupie kotłów węglowych dokonano podziału na 3 typy. Ostatecznie uwzględniono następujące rodzaje źródeł: - centralne ogrzewanie(sieciowe) - piece węglowe (kaflowe, żeliwne, kominki itp.) - kotły węglowe komorowe starego typu - kotły węglowe komorowe nowego typu - kotły węglowe z automatycznym sterowaniem - kotły na węgiel brunatny (tylko po stronie czeskiej) - źródła ciepła na paliwo gazowe (GZ, LPG) - źródła ciepła na paliwo ciekłe (oleje opałowe, nafta) - źródła ciepła na biomasę - ogrzewanie elektryczne

5 Dodatkowe założenia do obliczeń W obliczeniach założono, że w przypadku centralnego ogrzewania sieciowego i ogrzewania elektrycznego emisja niska pyłów nie występuje (emisja występuje wtedy w miejscu wytwarzania energii – ciepłowni, elektrowni, jednak jest znacznie niższa). Obok źródeł indywidualnych uwzględniono kotłownie wbudowane, obsługujące budynki wielo mieszkaniowe (ze względu na brak danych statystycznych o typach stosowanych paliw założono udział węgla w 90% i gazu w 10%) Struktura rodzajowa kotłów węglowych została opracowana we własnym zakresie, po analizie danych ankietowych o wieku kotłów (programy PONE)

6 Udziały różnych systemów grzewczych w powierzchni ogrzewanych mieszkań

7 Udziały różnych rodzajów paliw w powierzchni mieszkań ogrzewanych z indywidualnej kotłowni co

8 Udziały różnych rodzajów paliw w powierzchni mieszkań ogrzewanych piecami

9 1 etap obliczeń - obliczenie zapotrzebowania na ciepło Określono roczne zapotrzebowanie ciepła (GJ/rok) do ogrzewania mieszkań w poszczególnych gminach z uwzględnieniem rzeczywistych warunków meteorologicznych w latach 2006 i 2007 i charakterystyki cieplnej budynków Q = q m * P * k q m - wskaźnik określający zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, odniesiony do powierzchni mieszkalnej P - powierzchnia ogrzewanych mieszkań w danej klasie cieplnej k- liczba tzw. stopniodni w sezonie grzewczym Na etapie inwentaryzacji zabudowy mieszkaniowej wydzielono 3 rodzaje budynków, zależnie od czasu budowy i wykonanych termomodernizacji, różnicując wskaźniki zapotrzebowania na ciepło: - budynki o małych stratach ciepła 1,1 W/m 2 °K - budynki o przeciętnych stratach ciepła 1,6 W/m 2 °K - budynki o dużych stratach ciepła 2,5 W/m 2 °K

10 2 etap obliczeń - obliczenie zużycia paliw Znając całkowite zapotrzebowanie gminy na ciepło i udziały poszczególnych typów źródeł w powierzchni mieszkań, obliczono produkcję ciepła, a następnie zużycie paliw przez poszczególne typy źródeł: Z = Q/ [GJ/rok] gdzie: Q – zapotrzebowanie na ciepło dla danego typu źródeł - średnia sprawność źródła ciepła

11 Charakterystyka źródeł ciepła Typy źródeł ciepłaŚrednia sprawność [%] Piece węglowe (kaflowe, żeliwne, kuchenne itp.) 50 Kotły węglowe komorowe starego typu 55 Kotły węglowe komorowe nowego typu 75 Kotły węglowe z automatycznym sterowaniem (retortowe) 82 Źródła ciepła na paliwa gazowe (gaz ziemny, LPG) 92 Źródła ciepła na paliwa ciekłe (olej, nafta) 87 Źródła ciepła na biomasę72

12 3 etap obliczeń - obliczenie emisji pyłu Rodzaj źródła ciepłaWskaźnik emisji PM10 [g/GJ] Wskaźnik emisji PM2.5 [g/GJ] Piece węglowe (kaflowe, żeliwne, kuchenne itp.) 450438 Kotły węglowe komorowe starego typu* 460448 Kotły węglowe komorowe nowego typu 130121 Kotły węglowe z automatycznym sterowaniem 7061 Źródła ciepła na paliwa gazowe 0.5 Źródła ciepła na paliwa ciekłe (oleje opałowe, nafta) 32.7 Źródła ciepła na biomasę109103 E = w e * Z p Średnie wartości wskaźników emisji w zależności od typu paliwa i rodzaju źródła

13 Porównanie wskaźników emisji pyłu PM10 i PM2.5 z różnych typów źródeł ciepła co sieciowe i ogrzewanie elektryczne – emisja zerowa

14 Zmienność emisji pyłu PM10 w kotle komorowym starego typu opalanym węglem kamiennym* * Dane pomiarowe TU Ostrava W kotłach nowego typu taka zmienność emisji nie występuje – emisja podlega niewielkim wahaniom

15 Wyniki inwentaryzacji emisji pyłu PM10 i PM2.5 w gminach

16 Wyniki obliczeń emisji pyłu PM10 w gminach dla 2007 r. [kg/rok]

17 GminaWojewództwo Emisja PM10 [t/rok] Wałbrzychwoj. dolnośląskie794 Rybnikwoj. śląskie746 Bielsko-Białawoj. śląskie475 Jelenia Górawoj. dolnośląskie378 Nysawoj. opolskie274 Pszczynawoj. śląskie273 Jastrzębie- Zdrójwoj. śląskie232 Głuchołazywoj. opolskie224 Opolewoj. opolskie223 Czerwionka- Leszczynywoj. śląskie218 Gminy o największej emisji PM10 z małych źrodeł ciepła (2007 r.)

18 Sumaryczna emisja pyłu PM10 i PM2.5 z małych źródeł ciepła po polskiej stronie analizowanego obszaru przygranicznego RokEmisja PM10 [ton/rok] Emisja PM2.5 [ton/rok] 20062142020800 20072021019620 Zmiana emisji 2007/2006 - 5,7% Emisja roczna pyłu PM10 w gminach wynosiła od 15 t/rok do 790 t/rok

19 4 etap obliczeń – określenie wskaźników narażenia na emisję pyłu Określono stopień narażenia na pył na obszarach zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych gminach biorąc pod uwagę 2 parametry: 1) Wx - wielkość emisji PM10 na mieszkańca [kg/M] 2) Wy - wielkość emisji PM10 na m 2 obszaru zabudowanego [g/m2] Każdy z tych wskaźników jest miarą narażenia na pył,ale można je również zastosować w postaci skumulowanej Wn = Wx/Wxśr +Wy/Wyśr Ta metoda pozwala na jednoczesną ocenę obszarów o różnych typach zabudowy (miasto, wieś)

20 Wyniki obliczeń emisji i ranking gmin

21 Wskaźnik narażenia na emisję PM10 z ogrzewania mieszkań w gminach – 2007 r. Obszary o największym narażeniu: Rejon Nowej Rudy w woj. dolnośląskim Rejon Nysy w woj. opolskim Rejon Wodzisławia w woj. śląskim

22 Gminy o największym narażeniu na pył – woj. dolnośląskie

23 Gminy o największym narażeniu na pył – woj. opolskie

24 Gminy o największym narażeniu na pył – woj. śląskie

25 Gminy wytypowane do dalszej analizy Na podstawie przeprowadzonego rankingu i w porozumieniu z reprezentantami gmin do dalszych analiz i opracowania programów minimalizacji emisji zostały wytypowane: Rydułtowy – woj. śląskie Paczków – woj. opolskie Nowa Ruda (miasto) – woj. dolnośląskie Dla wytypowanych gmin: - zostaną zweryfikowane dane dot. charakterystyki źródeł emisji i ich rozmieszczenia na podstawie istniejących opracowań, podkładów geodezyjnych i przeprowadzonych wizji w terenie - zostaną przeliczone wielkości emisji pyłów - zostanie przeprowadzone modelowanie rozkładów stężeń pyłu - zostaną zaproponowane różne warianty działań ograniczających emisję

26 Inwentaryzacja emisji pyłów - podsumowanie Oceny narażenia mieszkańców na pył PM10 i PM2.5 pochodzący z niskich źródeł ciepła dokonano poprzez wykorzystanie danych statystycznych o powierzchni mieszkań i sposobach ich ogrzewania z uwzględnieniem rodzajów paliw; Przeprowadzono charakterystykę różnych rodzajów źródeł ciepła stosowanych do ogrzewania mieszkań (sprawność cieplna, charakterystyka paliwa, wskaźniki emisji pyłu) Opracowano kalkulator emisji umożliwiający szacowanie emisji pyłów z procesu ogrzewania mieszkań w zależności od zmian temperatury zewnętrznej; kalkulator jest dostępny na stronie internetowej projektu i umożliwia wykonanie szacunków emisji pyłu na poziomie jednostki administracyjnej oraz określenie efektów ekologicznych dla różnych wariantów działań ograniczających emisję (termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, uciepłownienie) Obliczone dane o emisji pyłu zostały wykorzystane do modelowania stężeń pyłu w obrębie każdej jednostki administracyjnej – w celu oszacowania udziału niskich źródeł ciepła stwierdzonych stężeniach pyłu

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "EMISJA PYŁU PM10 i PM2.5 ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA MAŁEJ MOCY W OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM mgr inż. Marian Cenowski Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google