Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOES ECONOMICS HAVE AN EFFECT? Czy ekonomia ma sens??? Bruno S. Frey University of Zurich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOES ECONOMICS HAVE AN EFFECT? Czy ekonomia ma sens??? Bruno S. Frey University of Zurich."— Zapis prezentacji:

1 DOES ECONOMICS HAVE AN EFFECT? Czy ekonomia ma sens??? Bruno S. Frey University of Zurich

2 - ur. 04.05.1941(in Basel, Szwajcaria); - autor ponad tuzina książek oraz ponad 350artykułów; - krytyka Homo economicus. Kilka słów o autorze: Bruno S. Frey

3 economics of economics; "Queen of the Social Sciences; polepszanie społecznego dobra czy szkoda dla społecznego bogactwa; WSTĘP

4 I.Rola ekonomii: różne spojrzenia; II. Analiza wpływu na gospodarkę w trzech wymiarach: Funkcja produkcji; Wpływ idei; Wpływ ekonomistów ; III.Siła wpływu ekonomistów; IV.Ocena wpływu ekonomii na politykę i społeczeństwo. AGENDA PREZENTACJI

5 ROLA EKONOMII "(T)he ideas of economists and political philosophers... are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else - KEYNES; -Wpływ ekonomistów: długi okres, niebezpośrednio, przede wszystkim w unikaniu poważnych błędów "major blunders; -Przerost idei, intelektualna gra na własny użytek (więcej niż jesteśmy w stanie deliver – Friedman ); Nawet Nobel nie gwarantuje dużego wpływu (New Yorker); Ekonomiczna teoria à la Chicago: gospodarka jest w równowadze i na nic więcej nie można mieć wpływu; Wspólna konkluzja: ekonomia ma sens;

6 Wpływ na gospodarkę: ZAGREGOWANA FUNKCJA PRODUKCJI stan gospodarki i społeczeństwa jako funkcja trzech zmiennych : S = f (E, F, O) teoria ekonomii (ilość ekonomistów i publikacji) nauki socjologiczne (liczba naukowców i publikacji – socjologia, prawo politologia) inne czynnik Skonstruowanie funkcji produkcji dla ekonomii i innych nauk - zadanie niemożliwe, 3 zalety: - różnica między wkładem a wynikiem od ekonomistów; - ekonomiści muszą cały czas to analizować; - zawiera makro i mikro determinanty.

7 Wpływ na gospodarkę: IDEE "Washington Consensus: zwalczanie mikroekonomicznych zniekształceń i obrona równowagi makroekonomicznej; Źródła ekonomicznych idei: ekonomiści i nieekonomiści, publikacje, nauczanie akademickie; Proces rozchodzenia się idei ekonomicznych: –różnica między teorią a jej aplikacją w rzeczywistości; –proces automatyczny; –dekodowanie teorii przez polityków; –rynek na teorie ekonomiczne; Proces transferu pomysłów ekonomistów do polityki;

8 Wpływ na gospodarkę: EKONOMIŚCI Rynek na ekonomistów: podaż, popyt, dochód; PODAŻ : bezpośredni wpływ ekonomistów poprzez ich profesje: przedsiębiorstwa, agencje konsultingowe, kluczowe stanowiska rządowe oraz pośredni wpływ: nauczanie akademickie; prestiż akademicki czy rozwiązywanie codziennych problemów; POPYT: analiza na poziomie akademickim: spadek liczby studentów (USA, WB, Niemcy), brak zainteresowania ekonomią generalnie, Dwa determinanty popytu: - teorie ekonomiczne; - polityka; DOCHÓD: ocena przez społeczeństwo warunkuje cenę; spadek dochodu od 1987 roku;

9 Warunki, w których ekonomiści są w stanie wywierać największy wpływ: –teorie przeciwko rynkowi, które wymagają dużego wpływu rządu; –interwencjonizm rządu; –złe warunki ekonomiczne; –sytuacje niepewności; SIŁA WPŁYWU EKONOMISTÓW

10 OCENA WPŁYWU EKONOMII NA POLITYKĘ I SPOŁECZEŃSTWO Ograniczona wiedza oparta na spekulacjach, domysłach; Ekonomiczna polityka ekonomistów; Problem: koncentracja na samodefiniujących się problemach, mało związanych z rzeczywistym światem (spadek liczby studentów – ekonomia jako część matematyki???) EVERYDAY ECONOMICS


Pobierz ppt "DOES ECONOMICS HAVE AN EFFECT? Czy ekonomia ma sens??? Bruno S. Frey University of Zurich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google