Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi  NORMA PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  NORMA PN-88/B-02171.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi  NORMA PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  NORMA PN-88/B-02171."— Zapis prezentacji:

1 Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi  NORMA PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  NORMA PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

2 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Do oceny wpływu drgań na obiekty opracowano oryginalne skale SWD wykorzystując porównawcze analizy symulacyjne, w wyniku których 1.wyodrębniono klasy budowli, dla których można stosować mierniki skutków drgań w rodzaju skal, 2.podzielono skutki drgań parasejsmicznych na budowle wg kryteriów ich rodzaju oraz warunków:  wrażliwości (odczuwalności),  sztywności,  wytrzymałości,  stateczności uzyskując odpowiednio strefy l, II, III, IV, V, 3.wybrano dwie kategorie budynków najbardziej popularnych murowanych jedno-, dwukondygnacyjnych oraz wyższych do 5 kondygnacji i dla nich wykonano symulacyjne obliczenia dynamiczne, stosując kilka przyjętych arbitralnie modeli fizycznych

3 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Powstały wykresy z rodzinami 4 krzywych, tzw. granice A, B, C, D. – skale wpływów dynamicznych SWD-I i SWD-II we współrzędnych logarytmicznych częstotliwości (oś pozioma) i jednej z wielkości drgań np. prędkości (oś pionowa). Wyniki diagnozy otrzymuje się nanosząc na wykres maksymalne wartości drgań uzyskane z pomiaru w rozważanym obiekcie.

4 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Skala SWD I odnosi się do budynków zwartych o małych wymiarach rzutu poziomego (do 15 m) o jednej lub dwóch kondygnacjach i wysokości takiej aby nie przekraczała żadnego z wymiarów rzutu poziomego.

5 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Skala SWD II dotyczy budynków kilkukondygnacyjnych (do pięciu) o konstrukcji murowanej lub mieszanej spełniającej warunek, że: h/b < 2, h - wysokość budynku, b - najmniejsza jego szerokość, a także budynków niskich do 2 kondygnacji, lecz nie spełniających warunków podanych dla SWD-I.

6 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Strefy wpływu mają następującą interpretację: I - drgania nieodczuwalne przez budynki, A - dolna granica odczuwalności drgań przez budynek oraz uwzględniania wpływów dynamicznych II - drgania odczuwalne ale nieszkodliwe, następuje tylko szybsze zużycie budynku, B - granica sztywności budynku III - drgania szkodliwe dla budynku, które powodują lokalne zarysowania i spękania, C - granica wytrzymałości pojedynczych elementów budynku, IV - drgania o dużej szkodliwości dla budynku, powstają liczne spękania, lokalne zniszczenia murów i innych pojedynczych elementów budynku D - granica stateczności budynku, powyżej której może dojść do uszkodzenia całego budynku, V - drgania powodujące walenie się murów, spadanie stropów itp., występuje pełne zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzkiego.

7 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Skale SWD uwzględniają budowlaną stronę zagadnienia, to jest rodzaj budynku odbierającego drgania. Należy jednak podkreślić, że dotyczą one tylko opisanej w normie grupy budynków, zaś ekstrapolacja zastosowana na inne budynki może być wykonana przy zachowaniu należytej rozwagi. Nie jest możliwa według tych skal ocena szkodliwego wpływu drgań podłoża na budowle takie jak: wieże, konstrukcje stalowe, żelbetowe itp. W przypadku drgań krótkotrwałych W przypadku drgań krótkotrwałych (użycie MW) norma dopuszcza podniesienie granicy stref o jedną dla budynków : nieuszkodzonych, starannie wykonanych i posadowionych na sztywnym podłożu. Tablica 4 w normie

8 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Zastosowanie filtrów korekcyjnych

9 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Zastosowanie filtrów korekcyjnych

10 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170 Przykład oceny wpływu drgań na obiekt budowlanych

11 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach  W 1988 roku została ustanowiona polska norma ujmująca problemy oceny wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny człowiek poddany wpływowi drgań nie obsługuje źródeł drgań i nie ma bezpośredniego wpływu na pracę źródeł drgań Norma ustaliła formalne kryteria i metody oceny  Krzywe przedstawiające reakcję ludzi na drgania budynków przedstawione w normie są wzięte z normy ISO 2631  PN-88/B-02171 – Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

12 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Metody oceny wpływu drgań  pomiar wartości skorygowanej prędkości drgań w całym paśmie częstotliwości  pomiar widma prędkości drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych) Korekcję prowadzi się za pomocą filtru korekcyjnego – PN-83/N-01352 Ocenę wykonuje się przez porównanie zmierzonej wartości skorygowanej prędkości v k dla analizowanego kierunku odbioru drgań z odpowiednią wartością dopuszczalną dla tego kierunku v k dop v k ≤ v k dop

13 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Wartości dopuszczalne prędkości drgań wyznacza się wzoru: v k dop = v k1  n  v k dop - dopuszczalna wartość skorygowana prędkości w kierunku odbioru drgań  v k1 - wartość prędkości odpowiadająca progowi odczuwalności drgań przez człowieka odczytana z tab. 2 odczytana z tab. 2  n - współczynnik odczytany z tab. 5. PN-88/B-02171 Tablica 2 Opis wielkościWartość prędkości v 1, mm/s przy odbiorze drgań przez człowieka w kierunku zx i y skorygowana wartość prędkości v k1, mm/s 0,100,29

14 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-88/B-02171 Tablica 5 Przeznaczenie pomieszczenia w budynku Pora występowania drgań Wartość n w zależności od charakteru drgań i ich powtarzalności drgania ustalone (ciągłe lub przerywane) oraz drgania sporadyczne o krotności większej niż 10/dobę drgania sporadyczne o krotności nie przekraczającej 10/dobę Sale operacyjne w szpitalach, precyzyjne laboratoria i pomieszczenia podobnego przeznaczenia 1 ) dzień noc 11 Szpitale, sale chorych w normalnych warunkach i pomieszczenia podobnego przeznaczenia dzień 28 noc 14 Mieszkania, internaty i pomieszczenia podobnego przeznaczenia dzień 432 2 ) noc 1,44 Biura, urzędy, szkoły i pomieszczenia podobnego przeznaczenia dzień noc 464 2 ) Warsztaty pracy i pomieszczenia podobnego przeznaczenia dzień noc 8 3 )128

15 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Kierunek z

16 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach Kierunek x i y


Pobierz ppt "Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi  NORMA PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki  NORMA PN-88/B-02171."

Podobne prezentacje


Reklamy Google