Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System opieki zdrowotnej - stan obecny i perspektywy Kadra Zarządzanie i Nadzór Finansowanie Zakłady Opieki Zdrowotnej Leszek Sikorski Minister Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System opieki zdrowotnej - stan obecny i perspektywy Kadra Zarządzanie i Nadzór Finansowanie Zakłady Opieki Zdrowotnej Leszek Sikorski Minister Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 System opieki zdrowotnej - stan obecny i perspektywy Kadra Zarządzanie i Nadzór Finansowanie Zakłady Opieki Zdrowotnej Leszek Sikorski Minister Zdrowia

2 Kadra Kształcenie kadr adekwatne do potrzeb Dostosowanie standardów edukacji do analogicznych obowiązujących w Unii Europejskiej programy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego możliwości i limity specjalizacji w dyscyplinach medycznych wykorzystywanie programów Unii Europejskiej

3 Zarządzanie Ministerstwo Zdrowia - kreowanie polityki zdrowotnej Analiza potrzeb, możliwości kadrowych, finansowych i oczekiwań społecznych Analiza potrzeb, możliwości kadrowych, finansowych i oczekiwań społecznych weryfikacja aktualnych rozporządzeń programy polityki zdrowotnej / profilaktyka, edukacja, programy długofalowe / programy polityki zdrowotnej / profilaktyka, edukacja, programy długofalowe / liminowanie niespójnych i nieprawidłowych zasad finansowania systemu NFZ - eliminowanie niespójnych i nieprawidłowych zasad finansowania systemu Motywacja - odpowiedzialność, wynagrodzenie Motywacja - odpowiedzialność, wynagrodzenie

4 Nadzór Współdziałanie podmiotów Systemu - rola Samorządów Standardy leczenia i finansowania - rola Towarzystw Naukowych i innych instytucji

5 Finansowanie Systemu Opieki Zdrowotnej Ubezpieczenie Powszechne w NFZ Budżet Państwa Współpłacenie pacjentów Ubezpieczenia Dodatkowe - dobrowolne

6 Trudności Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne a możliwości finansowania Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne a możliwości finansowania Konflikt interesów pomiędzy świadczeniodawcami, zmowy monopolistyczne Konflikt interesów pomiędzy świadczeniodawcami, zmowy monopolistyczne Poczucie zagrożenia w społeczeństwie Poczucie zagrożenia w społeczeństwie rozczarowanie kolejnymi reformami rozczarowanie kolejnymi reformami nadmierne oczekiwania - poziom świadczeń, nieuzasadnione konsultacje, hospitalizacje nadmierne oczekiwania - poziom świadczeń, nieuzasadnione konsultacje, hospitalizacje

7 Trudności Brak obiektywizmu - rozbieżność ocen działania służby zdrowia z faktycznymi rezultatami jej działania Szara strefa w służbie zdrowia Wysokość ściągalnej składki - poziom bezrobocia, liczba rencistów Zobowiązania finansowe z lat poprzednich - ustawa 203 Wysokie zużycie leków, ceny leków Wzrost hospitalizacji, liczba zwolnień chorobowych

8 Fakty - zarządzanie Przeprowadzenie społecznej dyskusji obrady okrągłego stołu Program pilotażowy - stworzenie prawnych i organizacyjnych możliwości przekształcania Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Spółki Użyteczności Publicznej z większościowym pakietem udziałowym Zlecenie i finansowanie edukacyjno- profilaktycznych programów zdrowotnych Sięganie i wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej

9 Fakty - usługi medyczne Przedłużenie długości życia, zmniejszenie śmiertelności niemowląt Przedłużenie długości życia, zmniejszenie śmiertelności niemowląt Dostępność do świadczeń z najbardziej nowoczesnych osiągnięć medycyny Dostępność do świadczeń z najbardziej nowoczesnych osiągnięć medycyny Zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności na niektóre nowotwory złośliwe Zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności na niektóre nowotwory złośliwe Zmniejszenie śmiertelności w ostrych epizodach Ch.N.S. - programy kardiologii interwencyjnej Zmniejszenie śmiertelności w ostrych epizodach Ch.N.S. - programy kardiologii interwencyjnej Lista leków refundowanych Lista leków refundowanych

10 Zadania Nowelizacja Ustawy o NFZ Nowelizacja Ustawy o NFZ przekształcanie źle działających elementów systemu przekształcanie źle działających elementów systemu wprowadzenie dodatkowych możliwości finansowania wprowadzenie dodatkowych możliwości finansowania Rejestr Usług Medycznych Rejestr Usług Medycznych Osiągnięcie równowagi pomiędzy zadaniami-oczekiwaniami-możliwościami Osiągnięcie równowagi pomiędzy zadaniami-oczekiwaniami-możliwościami


Pobierz ppt "System opieki zdrowotnej - stan obecny i perspektywy Kadra Zarządzanie i Nadzór Finansowanie Zakłady Opieki Zdrowotnej Leszek Sikorski Minister Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google