Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Myśli Ekonomicznej Dr Łukasz Hardt. Liczby artykułów z ‘tarciem’ i ‘kosztami transakcyjnymi’ w American Economic Review.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Myśli Ekonomicznej Dr Łukasz Hardt. Liczby artykułów z ‘tarciem’ i ‘kosztami transakcyjnymi’ w American Economic Review."— Zapis prezentacji:

1 Historia Myśli Ekonomicznej Dr Łukasz Hardt

2

3 Liczby artykułów z ‘tarciem’ i ‘kosztami transakcyjnymi’ w American Economic Review

4 Ewolucja pola semantycznego wyrażenia ‘koszt transakcyjny’

5 Ekonomia klasyczna Zajęcia 1 Adam Smith, Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów [895B]: tom I, ks. I: rozdział I - O podziale pracy rozdział II - O źródle podziału pracy rozdział III - Podział pracy jest ograniczony rozległością rynku (do s. 26) tom II, ks. IV: rozdział II - O ograniczeniach przywozu z obcych krajów takich dóbr, które można wytwarzać w kraju (do s. 50) Ekonomia neoklasyczna Zajęcia 2 Alfred Marshall, Zasady ekonomiki [7B]: ks. I: rozdział I – Wstęp rozdział II - Istota ekonomiki rozdział III - Metody badań. Charakter prawa ekonomicznego

6 Instytucjonalizm i szkoła historyczna Zajęcia 3 Thorstein Bunde Veblen, Teoria klasy próżniaczej [20B]: rozdział VIII - Zwolnienie od pracy produkcyjnej a konserwatyzm Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu [499B]: część III - Asceza a duch kapitalizmu Szkoła austriacka w ekonomii Zajęcia 4 Friedrich August von Hayek, Indywidualizm i porządek ekonomiczny [717B] rozdział IV - Wykorzystanie wiedzy w społeczeństwie rozdział V - Znaczenie konkurencji

7 Rewolucja Keynesowska i kontrrewolucja monetarystyczna Zajęcia 5 John Maynard Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza [896B]: rozdział 1 - Ogólna teoria (najkrótszy z rozdziałów) rozdział 24 - Uwagi końcowe o filozofii społecznej, do której mogłaby prowadzić ogólna teoria Milton Friedman, Rola polityki pieniężnej [487B]

8 Zaliczenie Prezentacje (30%) –ocena: 80% (ŁH); 20% (uczestnicy) –zestawy zagadnień na stronie Kolokwium (70%) –3 pytania do wyboru z 5 –odpowiedzi wzorcowe na stronie

9 Prezentacje Lektura tekstu ze zrozumieniem Lektura materiałów pomocniczych (m.in. podręcznik) Zrozumienie logiki wywodu – schemat prezentacji Jaka jest myśl przewodnia? Tło historyczne (kontekst zewn.) Wpływ zmian „w” nauce (kontekst wewn.) HE „przed” i „po”

10 Prezentacje (wymogi formalne) Wiedzieć, o czym się mówi Wiedzieć, co chce się przekazać Wiedzieć, jak to przedstawić Prezentować a nie referować –Nie czytać z kartki –Nie mówić tego co jest na slajdzie Podsumować (jeden slajd)

11 Prezentacje (wymogi formalne) Używamy PP Max 7 linii po max 7 słów Proste zdania (np. równoważniki zdań) 15-20 slajdów max Max 40 min Tekst ma być widoczny („kontrast”) Unikać animacji

12 Zajęcia 1. Wprowadzenie (1/10/08) Zajęcia 2. Czym jest wiedza? Czym różni się wiedza od informacji? Zmiany w postrzeganiu firmy [H 2, 3] (8/10/08) Zajęcia 3. Ludzie. Dlaczego dzielą się wiedzą? Jakie występują przeszkody w dzieleniu się wiedzą? Kultura firmy podporządkowana wiedzy [H 4] (15/10/08) –CASE 1: Practice exchange case {Bariery w wymianie wiedzy (IT vs. organizational solutions); narzędzia służące wymianie best practices} Grupa:......................................................................................................... Zajęcia 4. Rola działu zasobów ludzkich w zarządzaniu wiedzą (1) [H 9] (22/10/08) Zajęcia 5. Narzędzia i technologie dzielenia się wiedzą (ICT) (29/10/08) –CASE 2: ShareNet case {Product seller > Global solution provider; co implikuje konieczność dzielenia się wiedzą, a więc KM oraz udostępnianie wiedzy w skali globalnej} Grupa:......................................................................................................... –CASE 3: Networked knowledge case {implementing a system for sharing technical tips and expertise} Grupa:......................................................................................................... Zajęcia 6. Wspólnoty wiedzy [H 5] (5/11/08) –CASE 4: The power of communities {How to build KM on a corporate level using a bottom-up approach} Grupa:......................................................................................................... –CASE 5: The development of the Simens K. C. Support case {narzędzia “korporacyjne” wspierania tworzenia wspólnot wiedzy} Grupa:......................................................................................................... Te dwa case’y może robić jedna większa grupa lub dwie, ale muszą wspólnie przygotować prezentacje. Zajęcia 7. The World Bank and KM: The Case of the Urban Services Thematic Group (Harvard Style Case) – przygotowują się wszyscy i razem rozwiązujemy case (ŁH – moderuje) (12/11/08) Zajęcia 8. Uczenie się a zarządzanie wiedzą [H 10] (19/11/08) –CASE 6: E-Learning and Knowledge Management case {How to develop a new learning culture; siemens learning valley}(19/11/08) Grupa:......................................................................................................... Zajęcia 9. Zarządzanie wiedzą w korporacji transnarodowej [H 13] (26/11/08) –CASE 7: KM at Accenture {non-S case} Grupa:......................................................................................................... Zajęcia 10. Zarządzanie wiedzą w organizacji sieciowej i intensywnie wykorzystującej wiedzę [H 12, 14] (3/12/08) Zajęcia 11. Fuzje i przejęcia a KM (10/12/08) –CASE 8: KM at Cap Gemini Ernst & Young Grupa:......................................................................................................... –CASE 9: Merger and Acquisitions case Grupa:......................................................................................................... Zajęcia 12. Co daje zarządzanie wiedzą? (17/12/08) –CASE 10: A guided tour through knowledgemotion case Grupa:......................................................................................................... Zajęcia 13. Spotkanie z przedstawicielem WB (do potwierdzenia!) (07/01/09) Zajęcia 14. Test (14/01/09) Zajęcia 15. Podsumowanie (wpisy) (21/01/09)

13

14

15 Ekonomia Adama Smitha Adam and Smith of modern economics Autor The Wealth of Nations Twórca koncepcji ‘niewidzialnej ręki rynku’ Zwolennik liberalizmu gospodarczego

16 Prezentacje (styl) Pewność siebie –Nie przepraszać! –Bez przerywników „yyyyyy” –Kontakt wzrokowy z salą (!) Humor Z przekonaniem Szukać anegdot, ciekawostek Ćwiczyć prezentowanie Wysłać na lhardt@wne.uw.edu.pl najpóźniej dwa dni przed zajęciamilhardt@wne.uw.edu.pl Sprawdzić komputer i rzutnik! Na kilku nośnikach!

17 www.wne.uw.edu.pl/lhardt Dyżur: czw., g. 9.45-10.45 (s. 304)


Pobierz ppt "Historia Myśli Ekonomicznej Dr Łukasz Hardt. Liczby artykułów z ‘tarciem’ i ‘kosztami transakcyjnymi’ w American Economic Review."

Podobne prezentacje


Reklamy Google