Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6
W ŁODZI

2 Trochę historii... 1998r – ISO w szkole? – TAK
2001r – powołanie zespołu ds. zarządzania jakością pracy szkoły 2002r - pierwsze szkolenia pracowników szkoły. 2004r – opracowanie pełnej dokumentacji SZJ 1 lutego 2005 – wdrożenie SZJ grudzień 2005 – audit certyfikujący

3 Etapy opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w ZSP nr 6
zdefiniowanie procesów zachodzących w szkole związanych z kształceniem młodzieży ustalenie wzajemnych powiązań między procesami opisanie przebiegu procesów poprzez procedury opracowanie Księgi Jakości

4 A w międzyczasie ustanowiono....
POLITYKA JAKOŚCI Za misję naszej szkoły uważamy realizowanie zadań edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych poprzez stwarzanie warunków do rozwijania aktywności i samodzielności uczniów, prowadzących do ich wszechstronnego rozwoju. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania procesu kształcenia, działania przedsiębiorczego i podejmowania własnej działalności gospodarczej, pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego na terenie kraju i poza nim. Prowadzenie przez nas działań wychowawczych zmierza do określenia i poszanowania wspólnie uznawanych, tradycyjnych wartości, takich jak: tolerancja, życzliwość, dobro, sprawiedliwość, praca, a także przygotowanie uczniów do samodzielnego radzenia sobie w różnych sytuacjach zawodowych, społecznych i osobistych.Służy temu dobrze zorganizowany proces dydaktyczno - wychowawczy prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracującą nowoczesnymi i skutecznymi metodami w dobrze wyposażonych pracowniach. Osiągnięcie wysokiego poziomu zajęć edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych jest możliwe dzięki rozpoznawaniu potrzeb, oczekiwań i możliwości uczniów oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem. Działania nasze są zgodne z obowiązującym prawem, system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 jest znany, rozumiany i przestrzegany przez społeczność szkolną i ciągle doskonalony, a Dyrekcja Szkoły stara się zapewnić zasoby umożliwiające realizację Politykę Jakości.

5 „Co nam dało ISO?” w szkole został usprawniony obieg informacji i dokumentacji, każdy pracownik ma sprecyzowane zadania, termin i sposób ich wykonania oraz określony sposób dokumentowania, określono w sposób jasny kompetencje i odpowiedzialności pracowników, określono sposób nadzoru nad infrastrukturą, A dzięki temu: nauczyciele mają więcej czasu dla uczniów, uczniowie mogą w szkole czuć się bezpiecznie, wyposażenie technodydaktyczne jest prawidłowo nadzorowane, błędy i niezgodności eliminowane są na każdym etapie działania

6 Co dalej? Szkoła nie spoczywa na laurach, dba aby SZJ był ciągle „żywy” i doskonalony, a wtedy... ”Błyszczący, niebieski budynek szkoły otoczony zielenią drzew liściastych i iglastych, krzewów oraz trawników. Prowadzą do niego szerokie chodniki, wyłożone kolorową kostką, i ścieżki rowerowe. [...] Praca w klasach liczących kilkunastu uczniów jest przyjemna dla samych uczniów jak i nauczycieli. Do zajęć zachęca przyjemny, łagodny odgłos dzwonka. W czasie przerw, także jednej długiej 30-minutowej, miłą atmosferę w szkole podtrzymuje szkolny radiowęzeł. [...] Szkoła udostępnia bibliotekę z zapleczem, otwarty i kryty basen, sale gimnastyczne, siłownię, korty tenisowe i boiska także mieszkańcom okolicznych osiedli. Rozrywce służy też niewielka sala widowiskowa, w której odbywają się imprezy okolicznościowe, a która otwarta jest także dla lokalnego samorządu. Szkoła [...] staje się Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Spożywczego. Szkoła, pełniąc funkcję centrum dydaktyczno-wychowawczo-rekreacyjnego, otwarta jest od rana do późnych godzin wieczornych i tętni życiem przez cały rok.” Na podst. Wizji ZSP nr 6 autorstwa Krzysztofa Maślińskiego KONIEC


Pobierz ppt "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google