Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się od 4- 7 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się od 4- 7 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009

2 Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się od 4- 7 czerwca.

3 W Polsce wybory odbędą się 7 czerwca.

4 Ponad 375 milionów obywateli spośród 27 państw jest uprawnionych do głosowania i będzie mogło oddać głos na swojego przedstawiciela, który zasiądzie w ławach Parlamentu Europejskiego na pięcioletnią kadencję. Parlament posiada realną władzę w Europie. Decyzje posłów wpływają na nasze codzienne życie. Swoje daleko idące uprawnienia budżetowe i ustawodawcze Parlament wykorzystuje w interesie nas wszystkich.

5 Co to jest Parlament Europejski? To największy wielonarodowy parlament na świecie. Od wyborów w 2009 r. składać się będzie z 785 deputowanych, w tym 50 z Polski. Ma funkcję opiniodawczą i kontrolną wobec Komisji Europejskiej. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Sesje parlamentu odbywają się w Strasburgu i Brukseli.

6 Parlament Europejski w Strasburgu

7 Instytucje i prawo

8 Trybunał sprawiedliwości- to najwyższy organ sądowy w UE z siedzibą w Luksemburgu. Bada zgodność prawa stanowionego przez organy UE oraz poszczególne kraje z prawem unijnym.

9 Rada Europejska- regularne spotkania szefów krajów członkowskich UE. Rada Europejska wytycza kierunki polityki UE, rozwiązuje problemy sporne.

10 Rada Unii Europejskiej- organ decyzyjny i prawodawczy UE. Przewodniczą jej kolejno, przez pół roku, państwa członkowskie. W jej skład wchodzą ministrowie poszczególnych resortów państw członkowskich.

11 Komisja Europejska- organ wykonawczy UE o dużej samodzielności. Proponuje wspólną politykę, zarządza bieżącym funkcjonowaniem Unii, jest wykonawcą praw wspólnotowych, reprezentuje interesy Unii jako strażniczka traktatów. O jej rozwiązaniu decyduje Parlament Europejski. Składa się z 27 komisarzy powoływanych co 5 lat.

12 Wybory młodzieżowe Wybory w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu odbędą się 1 czerwca 2009 roku.


Pobierz ppt "Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się od 4- 7 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google