Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities Menadżer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities Menadżer."— Zapis prezentacji:

1 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych www.cobraman-ce.eu

2 Plan prezentacji 1.Od pomysłu do realizacji 2.Podstawowe informacje, opis projektu 3.Projekty pilotażowe 4.Co się wydarzyło, rezultaty 5.Wykorzystanie budżetu 6.Komunikacja i promocja 7.Wnioski po roku realizacji projektu

3 Od pomysłu do realizacji INCORE (2003) -metodyka umożliwiająca pokonanie technicznych i administracyjnych barier eliminowania zanieczyszczeń wód podziemnych -na terenie Bydgoszczy – projekt pilotażowy PROMOTE (2005 – 2008) -wdrożenie w krajach UE Systemu ETV w odniesieniu do zagrożeń -dla środowiska gruntowo – wodnego - Bydgoszcz – teren badawczy, ul. Jagiellońska doświadczenie, wiedza kontakty międzynarodowe doświadczenie, wiedza kontakty międzynarodowe

4 Od pomysłu do realizacji Pomysł - EUBRA „European Brownfield Revitalistion Agenda” (zebranie dotychczasowych przedsięwzięć dotyczących terenów poprzemysłowych ) Stuttgart - 2 spotkania z partnerami Wniosek do JTS (14 kwietnia 2008), negocjacje i akceptacja wniosku

5 Podstawowe informacje, opis projektu Priorytet 4: Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Obszar interwencyjny: 4.1 Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej grudzień 2008 Rozpoczęcie listopad 2011 Zakończenie Miasto Bydgoszcz Partner wiodący 36 miesięcy Czas trwania

6 Partnerzy projektu LP - Miasto Bydgoszcz (PL) PP2 - Miasto Stuttgart (GE) PP3 - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (PL) PP4 - Miasto Most (CZ) PP5 - VSB- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (CZ) PP6 - Miasto Kranj (SL) PP7 - Miasto Usti nad Labem (CZ) PP8 - SIPRO County Board for Development – Ferrara (IT) PP9 - Instytut Planowania Urbanistycznego Słowenia (SL)

7 Budżet projektu PARTNERBUDŻET LP - Miasto Bydgoszcz (PL)528 866 € PP2 - Miasto Stuttgart (GE)741 100 € PP3 - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (PL) 465 830 € PP4 - Miasto Most (CZ)324 000 € PP5 - VSB- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (CZ)483 800 € PP6 - Miasto Kranj (SL)194 000 € PP7 - Miasto Usti nad Labem (CZ)264 800 € PP8 - SIPRO County Board for Development – Ferrara (IT)225 000 € PP9 - Instytut Planowania Urbanistycznego Słowenia (SL)343 300 € SUMA3 624 696 €

8 Misja Dlaczego realizujemy projekt? - tereny poprzemysłowe zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi - długi i złożony z wielu problemów proces rewitalizacji - konieczne zaangażowanie specjalistów, polityków, inwestorów - konieczna wiedza, doświadczenie - brak standardów edukacyjnych w kształceniu menadżerów Dlaczego projekt jest ważny? - efektywne zarządzanie terenami poprzemysłowymi i ich rewitalizacją - poprawa stanu środowiska i jakość życia lokalnych społeczności - menadżerowie będą w stanie efektywnie korzystać ze środków publicznych

9 Cel projektu opracowanie jednolitej koncepcji zarządzania procesem rewitalizacji terenów poprzemysłowych Menadżer terenów poprzemysłowych Wymagania dotyczące nowego stanowiska pracy Włączenie nowego stanowiska w struktury urzędów Projekty pilotażowe Praktyczne szkolenie menadżerów Różnorodne aspekty rewitalizacji Baza wiedzy Baza danych (europejskie tereny poprzemysłowe, rezultaty dotychczasowych projektów) Przewodnik uwzględniający warunki krajowe Europejska Szkoła Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi Stworzenie studiów podyplomowych, magisterskich, kursów stacjonarnych oraz internetowych

10 Projekty pilotażowe zarządzanie zanieczyszczeniami Bydgoszcz Innowacyjna rekultywacja, zagospodarowanie terenu komunikacja i marketing Stuttgart Canstatt Rozpoznanie terenu i plan zarządzania (analiza SWOT ); studium wykonalności; strategia marketingowa Usti GIS – baza danych terenów poprzemysłowych Ferrara Strategia komunikacji (pomiędzy władzą lokalną a aktorami zew.). planowanie przestrzenne Most Analiza ekonomiczna zdegradowanego terenu (możliwości inwestycyjne, źródła finansowania); system zarządzania terenami poprzemysłowymi Kranj Plan dla zdegradowanego terenu (dworzec centralny). zrównoważony rozwój Ferrara Business plan dla terenu terenów przemysłowych; ekspertyza dot. energii odnawialnej, ekspertyza geologiczna dot. tego terenu

11 Tereny projektów pilotażowych Kranj - stacja kolejowa Jezioro w Most Stuttgart - Kriegsberg- Ossietzkystrasse Usti Stuttgart Epple Site Ferrara – former sugar mills

12 Bydgoszcz – projekt pilotażowy Rzeka Brda Gazownia Projektowane mieszkalnictwo Projekt pilotażowy COBRAMAN

13 Bydgoszcz – projekt pilotażowy Planowane działania czerwiec 2010 badania gruntu, czerwiec 2010 projekt rekultywacji, lipiec 2010 plan zagospodarowania terenu, styczeń 2011 teren zrekultywowany, 02 – 07. 2011 teren zagospodarowany (plac zabaw), Do końca 2011r. monitorowanie skuteczności rekultywacji. Teren pilotażowy Lokalizacja: Jagiellońska 36-38, 1150 m2, centrum miasta Sąsiedztwo: planowane mieszkalnictwo, budynki biurowe, Brda, stara gazownia Historia: fabryka papy, zajezdnia autobusowa, zakłady naprawcze itp. Zanieczyszczenia: WWA, BTEX, oleje mineralne. Budżet: ok. 281 000 Euro

14 RPO ”Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży” Teren pilotażowy – komplementarny z inwestycją pn. :”Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży”

15 Edukacja Opracowanie struktury kursów (harmonogram, przedmioty, rozkład czasowy zajęć itp.) Zaprojektowanie kursów internetowych Realizacja 5 kursów Warsztaty dotyczące kursów Wymiana w ramach programu Erasmus Kursy (menadżerowie, studenci, studenci z programu Erasmus) Sala komputerowa ze specjalistycznym sprzętem Dyplomy Studia magisterskie Realizacja kursów Wymiana studencka E-learning

16 Spotkania partnerów Maj 2009 Stuttgart Spotkanie dotyczące WP-4 – menadżer terenów poprzemysłowych Październik 2009 Bydgoszcz  Warsztaty na temat dostępnych metod i narzędzi.  Pierwsze szkolenie dla menadżerów terenów poprzemysłowych Listopad 2009 Most  Spotkanie partnerów 2009  Spotkanie Grupy Kierującej  Konferencja dotycząca projektów pilotażowych  Drugie szkolenie dla menadżerów terenów poprzemysłowych Kick off. Styczeń 2009 Kranj Spotkanie partnerów Spotkanie grupy sterującej Publiczna prezentacja projektu

17 Spotkania Grudzień 2009 Warszawa Europa Środkowa perspektywy i doświadczenia Luty 2010 Toruń Projekty EWT w województwie kujawsko-pomorskim Luty 2010 Spotkanie dotyczące bazy danych Szkolenie dla menadżerów terenów poprzemysłowych Grudzień 2009 Werona Spotkanie partnerów Spotkanie grupy sterującej Publiczna prezentacja projektu

18 f Rezultaty WP1 I Raport z postępów (w trakcie wyjaśnień z JTS) WP3 Raport na temat dostępnych metod i narzędzi projektów związanych z tematyką terenów poprzemysłowych Serwer bazy danych, struktura bazy danych, przykładowe projekty do bazy danych (ok.8) WP4 Opis stanowiska pracy menadżera terenów poprzemysłowych Plan szkoleń dla menadżerów terenów poprzemysłowych WP6 Plan i struktura studiów magisterskich wysłana do akredytacji przez Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

19 Wykorzystanie budżetu Suma OkresWydanePlanowane% 0-6164.501,18351.396,0046,81% 7-12478.377621.200,0077,01% 13-18685.895628.150,00109,19% 1.328.772,341.600.746,0083,01%

20 Komunikacja i promocja Ulotka informacyjna

21 Komunikacja i promocja Newsletter

22 Strona internetowa

23 Przydatne przy realizacji projektu Podręcznik zarządzania dla partnerów

24 Projekt COBRAMAN w This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Projekt COBRAMAN w prasie …TV… i na konferencjach…

25 Przydatne przy realizacji projektu Spotkania on-line Praca w grupach Szkolenie fianansowe Szkolenie dotyczące komunikacji i promocji Warsztaty mające na celu wymianę doświadczeń i rezultatów Udział w szkoleniach JTS Aktywizacja grupy

26 Wnioski po roku realizacji projektu Korzyści z uczestnictwa w projektach realizacja celów środowiskowych określonych w strategii miasta i innych dokumentach programowych powiększenie budżetu miasta; środki na...unowocześnienie struktury Urzędu Miasta podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację projektów

27 Wnioski po roku realizacji projektu Korzyści z uczestnictwa w projektach wpływ na tworzone metodyki i systemy kształcenia włączenie mieszkańców do współdecydowania o charakterze planowanych procesów rewitalizacyjnych trwały efekt - zrealizowane inwestycje, zagospodarowana przestrzeń publiczna promocja miasta w skali ogólnopolskiej i europejskiej

28 Wnioski po roku realizacji projektu 1.Poparcie polityczne 2.Pieniądze mamy – potrzebujemy ludzi! 3.Najważniejsze – odpowiedzialność finansowa! 4.Zmiany w realizacji są możliwe – najważniejsze są rezultaty projektu! 5.Komunikacja ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Wiedniu – zawsze informować o opóźnieniach, zmianach 6.Komunikacja z partnerami – jasne instrukcje 7.Problemy w uzyskiwaniu certyfikatów finansowych od partnerów – partnerzy długo czekają na certyfikaty of kontroli I stopnia. 8.Kumulacja spotkań – brak czasu na częste spotkania, dlatego podczas jednego wyjazdu można zrealizować np. spotkanie grupy kierującej, warsztaty itp.

29 Grzegorz Boroń Urząd Miasta Bydgoszczy Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 52 58 58 102 gboron@um.bydgoszcz.pl www.bydgoszcz.pl gboron@um.bydgoszcz.pl www.bydgoszcz.pl : e-mail: web site: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities Menadżer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google