Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) Ministerstwo Zdrowia 30/06/2015 Piotr Wysocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) Ministerstwo Zdrowia 30/06/2015 Piotr Wysocki."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) Ministerstwo Zdrowia 30/06/2015 Piotr Wysocki Krajowe Centrum ds. AIDS

2 Trzeci Program w Obszarze Zdrowia Unii Europejskiej (2014-2020) – drugi obszar tematyczny Tytuł: Zapobieganie HIV i infekcjom powiązanym oraz redukcja szkód (HA-REACT) Cel: Wyjście naprzeciw rosnącej epidemii HIV/AIDS wśród osób wstrzykujących narkotyki, ich partnerów seksualnych i ich dzieci w państwach Europy Wschodniej i Południowej. Działania oparte na najlepszych praktykach Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i infekcjom powiązanym. Wzrost współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi pomoc socjalną, usługi medyczne, sektorem bezpieczeństwa. Wykorzystanie efektywnych kosztowo, metod profilaktyki HIV/AIDS i infekcji powiązanych.

3 Zapobieganie HIV i infekcjom powiązanym oraz redukcja szkód (HA-REACT) 24 instytucje partnerskie z 19 państw (w tym: Krajowe Centrum ds. AIDS) 12 podmiotów współpracujących 8 pakietów roboczych (WP) Koordynator obszaru 2: THL Finlandia Długość programu: 36 miesięcy Państwa priorytetowe: Litwa, Łotwa, Węgry, Grecja Budżet: 3 miliony € Polska - spełnia kryteria tzw. wyjątkowej użyteczności- exceptional utility criteria!

4 Struktura HA-REACT

5 8 pakietów roboczych w ramach 2 obszaru tematycznego JA Coordination (WP1) Dissemination (WP2) Evaluation (WP3) Implementing early diagnosis and S&R services for PWID (WP4) Scaling up harm reduction (WP5) Harm reduction and care in prisons (WP6) Promotion of quality care models (WP7) Mapping barriers to access and delivery and supporting development of National programmes (WP8) Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction HA-REACT Krajowe Centrum ds. AIDS

6 Działania Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach pakietu roboczego 6 (WP6) TematGrupa docelowaCelePaństwa uczestniczące Termin Konferencja nt. program ó w terapii substytucyjnej oraz program ó w redukcji szk ó d w zakładach penitencjarnych w Europie Szkolenie pilotażowe: wzrost dostępności program ó w redukcji szk ó d oraz kontynuacja leczenia i opieki medycznej dla os ó b wstrzykujących narkotyki i osadzonych w więzieniu Eksperci z branży Decydenci: dyrektorzy generalni więziennictwa, gł ó wni lekarze więziennictwa, przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości i Zdrowia z państw uczestniczących w pakiecie 6 Personel medyczny, pracujący w więzieniach, pracownicy opieki socjalnej, personel zakład ó w penitencjarnych Wyzwania stojące przed opieką zdrowotna w zakładach penitencjarnych (terapia substytucyjna, redukcja szk ó d, zapewnienie kontynuacji leczenia ARV dla os ó b osadzonych, zakażonych HIV, wzw B, C, gruźlicą i ZPDP, komunikacja lekarz-pacjent, problem stygmatyzacji. Zdefiniowanie i zaopiniowanie tematyki szkoleń dla pracownik ó w więziennictwa (szkolenie pilotażowe), e-learning Przykłady z państw dotyczące używania narkotyk ó w, stan zdrowia os ó b osadzonych, opieka zdrowotna w więzieniach, profilaktyka i leczenie HIV/AIDS i infekcji powiązanych oraz ZPDP, percepcja opieki zdrowotnej, postrzeganie zachowań ryzykownych, bariery społeczne, kulturowe i behawioralne, hamujące programy redukcji szk ó d oraz kontynuację leczenia os ó b używających narkotyk ó w, zakażonych HIV i ZPDP. Polska, Niemcy, Czechy, Dania, Luksemburg, Węgry, Litwa, Łotwa, Grecja 04/2016 11/2016

7 Działania Krajowego Centrum ds. AIDS w ramach pakietu roboczego 8 (WP8) Strategia działań w zakresie mobilizacji i alokacji zasobów (w ramach programów krajowych), nakierowana na przeciwdziałanie HIV, wzw, gruźlicy (TB) wśród osób wstrzykujących narkotyki, z założeniem zrównoważonego wzrostu finansowania. Mapping potrzeb, analiza i propozycje strategii w zakresie: o Usuwania barier po stronie świadczeniodawcy, dotyczących dostępności wysokiej jakości usług medycznych dla osób wstrzykujących narkotyki, zakażonych lub narażonych na zakażenie HIV, wzw i gruźlicą o Usuwania barier po stronie świadczeniobiorcy w ww. obszarach o Usuwania barier strukturalnych. Działania w ramach WP8 planowane na lata 2016-2017!

8 Kroki milowe, związane z organizacją działań w ramach HA-REACT Health Info Day on Joint Action – Luxemburg, 7 listopada 2014 Spotkanie robocze – Ryga, 16-17 grudnia 2014 Pierwsza propozycja projektowa HA-REACT – złożenie 29 stycznia 2015 Druga propozycja po poprawkach – złożenie 15 maja 2015 Rozpoczęcie programu: 1 września 2015!

9 Propozycja projektowa HA-REACT Contents List of applicants Problem analysis including evidence base Aims and objectives of the project Target groups Political relevance Methods and means Expected outcomes Work packages Milestones and deliverables Project management structure Budget Previous and current grants relevant to the programme Current applications relevant to the programme Exceptional utility Collaborating stakeholders

10 Bądź w systemie…! System ECAS (the European Commission’s Authentication System) Rejestr beneficjentów (EC Beneficiary register) Participant Identification Code (PIC) LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

11 Dziękuję! adres email: p.wysocki@aids.gov.pl


Pobierz ppt "Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) Ministerstwo Zdrowia 30/06/2015 Piotr Wysocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google