Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CASCADE Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CASCADE Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe"— Zapis prezentacji:

1 CASCADE Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe

2 Pakiet badawczy 4 Charakterystyka i badania perspektywiczne nowych przypadków zakażeń HIV w Europie Środkowej i Wschodniej

3 Utworzenie nowych kohort pacjentów zakażonych HIV
Wykorzystanie algorytmu STARHS do określania częstości zakażeń HIV Oszacowanie przydatności szybkich testów diagnostycznych HIV 9000 pacjentów

4 CASCADE – wprowadzenie
CASCADE (Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe – wspólna akcja badawcza nad serokonwersją i AIDS oraz zgonami w Europie) Szósty Projekt Ramowy UE ( ), 1997 rok. 22 kohorty pacjentów o dokładnie zdefiniowanym czasie zakażenia HIV. CASCADE - międzynarodowa sieć epidemiologów, statystyków, wirusologów i klinicystów 15 krajów Europy, Australia i Kanada.

5 CASCADE – wprowadzenie
Nowo zakażone osoby - włączane są do kohort lokalnych i ogólnokrajowych, stała obserwacja. Monitorowanie nowych przypadków zakażenia HIV i obserwacja pacjentów wcześniej włączonych do badań przez cały czas trwania zakażenia. Teza, że połączenie danych z wielu dobrze zdefiniowanych kohort w przeciwieństwie do pojedynczych badań, o mniejszej liczebności pacjentów, pozwala na uzyskanie o wiele bardziej wiarygodnych wyników.

6 CASCADE – wprowadzenie
Określenie przewidywanego czasu przeżycia osób zakażonych HIV oraz zmian tego parametru w czasie. Ocena wpływu niepożądanych działań leków na czas przeżycia Badanie dynamiki zmian czynników wirusologicznych HIV. Charakterystyka wczesnych faz przebiegu zakażenia w nowych ogniskach epidemii. Ocena wpływu współzakażenia na progresję infekcji HIV i odpowiedź na terapię. Opracowanie nowych technik usprawniających wymianę informacji i koordynację badań klinicznych między poszczególnymi europejskimi kohortami. Do centralnego banku danych, z którego mogą korzystać wszyscy uczestnicy projektu.

7 Opis Pakietu Badawczego 4 CASCADE
Utworzenie nowych kohort w krajach Europy Środkowej i Wschodniej W niniejszym projekcie planuje się utworzenie kohort pacjentów o precyzyjnie określonym czasie zakażenia (na podstawie znanego czasu ostatniego negatywnego i pierwszego pozytywnego testu diagnostycznego HIV, lub na podstawie określenia czasu serokonwersji)

8 Zastosowanie nowych technik laboratoryjnych do określania częstości zakażeń HIV
STARHS (serological test algorithm for recent HIV seroconversion) – identyfikacja czasu zakażenia u pacjentów, którzy zostali po raz pierwszy zdiagnozowani jako HIV+.

9 Ocena przydatności szybkich testów diagnostycznych HIV (projekt opcjonalny nie związany bezpośrednio z CASCADE) Szybkie testy diagnostyczne HIV są powszechnie stosowane w ośrodkach o ograniczonych możliwościach diagnostycznych, w których, ze względu na prawdopodobną interwencję terapeutyczną lub ze względów prewencyjnych, konieczne jest szybkie otrzymanie wyniku, np.: profilaktyka poekspozycyjna, czy ciąża. opcjonalna składowa Pakietu Badawczego 4 i jest w pełni finansowana przez producenta testu.

10 Ramy czasowe Pakietu Badawczego 4
Finansowanie projektu CASCADE przewidziane jest na następne 4 lata.

11 Członkowie zespołu Prof. dr med. Andrzej Zieliński, Kierownik Zakładu Epidemiologii PZH oraz dr Anna Baumann i dr Magdalena Rosińska z ww. Zakładu, Dr med. Marek Beniowski, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śl.A.M., dr Tomasz J. Wąsik, Zakład Wirusologii Śl.A.M.


Pobierz ppt "CASCADE Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google