Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności Formuły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności Formuły."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności Formuły nośności granicznej ram stalowych i ich zastosowanie w projektowaniu Mgr inż. Paweł Żwirek

2 Plan prezentacji wstęp formuły interakcji efektów nieliniowych: - omówienie - warunki stosowalności - uzasadnienie formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego zastosowanie formuł nośności granicznej uwagi i wnioski

3 Wstęp Określenia: nośności granicznej ramy H G (przy sekwencji obciążeń: pionowego V i poziomego H) oraz współczynnika ciągliwości wg koncepcji T.V. Galambosa

4 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych (1) u =F pl /F (1) (2) Formuła wg PN-90/03200 (3) (4) (5) (6)

5 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych (7) Formuła Merchanta-Rankina (8) (9) (10) albo Formuła Murzewskiego albo

6 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych (11) Formuła bilinearna - dla

7 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych Porównanie wartości globalnego współczynnika wyboczeniowego ram stalowych – otrzymanych dla praktycznie ważnego zakresu smukłości względnej ramy, z różnych formuł nośności

8 Warunki stosowalności formuł interakcji efektów nieliniowych – smukłość ramy – rozpiętość nawy i=1,2,...,n., – liczba kondygnacji. Konieczność uwzględnienia w obliczeniach statycznych: – normowej imperfekcji zastępczej w postaci przechyłu albo poziomego obciążenia imperfekcyjnego – warunku ograniczającego przechył od obciążenia wiatrem w SGU

9 Warunki stosowalności formuł interakcji efektów nieliniowych Mechanizmy zniszczenia (przy założeniu sztywno – plastycznego modelu materiału i koncepcji przegubu plastycznego) (a) oraz ścieżki równowagi (b) – dla trzech możliwych koncepcji kształtowania ramy stalowej

10 Uzasadnienie formuł interakcji efektów nieliniowych

11 Formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego Wyniki obliczeń nośności (wg A. De Luca i E. Mele) ram stalowych i liniowa formuła interakcji na płaszczyźnie obciążeń bezwymiarowych: pionowego v=V/V Go i poziomego h=H/H Go

12 Formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego v+h=1 (12) v=V/V go h=H/H Go (13) (14) (15) (16)

13 Formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego Analogia wyboczenia pręta prostego ściskanego osiowo (a) i wyboczenia ramy obciążonej tylko siłami pionowymi w osiach słupów (b)

14 Zastosowanie formuł nośności granicznej Rozpatrywany szkielet stalowy budynku biurowego

15 Zastosowanie formuł nośności granicznej a)schemat statyczny z obciążeniami obliczeniowymi b)mechanizm rozwiązania zupełnego dla ramy z mocnymi słupami dla działań sejsmicznych Schemat podłużnego pionowego układu stężającego szkielet budynku

16 Strefy plastyczne w stanie równowagi granicznej wg analizy zaawansowanej z zastosowaniem programu ANSYS Układy współrzędnych Rozkład naprężeń normalnych we włóknach: Konstrukcja pierwotna w normalnej sytuacji projektowej b) górnycha) dolnych lokalnych elementów G ·G K + Q ·Q K +0,9· W ·W K

17 Strefy plastyczne w stanie równowagi granicznej wg analizy zaawansowanej z zastosowaniem programu ANSYS Układy współrzędnych Konstrukcja ukształtowana według zasady mocne słupy – słabe rygle dla wyjątkowej sytuacji projektowej lokalnych elementów G ·G K +0,8. ( Q ·Q K + W ·W K )+A Rozkład naprężeń normalnych we włóknach: b) górnycha) dolnych

18 Zastosowanie formuł nośności granicznej

19 Uwagi i wnioski pomimo istnienia zaawansowanych programów komputerowych formuły mogą być przydatne w projektowaniu przy wstępnym doborze ram stalowych oraz w obliczeniach kontrolnych stosowanie formuły interakcji efektów nieliniowych przy równoczesnym przyjęciu zasady kształtowania ramy mocne słupy – słabe rygle może prowadzić do przekrojów słupów o znacznej wielkości formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego może prowadzić do znacznie zaniżonej oceny nośności granicznej zalecenia normowe powinny, oprócz znanych warunków istnienia rezerwy plastycznej elementów i konstrukcji zawierać także dodatkowe warunki stosowalności formuł nośności granicznej ram stalowych jeśli postulat mocnych słupów nie jest spełniony, to stosowanie formuł nośności granicznej jest uzasadnione tylko dla ram, w płaszczyźnie których występuje większa smukłość słupów istotny wpływ na wyniki obliczeń może mieć prawidłowa dekompozycja ustroju przestrzennego szkieletu

20 Deformacja układu

21


Pobierz ppt "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności Formuły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google