Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE FIEDRICH AUGUST VON HAYEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE FIEDRICH AUGUST VON HAYEK."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE FIEDRICH AUGUST VON HAYEK

2 Friedrich von Hayek Żył w latach 1899-1992 ekonomista, filozof polityki i prawa laureat nagrody Nobla z 1974 roku

3 GŁÓWNE DZIEŁA Ceny i produkcja (1931) Teoria pieniężna a cykl gospodarczy (1933) Czysta teoria kapitału (1942) Droga do zniewolenia (1944) Błędy socjalizmu (1988)

4 Ekonomiczny problem społeczeństwa wg Hayeka dotyczy wykorzystania wiedzy rozproszonej pomiędzy miliony członków społeczeństwa, używających jej do swoich indywidualnych celów; polega na trudności w szybkiej adaptacji do zmian zachodzących w konkretnych okolicznościach czasu i miejsca

5 Czy wiedzę można zagregować? wiedza nie występuje w postaci skoncentrowanej, lecz wyłącznie w formie rozproszonych okruchów; podział wiedzy i jej rozproszona forma uniemożliwia skupienie władzy w ręku jednej osoby - Hayek przeciwnikiem centralnego planowania;

6 TYPY WIEDZY - wiedza naukowa - wiedza o konkretnych okolicznościach danego miejsca i czasu I JEJ WZGLĘDNE ZNACZENIE Zakłada się, że wiedza naukowa jest sumą wszelkiej wiedzy. Zapomina się o tym jak silne znaczenie ma ta druga z wymienionych.

7 Wiedza o konkretnych okolicznościach miejsca i czasu -Nie jest dostępna dla innych ludzi. -Dzięki niej jednostka ma przewagę. -Traktowana z pogardą. ( gdyż osoba, która uzyskała dzięki niej lepsze wyniki od tej z wiedzą teoretyczną wzbudza podejrzenia ) -Nie jest wiedzą daną ani też powszechnie dostępną. -Problemy ekonomiczne pojawiają się zawsze w konsekwencji zmiany, gdyż tylko wtedy zachodzi potrzeba sporządzenia nowego planu. Wtedy wiedza o okolicznościach odgrywa kluczową rolę.

8 DECENTRALIZACJA Centralny planista nie jest w stanie uwzględniać w swym planowaniu okoliczności czasu i miejsca gdyż wiedza o nich nie jest statyczna. Tylko decentralizacja pozwala na wykorzystanie wiedzy posiadanej przez konkretnego człowieka.

9 System cen rozwiązaniem problemu. W przypadku zmiany przypisanie każdemu rodzajowi ograniczonych zasobów wskaźnika numerycznego(wartości) odzwierciedla ZNACZENIE danej rzeczy z punktu widzenia całej struktury środków i celów. System cen jest mechanizmem przekazywania informacji koordynującym odrębne działania różnych ludzi, gdzie wiedza jest rozproszona pomiędzy nich.

10 Cechy systemu cen: oszczędny w wykorzystaniu wiedzy; urządzenie do rejestracji zmian; system telekomunikacji;

11 Cechy systemu cen cd: nie jest wynikiem ludzkiego projektu, lecz ludzkiego działania; kierujący się nim ludzie zwykle nie wiedzą, dlaczego robią to, co robią. wniosek: należy uwolnić się od potrzeby świadomej kontroli systemu

12 Szersze ujęcie problemu: język, prawo, rynek, pieniądz: zjawiska powstające samoczynnie; wzory, symbole, reguły: korzystamy z nich bez myślenia o nich; teoria spontanicznego rozwoju; system cen: przykładem zjawiska powstałego bez ludzkiego projektu, który umożliwił: -podział pracy; -skoordynowane wykorzystanie zasobów

13 Odmienne poglądy Hayeka i Schumpetera wobec pojęcia dane konsumenci wyceniając dobra konsumpcyjne,(...) wyceniają również środki produkcji użyte do wytworzenia tych dóbr (Schumpeter); Hayek podważa pogląd Schumpetera, ponieważ: - wszystkie istotne fakty nie są nigdy dane jednemu umysłowi; - warunki podaży ważne są przy ustaleniu wartości czynników produkcji.

14 W jaki system prawny powinno być wyposażone społeczeństwo? założenie: wiedza ludzka rozproszona i jednostkowo ograniczona; system liberalny: większa możliwość odniesienia sukcesu; system centralnie planowany: nie potrafi poradzić sobie z wiedzą rozproszoną.


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE FIEDRICH AUGUST VON HAYEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google