Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W6. Modele strategii oparte na kooperacji z innymi firmami Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W6. Modele strategii oparte na kooperacji z innymi firmami Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015."— Zapis prezentacji:

1 W6. Modele strategii oparte na kooperacji z innymi firmami Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015

2  Strategii oparte na kooperacji z innymi firmami  Globalizacja produkcji, podział pracy i handel światowy  Przedsiębiorstwa/korporacje międzynarodowe i transnarodowe  Strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych  Międzynarodowe fuzje i przejęcia firm Literatura ◦ Sigismund Huff i inni, r. 7-8 Kilka rysunków w tym wykładzie pochodzi z książki Zbigniewa Pierścionka Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. 2, PWN, Warszawa, 2011(odnośnik: Pierścionek, rys xx).

3  Z punktu widzenia zarzadzania strategicznego firmami komercyjnymi: ◦ znaczenie granic państwowych maleje ◦ perspektywa strategiczna globalna: między- i trans- narodowa ◦ czynniki produkcji takie jak kapitał i technologia są już bardzo zglobalizowane i mobilne ◦ praca ludzka coraz bardziej się globalizuje, szczególnie ta oparta o wysoki stopień kapitału ludzkiego  Strategiczna kooperacja z innymi firmami powinna być analizowane w kontekście międzynarodowym, szczególnie w kontekście takich form międzynarodowych jak UE  Zaczniemy jednak od bardziej ogólnego podejścia do współpracy i powiazań miedzy firmami

4  Normalne transakcje handlowe  Umowy długoterminowe  Łańcuchy dostaw i sieci wartości ◦ Powiazania pionowe ◦ Przepływy wiedzy i kompetencji miedzy organizacjami ◦ Dominacja łańcuchów dostaw przez firmy duże raczej niż szczególnie kompetentne ◦ Ograniczanie konkurencji często nielegalne  Sojusze i „miękkie” formy partnerstwa ◦ Podstawa jest zaufanie i reputacja ◦ Formy i podstawy prawne często bardzo niejasne  Spółki kapitałowe (joint venture)  Przejęcia i wchłonięcia  Bariery wejściowe i wyjściowe w branżach/przemysłach ◦ Transakcyjne koszty „utopione” jako determinanta wejść i wyjść

5  Dywersyfikacja ◦ Rozwój poprzez proliferacje zróżnicowanych jednostek organizacyjnych produkujących produkty pokrewne/powiązane lub niepokrewne/niepowiązane ◦ Jednostki te mogą operować w różnych dziedzinach/branżach przemysłu (np., Nestle, żywność, wyroby czekoladowe, kawa, napoje) ◦ Istotna jest synergia procesów produkcyjnych i organizacyjnych raczej niż produktów końcowych: główne obszary kompetencji (wiedza firmy jako całości, która jest podstawa synergii miedzy jednostkami produkcyjnymi) ◦ Synergia w zakupie materiałów ◦ Firmy zdywersyfikowane musza mieć przynajmniej elementy synergii finansowej – inaczej są kandydatami do podziału lub zbytu ◦ Jeśli nie ma synergii to po co być razem?

6  Metody wejścia na rynek: ◦ Eksport ◦ Umowa licencyjna ◦ Umowy offsetowe ◦ Franczyza (franchising) - forma licencji działalności usługowej wg. Wzoru narzuconego franczyzobiorcy przez franczyzodawcę ◦ Spółka kapitałowa (joint venture) ◦ Spółka zależna (subsidiary)  Różnice kulturowe w powiazaniach międzynarodowych i międzyregionalnych

7  Produkcja i handel coraz bardziej przekraczają granice państwowe  Międzynarodowy podział pracy jest dość zglobalizowany jak długo istnieje wymiana handlowa (nawet bez przepływów czynników produkcji)  Rynki międzynarodowe raczej niż krajowe dominują wymianę międzynarodową  Przepływy kapitału: inwestycji bezpośrednich i portfelowych  Przepływy siły roboczej: migracje tymczasowe, kapitał ludzki  Przepływy technologii: w formie zmaterializowanej (maszyny, produkty), jako wiedzy i łącznie z kapitałem ludzkim  “Fragmentaryzacja” produkcji i handlu: rosnący podział pracy i międzynarodowy handel częściami i podzespołami

8  Atrakcyjność krajów: atuty gospodarki jako lokalizacji dla międzynarodowych firm  Kraje “platformy eksportowe” (np., Irlandia)  Konkurencja miedzy narodowymi “platformami”: mobilność czynników produkcji i “siły przyciągania”  Konkurencyjność międzynarodowa i globalna  Produkty globalne i malejące bariery handlowe i (np., taryfy celne) – globalna oferta produktowa  Marketing międzynarodowy  Aglomeracja działalności – sieciowość działalności  Korzyści skali i zakresu (economies of scale and scope)

9  Korporacje wielonarodowe (filie, jednostki zależne i stowarzyszone)  Korporacje międzynarodowe/globalne (rosnące rozproszenie)  Korporacje ponad/trans-narodowe (suwerenność korporacyjna a narodowa)  Możliwości arbitrażu zasobów  Integracja produktów i sieci produkcyjno-nabywcze  Ilość korporacji międzynarodowych ? ◦ Szacunek bardzo ogólny: 75000 dużych firm i 800000 filii w 2005

10 Cechy korporacji międzynarodowych StrukturalneProcesowe RozproszenieWiedza KompleksowośćSpecjalizacja SieciowośćIntegracja ArbitrażElastyczność

11 Strategie Rozwoju Asortyment (Scope) Rozwój produktuDywersyfikacja Penetracja rynkuRozwój rynku Wielkość/skala produkcji (scale)

12 Strategie Penetracji Rynku Globalnego Produkcja tania (Lean) Strategia globalnaStr. Transnarodowa (mass customisation) Str. międzynarodowaStr wielonarodowa Dostosowalność produkcji (tailoring)

13 Pierścionek, tab 18

14 Sposoby wejścia Własność DużaFuzjeFilieWykupy Wspólne przedsięwzięcia Inwestycje strategiczne CzęściowaFranchisingLicencje Dostawy obiektów pod klucz MontowniePod- dostawcy MałaEksport produktów

15 Pierścionek, rys42

16 Pierścionek, rys 44

17 Pierścionek, rys 45

18 Pierścionek, rys 59

19 Pierścionek, rys 60

20 Pierścionek, rys 61

21 Pierścionek, rys 62


Pobierz ppt "W6. Modele strategii oparte na kooperacji z innymi firmami Prof Stefan Markowski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie Maj 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google