Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska w Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Polska w Unii Europejskiej
Piotr Modzelewski Katedra Strategii i Polityki Gospodarczej WNE UW

2 Konspekt zajęć Polska w UE – mity i fakty Instytucje Unii Europejskiej
Środki strukturalne Unii Europejskiej Pozyskiwanie środków UE

3 Polska w UE – mity i fakty
Absorpcja środków strukturalnych UE Biurokracja unijna, czy polska? Czy warto składać wnioski o dofinansowanie?

4 Instytucje Unii Europejskiej
Rada Europy Rada Europejska Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski

5

6 Rada Europy Niezależna od Unii Europejskiej, autonomiczna organizacja państw europejskich Wydaje akty prawne zwane konwencjami Jej organami są: Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

7 Działalność Rady Europy koncentruje się na następujących dziedzinach:
Ochrona praw człowieka Demokracja Wolny rynek Kultura i dziedzictwo narodów Edukacja Ochrona środowiska naturalnego Sprawy społeczne i regionalne

8 Rada Europejska Jest najwyższą instytucją polityczną Unii Europejskiej, decydującą o kierunkach jej rozwoju i aktualnej strategii działania Obecnie Rada spotyka się dwa razy w roku na tzw. szczytach europejskich Podczas szczytów Rada podejmuje uchwały zwane deklaracjami, wydaje oświadczenia i zalecenia

9 Rada Unii Europejskiej (1/3)
Jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich (Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej) Do końca czerwca 1967 r. każda ze wspólnot miała odrębną Radę

10 Rada Unii Europejskiej (2/3)
Rada składa się z przedstawicieli państw członkowskich szczebla ministerialnego Rada jest nadrzędnym organem ustawodawczym Wspólnot Europejskich, spełniającym równocześnie szereg funkcji typowych dla rządu Rada UE decyduje o wydatkach obligatoryjnych

11 Rada Unii Europejskiej (3/3)
W przypadku zawierania umowy pomiędzy Wspólnotami a jednym lub kilkoma państwami, Rada wyraża zgodę na rozpoczęcie negocjacji oraz udziela Komisji mandatu do negocjacji Zawiera umowy międzynarodowe wiążące państwa członkowskie, ale przy układach o stowarzyszeniu wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego Podejmuje decyzje odnośnie polityki zagranicznej na podstawie wytycznych przyjętych przez Radę Europejską

12 Komisja Europejska (1/2)
Jest głównym organem zarządzająco – wykonawczym Wspólnot Europejskich Ma prawo do zgłaszania projektów aktów prawnych Wspólnot Europejskich (monopol w zakresie inicjowania polityki Wspólnot Europejskich) Posiada nadzór nad stosowaniem prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie

13 Komisja Europejska (2/2)
Posiada uprawnienia wykonawcze Dysponuje kompetencjami w zakresie stosunków zewnętrznych, reprezentuje Wspólnotę Europejską wobec państw trzecich, na mocy mandatu Rady Europejskiej negocjuje umowy pomiędzy Wspólnotą a państwami kandydującymi Komisji przysługuje prawo inicjatywy w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

14 Parlament Europejski Posiada znaczne kompetencje w zakresie uchwalania budżetu UE (wydatki nieobligatoryjne) Może odrzucić projekt budżetu (2/3 głosów) Posiada prawo zgłaszania wotum nieufności wobec Komisji

15 Środki strukturalne Unii Europejskiej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

16 Pozyskiwanie środków strukturalnych Unii Europejskiej
Instytucje zarządzające i instytucje wdrażające Możliwości pozyskiwania środków Źródła informacji

17 Projekty nieinwestycyjne
Wniosek Kosztorys Załączniki Umowa z Instytucją Wdrażającą

18 Projekty inwestycyjne
Wniosek o dofinansowanie Kosztorys Studium wykonalności lub biznes plan Cost – Benefit Analysis (przewodnik) Umowa z Instytucją Wdrażającą

19 Realizacja projektów Ponoszenie wydatków kwalifikowanych (wynagrodzenia, typy umów, koszty vs. wydatki) Zamówienia publiczne Wnioski o płatność

20 Pułapki Wydatki kwalifikowane (szczegółowość vs. ogólność pozycji kosztorysu) Zaokrąglenia w kosztorysie Wkład własny w postaci wynagrodzeń Harmonogram płatności (80% wydatków)

21 Dziękuję Państwu za uwagę
Pytania i komentarze proszę kierować na adres:


Pobierz ppt "Polska w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google