Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARTKA Z HISTORII Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim – lata 1956 - 1968.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARTKA Z HISTORII Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim – lata 1956 - 1968."— Zapis prezentacji:

1 KARTKA Z HISTORII Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim – lata 1956 - 1968

2 Dlaczego Glinik Zaborowski był tak aktywny w kulturze lokalnej a szczególnie w śpiewie i tańcu regionalnym ?  1946 rok – z przysiółka wsi Zaborów w Gminie Czudec powstaje nowa wioska o nazwie Glinik Zaborowski  tworzy ją 156 gospodarstw domowych, bez infrastruktury wiejskiej ze Szkołą Podstawową w wynajętym budynku wiejskim  nowa struktura organizacyjna z dużymi potrzebami wyzwoliła niebywałą aktywność społeczną mieszkańców  1946 rok – Kierownik Szkoły Podstawowej Jan Ziomek prowadzi Ludowy Chór Mieszany – około 60 członków oraz Amatorski Zespół Teatru Ludowego  w latach 1956-1957 Kierownik szkoły Leszek Kulik z zamiłowania muzyk, wznawia działalność chóru ludowego – uczestnicy to uczniowie i młodzież wiejska

3 Dlaczego Glinik Zaborowski był tak aktywny w kulturze lokalnej a szczególnie w śpiewie i tańcu regionalnym ?

4 Pierwsze kroki Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim  nabyte w szkole rozmiłowanie młodzieży w śpiewie i muzyce staje się podatnym gruntem do dalszego rozwijania kultury regionalnej  marzec 1957 rok to data powstania Amatorskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca  inicjatorzy to dyrektor szkoły Leszek Kulik i miejscowe Koło Związku Młodzieży Wiejskiej  bardzo duże wsparcie i zaangażowanie mieszkańców oraz samorządu wioski dla podjętej inicjatywy  pierwsze próby w częściowo wykończonym pomieszczeniu budowanego przez wieś Domu Ludowego, bez światła elektrycznego i zaplecza sanitarnego

5 Pierwsze kroki Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim  początek – to grupa taneczna opracowująca tańce rzeszowskie z regionalnymi przyśpiewkami  prowadzenie Zespołu przejmuje instruktor Powiatowego Domu Kultury w Strzyżowie Pan Stefan Kłosowicz – uczestnik amatorskiego ruchu artystycznego powiatu od 1952 roku  styczeń 1958 roku to data pierwszego występu Zespołu we wsi Wysoka Strzyżowska z okazji oddania do użytku wybudowanego mostu na rzece Wisłok  to również pierwsza prezentacja opracowanej przez Zespół pełnej wiązanki tańców rzeszowskich z przyśpiewkami

6 Pierwsze kroki Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim

7  rok 1958 i początek 1959 – to wytężona praca nad tworzeniem ostatecznego kształtu programowego Zespołu, próby często trzy razy w tygodniu, niekiedy w soboty i niedziele  powstaje pierwszy program koncertowy– chór mieszany a capella śpiewający pieśni masowe i regionalne oraz zespół taneczny z wiązanką tańców rzeszowskich  1 maja 1958 roku na powiatowej uroczystości w Strzyżowie Zespół po raz pierwszy prezentuje swój pełny program z dużym sukcesem lokalnym  od tego czasu patronat nad Zespołem obejmuje powiatowy Związek Gmin Spółdzielni Rolniczych „SCh” w Strzyżowie  następuje cały szereg koncertów Zespołu i ważnych zdarzeń organizacyjnych  uczestnictwo w przeglądzie zespołów artystycznych w Warszawie z okazji X – lecia Centrali Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i Tańca to droga do sukcesu

8  zdobycie I miejsca w wojewódzkich eliminacjach II - go ogólnopolskiego konkursu kapel, śpiewaków i tancerzy ludowych w Rzeszowskim WDK, przy uczestnictwie blisko 30 zespołów  w okręgowych eliminacjach tego konkursu w Nowej Hucie Zespół uzyskuje II miejsce i prawo występu w eliminacjach centralnych w Warszawie, gdzie zdobywa również II lokatę oraz zaszczyt uczestniczenia w koncercie galowym na scenie Teatru „Ateneum”, gdzie zostaje po raz pierwszy filmowany przez Polska Kronikę Filmową  zainteresowanie Zespołem wykazuje również Zarząd Główny ZMW w Warszawie, dzięki. któremu Zespół prezentuje swój pełny dorobek artystyczny na Festiwalu Winobrania w Zielonej Górze, gdzie okazuje się być najlepszym  osiągane sukcesy zdecydowały, że Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie podjęło decyzję wysłania Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny we Francji Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i Tańca to droga do sukcesu

9  rozpoczyna się nowy etap w działalności Zespołu wymuszający cały szereg przedsięwzięć: konieczność opracowania nowego programu artystycznego, otrzymanie pełnego kompletu strojów rzeszowskich, otrzymanie instrumentów muzycznych,  najważniejsze w tym etapie było zaangażowanie sił fachowych z dziedziny muzyki, śpiewu i tańca regionalnego: prof. Tomasza Czaplę, dyrektora szkoły muzycznej w Rzeszowie jako dyrygenta. chóru i kapeli, Panią Izabelę Syrek z Krosna jako specjalistkę od zespołu tanecznego, Panią Bożenę Niżańską, choreografa WDK w Rzeszowie jako konsultanta przygotowującego również Zespół do uczestnictwa w Dożynkach Centralnych  z nowym programem Zespół występuje na różnych estradach, z różnych okazji i w różnych miejscowościach, doskonaląc cały czas swoje umiejętności

10 Ciężka praca i olbrzymi entuzjazm członków Zespołu Pieśni i Tańca to droga do sukcesu

11  ostatnie miesiące przed wyjazdem Zespołu do Francji to czas bardzo intensywnej pracy: szlifowanie wszystkich szczegółów programu artystycznego łącznie z nauką kilku ludowych pieśni francuskich, zgrupowania kondycyjne i szkoleniowe, członków Zespołu trzeba było nauczyć wszystkiego- od geografii i historii Francji po sposób przebywania w różnych środowiskach  najbardziej doniosły i historyczny moment w dotychczasowej działalności to dzień 27 lipca1959 roku, w którym to Zespół Pieśni i Tańca z Glinika Zaborowskiego, uroczyście żegnany w Rzeszowie, udaje się specjalnie oznakowanym autokarem na prawie trzy tygodniowe tournee do Francji  w wyjeździe uczestniczy 40- tu członków Zespołu  po kilku dniach podróży Zespół dociera do miasta portowego Brest w Bretanii Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w promocji wioski, powiatu, województwa i Polski

12  poprzez wiele miejscowości nad kanałem La Manche, dając ponad 10 koncertów Zespół dociera do środkowej Francji  w miejscowości Confolens Zespół bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym łącznie z zespołami artystycznymi Szwecji, Szkocji, Portugalii i wieloma zespołami francuskimi  przy silnej konkurencji bardzo dobrych zespołów folklorystycznych Zespół z Polski zajmuje zaszczytne I miejsce, zabierając do kraju specjalny proporzec miasta Confolens i dokument Jury Festiwalu  nie było mocnych na piękne melodie, czyste nie stylizowane głosy i pełne rozmachu tańce regionu rzeszowskiego  koncert galowy, który miał trwać 40 min. – trwał ponad 2 godz. i zakończył się po północy Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w promocji wioski, powiatu, województwa i Polski

13  olbrzymie zainteresowanie Polonii Francuskiej - już od połowy trasy koncertowej za autokarem Zespołu ustawiała się kawalkada samochodów osobowych  w czasie swojego tournee – Zespół zwiedził wiele pięknych miejscowości Francji, łączne z Paryżem. Wszędzie gorąco przyjmowany podczas swoich koncertów, przeżył wiele ciekawych zdarzeń i epizodów  nazwy Glinik Zaborowski, Strzyżów i Rzeszów były ciągle wymieniane w wielu rozmowach, na koncertach i w bardzo przychylnie piszącej o Zespole prasie francuskiej Koncerty we Francji to oddzielna karta Zespołu Pieśni i Tańca w promocji wioski, powiatu, województwa i Polski

14

15  po powrocie z Francji wzrasta zapotrzebowanie na koncerty Zespołu, z których kilka. należałoby wymienić: 20 września 1959 r. – Dom Ludowy w Gliniku Zaborowskim, pełny koncert dla mieszkańców wsi z udziałem wielu władz składających gratulacje i podziękowania koncert na Polach Grunwaldu w czasie obchodów Rocznicy Sala Kongresowa Pałacu kultury i Nauki w Warszawie - koncert w czasie II-go Krajowego Zjazdu ZMW koncert w Operze Poznańskiej na inaugurację Obchodów 1000- lecia Państwa Polskiego koncert w Warszawie w trakcie obchodów 20 – lecia PRL tournee i koncerty w Czechosłowacji zespół taneczny z kapelą bierze udział w Dożynkach Centralnych w Warszawie przez. kolejnych 6 lat 11 lutego 1962 Zespół obchodzi bardzo uroczyście swój setny występ w 5 – lecie swojej działalności, nagroda rzeczowa – odbiornik telewizyjny – pierwszy w Gliniku Zaborowskim Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca

16  Zespół otrzymuje coraz to nowe zaproszenia na różne koncerty a między innymi na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Grecji – jednak z tej oferty z powodu braku funduszy nie mógł skorzystać  w 1966 Zespół swoim koncertem upiększył podwójne święto w Gliniku Zaborowskim –.X-lecie pracy Zespołu i XX- lecie powstania wsi  w dalszym ciągu, z różnych powodów, słabnie opieka władz centralnych i wojewódzkich nad zespołem, z powodu braku środków kończy się fachowa pomoc dyrygenta – prof. Tomasza Czapli i choreografa Pani Izabeli Syrek  Zespół jednak dalej pracuje i doskonali swoje umiejętności pod kierownictwem swojego pierwszego instruktora Stefana Kłosowicza, który właściwie prowadzi już trzecią grupę Zespołu Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca

17  taki był już los amatorskich zespołów artystycznych: ciężką pracą i wyrzeczeniami osiągają niezły poziom dając wiele koncertów a gdy już coś się osiągnęło – chłopcy szli do wojska, panienki wychodziły za mąż i trzeba było zaczynać prawie od nowa zmieniali się opiekunowie, a to powodowało, zmniejszenie się środków na jego prowadzenie  Zespół Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim w swojej ponad 10-letniej pracy: liczył ponad 60 osób, różnie w różnych okresach jego działalności dał ponad 150 występów artystycznych, które były owocem ponad 400 prób i szkoleń oglądało jego koncerty ponad 360 tyś. widzów był najlepszym ambasadorem swojej gminy, powiatu, województwa i kraju „wytańczył” i „wyśpiewał „ wiele nagród rzeczowych i pieniężnych, które pomogły w owym czasie rozwiązywać różne problemy społeczne wsi

18 Trudna kontynuacja amatorskiej działalności artystycznej prowadzonej przez dobry Zespół Pieśni i Tańca

19 Dlaczego udało się Amatorskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim?  wyodrębniła się w środowisku około 20-to osobowa grupa młodzieży, dobrze czująca się razem, w której charakterystyczne było: zbliżony przedział wiekowy – od 18-22 lat, podobny poziom intelektualny – wykształcenie podstawowe, zawodowe i średnie, pracująca w gospodarstwach rolnych rodziców w zakładach przemysłowych i ucząca się rozmiłowana w śpiewie i tańcu ludowym przy charakterystycznie czystych głosach uznająca za cel samorealizacji wspólny śpiew i taniec  bezgraniczne wsparcie rodziców niekiedy kosztem własnych wyrzeczeń oraz wsparcie instytucji gminnych, powiatowych i wojewódzkich

20 Dlaczego udało się Amatorskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim?  pozytywny stosunek do członków Zespołu ze strony dyrekcji zakładów pracy i szkół – częste urlopowania  przy tych okolicznościach Zespół trafił na instruktora Powiatowego Domu Kultury Pana Stefana Kłosowicza, który posiadając duży dorobek w amatorskim ruchu artystycznym, nie był w tym środowisku instruktorem, ale był duszą tego Zespołu przez cały okres jego pracy  o istnieniu głębokiej więzi wśród członków Zespołu może świadczyć fakt, że spośród jego pierwszej grupy, zawartych zostało 6 małżeństw Czy dzisiaj w dobie panowania „króla pieniądza” i wszechobecnego internetu oraz telewizji, możliwe by było w środowisku wiejskim zorganizowanie takiego amatorskiego przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym? – to temat do dyskusji i rozważań

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KARTKA Z HISTORII Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim – lata 1956 - 1968."

Podobne prezentacje


Reklamy Google