Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim Lipno, 06.08.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim Lipno, 06.08.2010."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim Lipno, 06.08.2010

2 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

3 1.KIEROWNIK PROJEKTU: Bożena Ciechanowska 2.KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: Agata Szafrańska 3.KOORDYNATOR GRUPY STERUJĄCEJ PARTNERÓW: Damian Siedlecki 4.KOORDYNATOR NADZORU MERYTORYCZNEGO: Jadwiga Uzarska 5.KSIEGOWA PROJEKTU: Joanna Cieszyńska

4 Plan prezentacji 1.Informacje o projekcie 2.Wdrożenia do instytucji 3.Szkolenia i studia dla pracowników 4.Promocja dobrych praktyk 5.Współpraca Lider - Partnerzy

5 1. Informacje o projekcie 1. Informacje o projekcie

6 Doskonalenie kompetencji urzędników oraz wzrost sprawności instytucji Intencja projektu Podniesienie efektywności funkcjonowania 5 JST Wdrożenia systemów do urzędów Udział 112 pracowników w szkoleniach i studiach podyplomowych Uczestnictwo Partnerów w 4 konferencjach

7 2. Wdrożenia dla 5 instytucji 2. Wdrożenia dla 5 instytucji

8 Wdrożenie systemów i przyjęcie kodeksu etycznego WDROŻENIA System rozwoju kompetencji kadr System pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów Kodeks etyczny CELE wzmocnienie działów kadrowo-szkoleniowych wzrost jakości świadczonych usług publicznych zwiększenie zaufania społecznego

9 Rozwój systemu kompetencji kadr Trwa 9 miesięcy: od listopada 2010 do lipca 2011 Etapy: 1.Przeprowadzenie audytów diagnozujących w 5 Urzędach 2.Przeprowadzenie oceny kompetencji kadr w 5 Urzędach 3.Opracowanie modelu kompetencji kadr i wdrożenie systemu do 5 urzędów 4.Audyt końcowy wdrożonych systemów w 5 Urzędach Kadra wdrażająca –wyłoniona na podstawie konkursu ofert

10 System pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów Trwa 9 miesięcy: od listopada 2010 do lipca 2011 Etapy: 1.Opracowanie metodyki badawczej zastosowanej do pomiaru satysfakcji klientów 2.Opracowanie instrumentu pomiarowego 3.Opracowanie graficzne i druk kwestionariuszy badawczych 4.Przygotowanie bazy danych i kwestionariusza internetowego Kadra wdrażająca –wyłoniona na podstawie konkursu ofert

11 Przyjęcie kodeksu etycznego Trwa 6 miesięcy: od października 2010 r. do maja 2011. Etapy: 1.Opracowanie kodeksu i procedur postępowania z tytułu jego nieprzestrzegania 2.Konsultacje kodeksu z przedstawicielami Partnerów 3.Przygotowanie edycyjne i druk 200 egzemplarzy kodeksu 4.Przyjęcie kodeksu przez 177 urzędników i wprowadzenie zarządzeniem Kadra wdrażająca –wyłoniona na podstawie konkursu ofert

12 3. Szkolenia i studia dla pracowników

13 1. Szkolenia dla 50 urzędników zajmujących się przygotowaniem decyzji administracyjnych Szkolenia odbywać się będą: od II do III kwartału 2011r 5 spotkań x 2 dni x 8 godzin dydaktycznych (łącznie 80 godzin) 3 grupy warsztatowe (do 17 osób)

14 1. Moduły szkoleniowe Dla 50 urzędników 7 MODUŁÓW PROCEDURY FORMALNE WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYHC wg KPA SPRAWY PODATKOWE SPRAWY OBYWATELSKIE SPRAWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SPRAWY OCHRONY ŚRODOWISKA SPARWY GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI BUDOWNICTWA

15 2. Szkolenia dla 28 kierowników lub urzędników na samodzielnych stanowiskach Szkolenia odbywać się będą: od marca 2011r do lipca 2011r. 5 spotkań x 2 dni x 8 godz. dydaktycznych 2 grupy (do 14 osób)

16 2. Moduły szkoleniowe Dla 28 kierowników 5 MODUŁÓW TECHNIKI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZARZĄDZANIE CZASEM I DELEGOWANIE PRACY PODWŁADNYM ZARZĄDZANIE KADRAMI YSTEM OCEN PRACOWNICZYCH PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ POD WZGLĘDEM FORMALNYM I MERYTORYCZNYM

17 3. Szkolenia dla 44 urzędników wg potrzeb stanowiska pracy Szkolenia odbywać się będą: od I do II kwartału 2012r 5 spotkań x 2 dni x 8 godz. dydaktycznych (łącznie 80 godzin) 2 grup warsztatowych (do 22 osób)

18 3.Moduły szkoleniowe Dla 44 urzędników 6 MODUŁÓW TECHNIKI KOMUNIKACJI Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KLIENTA ZARZĄDZANIE CZASEM I ARCHIWIZACJA DOKUMETÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZYGOTOWANIE I ROZLICZANIE PROJEKTÓW SPRAWY KADROWO- PŁACOWE RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

19 4. Studia podyplomowe dla 40 urzędników Studia odbywać się będą: od października 2010r do czerwca 2011r. 40 osób wg potrzeb stanowiska pracy Finansowanie kosztów czesnego uczestnictwa w 2 semestrach studiów (do 4.000zł)

20 Wsparcie w ramach szkoleń teczka uczestnika materiały warsztatowe komplet podręczników certyfikat ukończenia szkoleń catering

21 Dlaczego warto ? dofinansowanie z UE w ramach EFS (90%) kompleksowość wsparcia wymiana doświadczeń pomiędzy JST szkolenia skrojone na miarę ewaluacja i ocena jakości szkoleń ocena wiedzy uczestników …

22 4. Promocja dobrych praktyk 4. Promocja dobrych praktyk

23 Zorganizowanie 4 konferencji dla 60 osób 1.listopad 2010r. - konferencja inaugurująca Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów 2.lipiec 2011 r. - konferencja podsumowująca Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów 3.styczeń 2011r. - konferencja inaugurująca Przyjęcie Kodeksu Etycznego przez pracowników 5 Urzędów 4.kwiecień 2011 r. - konferencja podsumowująca Przyjęcie Kodeksu Etycznego przez pracowników 5 Urzędów Z każdego urzędu zapraszamy 5 reprezentantów w szczególności członków Grupy Sterującej Partnerów

24 5. Współpraca Lider -Partnerzy

25 Obowiązki Partnerów w zakresie monitorowania projektu statystyka uchylalności decyzji administracyjnych przez SKO statystyka uchylalności uchwał przez RIO i wojewodę statystyka decyzji wydanych po terminie wg KPA wydawanie zaświadczeń o wkładzie własnym JST dostarczanie danych osobowych do PEFS

26 Obowiązki Partnerów w zakresie postępu rzeczowego projektu oddelegowanie urzędników na szkolenia oddelegowanie urzędników na studia współpraca przy wdrażaniu 2 systemów konsultacja i przyjecie kodeksu etycznego uczestnictwo w 4 konferencjach

27 Ustalenia Partnerów na dziś 1.Wyłonienie członków i zastępców Grupy Sterującej (10 osób) 2.Zaplanowanie spotkań Grupy Sterującej 3.Udział członków Grupy w realizacji Projektu

28 Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska Pytania i dyskusja Lipno 06.08.2010 r.


Pobierz ppt "Prezentacja projektu Bożena Ciechanowska Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim Lipno, 06.08.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google