Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU

2 KATOWICE, 9.12.2004 PARTNERZY

3 KATOWICE, 9.12.2004 PARTNERZY c.d.

4 KATOWICE, 9.12.2004 CELE PROJEKTU Cel główny: rozwój regionów uczestniczących w projekcie przez wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Cele szczegółowe: stworzenie w Europie Środkowej i Południowej clustera organizacji i regionów, zajmujących się promowaniem wykorzystania energii odnawialnych, opracowanie wspólnych programów kształcenia w zakresie wykorzystania energii odnawialnych, stworzenie systemu zapewnienia jakości w kształceniu.

5 KATOWICE, 9.12.2004 PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE Rozpoczęcie projektu 11.2003, praktycznie 01.2004 Zakończenie projektu 10.2006 Czas trwania ok. 36 miesięcy Finansowanie ERDF1.183.050,18 Środki publiczne (kraje UE)123.000 Środki prywatne (kraje UE)1.060.050,18 Finansowanie EU dla krajów spoza UE (PHARE, CARDS, etc) 0 Środki publiczne (kraje spoza UE )0 Środki prywatne (kraje spoza UE )57.522,40 RAZEM2.423.622.76

6 KATOWICE, 9.12.2004 REALIZOWANE DZIAŁANIA Opracowanie koncepcji wykorzystania źródeł energii odnawialnych w poszczególnych regionach, Przygotowanie programów szkoleń i studiów podyplomowych oraz ich organizacja w poszczególnych regionach, Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej: www.cer2.netwww.cer2.net Organizacja konferencji i seminariów międzynarodowych i regionalnych, Budowanie sieci połączeń pomiędzy partnerami (kontakty internetowe, wspólna strona WWW, wymiana informacji o działaniach w poszczególnych regionach, kontakty bezpośrednie, przygotowanie nowych projektów)

7 KATOWICE, 9.12.2004 WSPÓŁRACA PARTNERÓW W PROJEKCIE Umowa o Partnerstwie (przygotowana przez Partnera Wiodącego, podpisana przez wszystkich uczestników projektu), Umowa Konsorcjalna o realizacji projektu, Umowy szczegółowe na wykonanie poszczególnych zadań, Rozszerzenie projektu, Komitet Sterujący CER 2, Zespół Roboczy CER 2.

8 KATOWICE, 9.12.2004 GŁÓWNE PROBLEMY W REALIZACJI Brak własnego budżetu (do czasu rozszerzenia) i konieczność szukania rozwiązań pośrednich, Refundacja udziału w projekcie (najpierw wydatki, później ich certyfikacja i oczekiwanie na zwrot), Tryb rozliczeń, różne okresy raportowania i refundacji wydatków, Stosunkowo skomplikowany system zarządzania, Duża liczba partnerów i i trudności z pogodzeniem oczekiwań

9 KATOWICE, 9.12.2004 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ DALEJ OWOCNYCH OBRAD


Pobierz ppt "PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES PROJEKT CER 2 W RAMACH INTERREG III B CADSES DR BOGUSŁAW KLIMCZUK WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google