Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi"— Zapis prezentacji:

1 Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi
NORMA PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki NORMA PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

2 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Do oceny wpływu drgań na obiekty opracowano oryginalne skale SWD wykorzystując porównawcze analizy symulacyjne, w wyniku których wyodrębniono klasy budowli, dla których można stosować mierniki skutków drgań w rodzaju skal, podzielono skutki drgań parasejsmicznych na budowle wg kryteriów ich rodzaju oraz warunków: wrażliwości (odczuwalności), sztywności, wytrzymałości, stateczności uzyskując odpowiednio strefy l, II, III, IV, V, wybrano dwie kategorie budynków najbardziej popularnych murowanych jedno-, dwukondygnacyjnych oraz wyższych do 5 kondygnacji i dla nich wykonano symulacyjne obliczenia dynamiczne, stosując kilka przyjętych arbitralnie modeli fizycznych

3 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Powstały wykresy z rodzinami 4 krzywych, tzw. granice A, B, C, D. – skale wpływów dynamicznych SWD-I i SWD-II we współrzędnych logarytmicznych częstotliwości (oś pozioma) i jednej z wielkości drgań np. prędkości (oś pionowa). Wyniki diagnozy otrzymuje się nanosząc na wykres maksymalne wartości drgań uzyskane z pomiaru w rozważanym obiekcie.

4 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Skala SWD I odnosi się do budynków zwartych o małych wymiarach rzutu poziomego (do 15 m) o jednej lub dwóch kondygnacjach i wysokości takiej aby nie przekraczała żadnego z wymiarów rzutu poziomego.

5 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Skala SWD II dotyczy budynków kilkukondygnacyjnych (do pięciu) o konstrukcji murowanej lub mieszanej spełniającej warunek, że: h/b < 2, h - wysokość budynku, b - najmniejsza jego szerokość, a także budynków niskich do 2 kondygnacji, lecz nie spełniających warunków podanych dla SWD-I.

6 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Strefy wpływu mają następującą interpretację: I drgania nieodczuwalne przez budynki, A dolna granica odczuwalności drgań przez budynek oraz uwzględniania wpływów dynamicznych II drgania odczuwalne ale nieszkodliwe, następuje tylko szybsze zużycie budynku, B granica sztywności budynku III drgania szkodliwe dla budynku, które powodują lokalne zarysowania i spękania, C granica wytrzymałości pojedynczych elementów budynku , IV drgania o dużej szkodliwości dla budynku, powstają liczne spękania, lokalne zniszczenia murów i innych pojedynczych elementów budynku D granica stateczności budynku, powyżej której może dojść do uszkodzenia całego budynku, V drgania powodujące walenie się murów, spadanie stropów itp., występuje pełne zagrożenie bezpieczeństwa życia ludzkiego.

7 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Skale SWD uwzględniają budowlaną stronę zagadnienia, to jest rodzaj budynku odbierającego drgania. Należy jednak podkreślić, że dotyczą one tylko opisanej w normie grupy budynków, zaś ekstrapolacja zastosowana na inne budynki może być wykonana przy zachowaniu należytej rozwagi. Nie jest możliwa według tych skal ocena szkodliwego wpływu drgań podłoża na budowle takie jak: wieże, konstrukcje stalowe, żelbetowe itp. Tablica 4 w normie W przypadku drgań krótkotrwałych (użycie MW) norma dopuszcza podniesienie granicy stref o jedną dla budynków : nieuszkodzonych, starannie wykonanych i posadowionych na sztywnym podłożu.

8 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Zastosowanie filtrów korekcyjnych

9 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Zastosowanie filtrów korekcyjnych

10 Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170
Przykład oceny wpływu drgań na obiekt budowlanych

11 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
W 1988 roku została ustanowiona polska norma ujmująca problemy oceny wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny człowiek poddany wpływowi drgań nie obsługuje źródeł drgań i nie ma bezpośredniego wpływu na pracę źródeł drgań Norma ustaliła formalne kryteria i metody oceny Krzywe przedstawiające reakcję ludzi na drgania budynków przedstawione w normie są wzięte z normy ISO 2631 PN-88/B – Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

12 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Metody oceny wpływu drgań pomiar wartości skorygowanej prędkości drgań w całym paśmie częstotliwości pomiar widma prędkości drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych) Korekcję prowadzi się za pomocą filtru korekcyjnego – PN-83/N-01352 Ocenę wykonuje się przez porównanie zmierzonej wartości skorygowanej prędkości vk dla analizowanego kierunku odbioru drgań z odpowiednią wartością dopuszczalną dla tego kierunku vk dop vk ≤ vk dop

13 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Wartości dopuszczalne prędkości drgań wyznacza się wzoru: vk dop = vk1  n vk dop - dopuszczalna wartość skorygowana prędkości w kierunku odbioru drgań vk wartość prędkości odpowiadająca progowi odczuwalności drgań przez człowieka odczytana z tab. 2 n współczynnik odczytany z tab. 5. PN-88/B Tablica 2 Opis wielkości Wartość prędkości v1, mm/s przy odbiorze drgań przez człowieka w kierunku z x i y skorygowana wartość prędkości vk1 , mm/s 0,10 0,29

14 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
PN-88/B Tablica 5 Przeznaczenie pomieszczenia w budynku Pora występowania drgań Wartość n w zależności od charakteru drgań i ich powtarzalności drgania ustalone (ciągłe lub przerywane) oraz drgania sporadyczne o krotności większej niż 10/dobę drgania sporadyczne o krotności nie przekraczającej 10/dobę Sale operacyjne w szpitalach, precyzyjne laboratoria i pomieszczenia podobnego przeznaczenia 1) dzień noc 1 Szpitale, sale chorych w normalnych warunkach przeznaczenia 2 8 4 Mieszkania, internaty i pomieszczenia podobnego przeznaczenia 32 2) 1,4 Biura, urzędy, szkoły 64 2) Warsztaty pracy 8 3) 128

15 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Kierunek z

16 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Kierunek x i y


Pobierz ppt "Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google