Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Robert Banasiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Robert Banasiak."— Zapis prezentacji:

1 Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Robert Banasiak

2 Plan prezentacji 1. Cechy dobrej teorii 1. Cechy dobrej teorii 2. Dynamika w ekonomii 2. Dynamika w ekonomii 3. Szkoły myślenia 3. Szkoły myślenia 4. Podsumowanie 4. Podsumowanie

3 Cechy dobrej teorii 1. Spójność z faktami George Perry – jest to zła nauka, gdy buduje się modele niespójne z faktami. George Perry – jest to zła nauka, gdy buduje się modele niespójne z faktami. Michael Bruno – ostatecznym celem uprawiania makroekonomii jest zrozumienie jak funkcjonuje rzeczywisty świat. Michael Bruno – ostatecznym celem uprawiania makroekonomii jest zrozumienie jak funkcjonuje rzeczywisty świat. Wiliam Nordhaus - ekonomia jest nauką empiryczną, a nie gałęzią matematyki stosowanej. Wiliam Nordhaus - ekonomia jest nauką empiryczną, a nie gałęzią matematyki stosowanej.

4 Cechy dobrej teorii 2. Sprawdzalność empiryczna teorii Karl Brunner – hipoteza powinna być Karl Brunner – hipoteza powinna być sformułowana tak aby można było z niej sformułowana tak aby można było z niej zrezygnować na rzecz innej. zrezygnować na rzecz innej. Robert Townsend – testowanie teorii Robert Townsend – testowanie teorii trudniejsze w ekonomii niż w naukach trudniejsze w ekonomii niż w naukach przyrodniczych. przyrodniczych. Alan Blinder – dane ekonomiczne są często z Alan Blinder – dane ekonomiczne są często z błędami pomiaru lub niemierzalne w błędami pomiaru lub niemierzalne w rzeczywistości. rzeczywistości.

5 Cechy dobrej teorii 3. Prostota Robert Solow – Wierzy w proste modele z Robert Solow – Wierzy w proste modele z absolutnie szczelną argumentacją. absolutnie szczelną argumentacją. Milton Friedman – żadna bardzo skomplikowana i trudna teoria nie okaże się udana ponieważ większość zjawisk pozostaje pod wpływem bardzo niewielu głównych sił. Milton Friedman – żadna bardzo skomplikowana i trudna teoria nie okaże się udana ponieważ większość zjawisk pozostaje pod wpływem bardzo niewielu głównych sił.

6 Cechy dobrej teorii 4. Realizm założeń Thomas Sargent – wiele przyjmowanych Thomas Sargent – wiele przyjmowanych przez przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej przez przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej założeń jest nierealistycznych. założeń jest nierealistycznych. James Tobin – w podejściu ekonomistów James Tobin – w podejściu ekonomistów klasycznych problemem nie jest realizm klasycznych problemem nie jest realizm założeń, lecz to, czy wyprowadzone z założeń, lecz to, czy wyprowadzone z nich rezultaty są spójne z nich rezultaty są spójne z obserwowalnymi faktami. obserwowalnymi faktami.

7 Cechy dobrej teorii 5. Pluralizm i eklektyzm Victoria Chick, Edmund Phelps – nie Victoria Chick, Edmund Phelps – nie można zbudować w ekonomii jednej można zbudować w ekonomii jednej uniwersalnej metody. uniwersalnej metody. Robert Solow – zwolennik eklektyzmu, Robert Solow – zwolennik eklektyzmu, makroekonomia powinna być zbiorem modeli. makroekonomia powinna być zbiorem modeli.

8 Cechy dobrej teorii 6. Związek z polityką gospodarczą Michael Bruno – zdolność do tworzenia Michael Bruno – zdolność do tworzenia podstaw skutecznej polityki jest obok zdolności podstaw skutecznej polityki jest obok zdolności do wyjaśniania faktów głównym testem teorii. do wyjaśniania faktów głównym testem teorii. Angażowanie się ekonomistów w politykę Angażowanie się ekonomistów w politykę gospodarczą: gospodarczą: Steven Sheffrin – powinni się angażować, Steven Sheffrin – powinni się angażować, Robert Lucas – wywarli zły wpływ na Robert Lucas – wywarli zły wpływ na makroekonomię. makroekonomię.

9 Dynamika w ekonomii Tobin: Tobin: - niezależnie od cykli gospodarczych występują podobne cykle w samej teorii, - niezależnie od cykli gospodarczych występują podobne cykle w samej teorii, - rewolucje i kontrrewolucje jako odbicie wewnętrznej logiki narzuconej przez rozwój ekonomii. - rewolucje i kontrrewolucje jako odbicie wewnętrznej logiki narzuconej przez rozwój ekonomii. Dornbusch i Fischer – ekonomia jest przedmiotem zmieniających się mód i przekonań. Dornbusch i Fischer – ekonomia jest przedmiotem zmieniających się mód i przekonań.

10 Dynamika w ekonomii Harry Johnson: - atak na podstawowy element dominującej ortodoksji, - nowe ujęcie uwzględnia niepodważalne składniki poprzedniego, - odpowiedni stopień trudności nowej teorii, - bardziej atrakcyjna metodologia dla bardziej ambitnych naukowców, - nowe pole dla badań ekonomicznych.

11 Dynamika w ekonomii Michael Stewart – warunek rewolucji: wystąpienie geniusza. Michael Stewart – warunek rewolucji: wystąpienie geniusza. Dornbusch i Fischer – w 30 latach dokonała się rewolucja keynsowska. Dornbusch i Fischer – w 30 latach dokonała się rewolucja keynsowska. Franco Modigliani – teoria Keynesa oznaczała pojawienie się nowego paradygmatu. Franco Modigliani – teoria Keynesa oznaczała pojawienie się nowego paradygmatu. Blinder – nowa ekonomia klasyczna nie spełnia kryterium rewolucji naukowej. Blinder – nowa ekonomia klasyczna nie spełnia kryterium rewolucji naukowej.

12 Szkoły myślenia Sheila Dow: - głównego nurtu, - neoaustriacka, - postkeynesistowska, - marksistowska. główny nurt = teoria równowagi + teoria nierównowagi + synteza neoklasyczna kryterium - zastosowana metodologia (procedury badawcze i światopogląd)

13 Szkoły myślenia Edmund Phelps: - prawdziwi keynesiści, - monetaryzm, - nowa ekonomia klasyczna, - nowa ekonomia keynesistowska, - makroekonomia strony podażowej, - neoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego, - Szkoła struktualistyczna (bezpieniężne teorie wahań bezrobocia). Kryterium – stosunek do: - stopnia elastyczności płac i cen, - stopnia elastyczności płac i cen, - oczekiwań podmiotów gospodarczych. - oczekiwań podmiotów gospodarczych.

14 Szkoły myślenia Douglas Maire, Anne Miller: - austryjacka, - neoklasyczna, - chicagowska, - ortodyksyjna keynesistowska, - postkeynesistowska, - instytucjonalna (ewolucyjna), - marksistowska i radykalna. Szkoły mają charakter komplementarny. Główny nurt

15 Szkoły myślenia Snowdon, Vane, Wynarczyk: - ortodoksyjny keynesizm, - monetaryzm, - nowa ekonomia klasyczna, - teoria realnego cyklu koniunkturalnego, - nowa ekonomia keynesistowska, - szkoła austriacka, - postkeynesistowska. Schemat reprezentatywany dla lat 90.

16 Szkoły myślenia Analiza Billa Gerrarda: - ortodoksyjny keynesizm, - monetaryzm, - nowa ekonomia klasyczna, - teoria realnego cyklu koniunkturalnego, - nowa ekonomia keynesistowska, - szkoła austriacka, - postkeynesistowska. szkołyortodoksyjne szkoły nowe szkołyradykalne

17 Szkoły myślenia Wnioski z analizy Gerrarda: - makroekonomia jako spór pomiędzy klasykami i keynesistami, - postęp w makroekonomii wymaga zarówno konkurencji jak i współpracy, - makroekonomia głównego nurtu – zagregowany wynik oparty na optymalizacji wyborów dokonywanych przez racjonalne podmioty, które dążą do alokacji rzadkich zasobów między konkurencyjne cele na rynkach regulowanych przez mechanizm cen

18 Podsumowanie Cechy dobrej teorii: Cechy dobrej teorii: - spójność z faktami, - spójność z faktami, - sprawdzalność empiryczna, - sprawdzalność empiryczna, - prostota, - prostota, - realizm założeń, - realizm założeń, - pluralizm i eklektyzm, - pluralizm i eklektyzm, - związek z polityką gospodarczą. - związek z polityką gospodarczą. W ekonomi występują rewolucje i kontrrewolucje. Teorie ekonomiczne podlegają cyklom. Nie ma jednego, uniwersalnego schematu klasyfikującego szkoły myślenia ekonomicznego.

19 Dziękuję za uwagę!!! Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Andrzej Wojtyna Robert Banasiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google