Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU

2 KATOWICE, PARTNERZY

3 KATOWICE, PARTNERZY c.d.

4 KATOWICE, CELE PROJEKTU Cel główny: rozwój regionów uczestniczących w projekcie przez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Cele szczegółowe: stworzenie w Europie Środkowej i Południowej clustera organizacji i regionów, zajmujących się promowaniem wykorzystania energii odnawialnych, opracowanie wspólnych programów kształcenia w zakresie wykorzystania energii odnawialnych, stworzenie systemu zapewnienia jakości w kształceniu.

5 KATOWICE, PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE Rozpoczęcie projektu , praktycznie Zakończenie projektu Czas trwania ok. 36 miesięcy Finansowanie ERDF ,18 Środki publiczne (kraje UE) Środki prywatne (kraje UE) ,18 Finansowanie EU dla krajów spoza UE (PHARE, CARDS, etc) 0 Środki publiczne (kraje spoza UE )0 Środki prywatne (kraje spoza UE )57.522,40 RAZEM

6 KATOWICE, REALIZOWANE DZIAŁANIA Opracowanie koncepcji wykorzystania źródeł energii odnawialnych w poszczególnych regionach, Przygotowanie programów szkoleń i studiów podyplomowych oraz ich organizacja w poszczególnych regionach, Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej: Organizacja konferencji i seminariów międzynarodowych i regionalnych, Budowanie sieci połączeń pomiędzy partnerami (kontakty internetowe, wspólna strona WWW, wymiana informacji o działaniach w poszczególnych regionach, kontakty bezpośrednie, przygotowanie nowych projektów)

7 KATOWICE, WSPÓŁRACA PARTNERÓW W PROJEKCIE Umowa o Partnerstwie (przygotowana przez Partnera Wiodącego, podpisana przez wszystkich uczestników projektu), Umowa Konsorcjalna o realizacji projektu, Umowy szczegółowe na wykonanie poszczególnych zadań, Rozszerzenie projektu, Komitet Sterujący CER 2, Zespół Roboczy CER 2.

8 KATOWICE, GŁÓWNE PROBLEMY W REALIZACJI Brak własnego budżetu (do czasu rozszerzenia) i konieczność szukania rozwiązań pośrednich, Refundacja udziału w projekcie (najpierw wydatki, później ich certyfikacja i oczekiwanie na zwrot), Tryb rozliczeń, różne okresy raportowania i refundacji wydatków, Stosunkowo skomplikowany system zarządzania, Duża liczba partnerów i i trudności z pogodzeniem oczekiwań

9 KATOWICE, DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ DALEJ OWOCNYCH OBRAD


Pobierz ppt "PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google