Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Transportu Związku Miast Polskich Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. Rola i zadania IGKM jako reprezentanta interesów środowiska komunikacji miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Transportu Związku Miast Polskich Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. Rola i zadania IGKM jako reprezentanta interesów środowiska komunikacji miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Komisja Transportu Związku Miast Polskich Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. Rola i zadania IGKM jako reprezentanta interesów środowiska komunikacji miejskiej Cele i formy współpracy pomiędzy IGKM a Komisją Transportu ZMP Adam Karolak – Prezes Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

2 Plan prezentacji Podstawowe informacje o roli i zadaniach IGKM, Publiczny transport zbiorowy – przepisy prawne, Transport miejski w Polsce - podstawowe dane, Wybrane wskaźniki efektywności i mierniki ich oceny, Zmiany w zakresie dochodów i kosztów w KM, Stan i struktura wiekowa taboru krajowej KM, Kierunek zmian w charakterze przewozów, Wykorzystanie środków unijnych 2007-2013, Podsumowanie. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 2

3 Zadania i cele działania IGKM (1) Reprezentowanie interesów branży komunikacji miejskiej wobec władz i instytucji centralnych, Świadczenie usług o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym, szkoleniowym oraz usług o charakterze gospodarczym, Promocja Komunikacji Miejskiej oraz zrównoważonego transportu publicznego, Integracja środowiska - organizacja cyklicznych branżowych: konferencji, seminariów, zjazdów i komisji. 3

4 Zadania i cele działania IGKM (2) Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących komunikacji miejskiej, Upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, Organizowanie współpracy i przepływu informacji pomiędzy członkami Izby, Stwarzanie warunków do rozwoju uczciwej konkurencji na rynku usług komunikacyjnych, Prowadzenie bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce, Współpraca międzynarodowa. 4

5 Władze IGKM Walne Zgromadzenie Członków IGKM – najwyższy organ władzy Izby, składający się z reprezentantów wszystkich członków Izby, Rada Nadzorcza IGKM – 9-cio osobowy organ nadzorująco-kontrolny oraz programowo- doradczy, Zarząd IGKM – 1-no osobowy organ wykonawczy wykonujący zadania Izby przy pomocy 10 osobowego Biura Izby. 5

6 Struktura Członków IGKM (wg stanu na 31.12.2012r) 6

7 Podstawowe akty prawne regulujące działalność komunikacji miejskiej 7 ustawa z dnia 8.03.1990r - o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5.06.1998r - o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 5.06.1998r - o samorządzie wojewódzkim, ustawa z dnia 20.12.1996r - o gospodarce komunalnej, ustawa z dnia 23.04.1964r - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 5.09.2000r - Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 15.11.1984r - Prawo przewozowe, ustawa z dnia 6.09.2007r - o transporcie drogowym.

8 Najważniejsze akty normatywne regulujące działalność KM 8 rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. - dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, ustawa z dnia 16.12.2010r. – o publicznym transporcie zbiorowym (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

9 Podstawowe dane o komunikacji miejskiej w Polsce (wg KMwL 2/11 stan na 31 grudnia 2011r.) 9 JednostkaWartość Liczba miast z KM (dane GUS z 2008r.) 259 Ludność w miastach objętych KM (dane GUS z 2008r.) mln. osób 17,9 Długość tras KMkm 19 025 Długość linii KMkm53 399* Praca przewozowa taboru KM mln wozokm lub pociągokm) 682,8 - w tym autobusymln wozokm 504,7 Autobusy w inwentarzuszt.10617* Tramwaje w inwentarzuszt.3540 Zatrudnienieosób 42802 (*dane wg. GUS z 2011r.)

10 Formy organizacyjno–prawne w KM (operatorzy i organizatorzy - Członkowie IGKM) 10 Forma organizacyjno- prawna 2000 rok2011 rok Liczba Struktura % Liczba Struktura % Związek międzygminny53,232,1 Spółka kapitałowa akcyjna42,653,5 z o.o.8453,99566,9 Samorządowy zakład budżetowy/jedn. budżet. 5937,83927,5 Spółka cywilna21,300 Osoba fizyczna10,600 Przedsiębiorstwo państwowe i komunalne 10,600

11 Przewozy w komunikacji miejskiej w latach 1986 – 2011 (według GUS) 11

12 12 Oferta przewozowa - praca eksploatacyjna (Członkowie IGKM) Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

13 13 Miernik konkurencyjności - średnia prędkość eksploatacyjna (Członkowie IGKM) km/h Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

14 14 Koszty świadczenia usług w KM (Operatorzy - Członkowie IGKM) tys. złotych Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

15 15 Koszty świadczenia usług w KM (O rganizatorzy - Członkowie IGKM) tys. złotych Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

16 16 Stopień pokrycia kosztów wpływami ze sprzedaży biletów (Operatorzy - Członkowie IGKM) Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

17 17 Struktura pasażerów KM w wybranych miastach (%) Miasto/Gmina Pasażerowie podróżujący na podstawie Przejazdy bez biletów - gapowicze biletów normalnych biletów ulgowych Uprawnień do przejazdów bezpłatnych Gdańsk33,139,320,76,9 Gdynia30,636,924,38,2 Sopot29,531,232,27,1 Gmina Kosakowo 31,835,822,210,2 Gmina Kolbudy35,142,19,813,0 Bolesławiec28,244,626,21,0* Lębork24,938,833,13,2 Płock34,644,116,74,6 Ciechanów31,648,519,50,4* Pabianice27,238,928,45,5 Zielona Góra26,050,019,05,0 Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

18 18 Struktura wiekowa taboru autobusowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

19 19 Struktura wiekowa taboru tramwajowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

20 20 Programy operacyjne umożliwiające pozyskiwanie funduszy w obszarze komunikacji miejskiej Programy operacyjne dodatkowe, umożliwiające pozyskiwanie funduszy w obszarze komunikacji miejskiej Pozostałe programy operacyjne Fundusze Unii Europejskiej z których korzysta KM - perspektywa finansowania w latach 2007 - 2013 Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

21 21 Jak komunikacja miejska wykorzystuje środki z funduszy Unii Europejskiej – perspektywa 2007-2013 Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

22 22 Jak komunikacja miejska wykorzystuje środki z funduszy Unii Europejskiej – perspektywa 2007-2013 Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

23 Wykorzystanie funduszy z Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach 23 dolnośląskie 122 mln zł. 82,1 mln zł. śląskie 315,1 mln zł. 229,7 mln zł. opolskie 27,3 mln zł. 20,1 mln zł. małopolskie 222,2 mln zł. 113,6 mln zł. lubelskie 130,1 mln zł. 77 mln zł. pomorskie 296,5 mln zł. 218,8 mln zł. lubuskie 31,8 mln zł. 12,6 mln zł. wielkopolskie 580,2 mln zł. 291,1 mln zł. zachodnio-pomorskie 54,3 mln zł. 36,3 mln zł. kujawsko-pomorskie 218,6 mln zł. 101,8 mln zł. warmińsko-mazurskie 0 mln zł. łódzkie 35,8 mln zł. 26,3 mln zł. świętokrzyskie 11,6 mln zł. 5,7 mln zł. podkarpackie 62,6 mln zł. 46,4 mln zł. podlaskie 76,4 mln zł. 39,4 mln zł. mazowieckie 57,5 mln zł. 34,4 mln zł. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

24 Wykorzystanie funduszy z PO Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 24 dolnośląskie 752,6 mln zł. 362 mln zł. śląskie 801 mln zł. 384,6 mln zł. małopolskie 612,2 mln zł. 269,7 mln zł. pomorskie 671,2 mln zł. 305,2 mln zł. wielkopolskie 386,9 mln zł. 185,7 mln zł. zachodnio- pomorskie 241,3 mln zł. 115,8 mln zł. mazowieckie 7,5 mld zł. 3,5 mld zł. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

25 Wykorzystanie funduszy z PO Rozwój Polski Wschodniej działanie 3.1 Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego 25 lubelskie 520,6 mln zł. 310,7 mln zł. warmińsko- mazurskie 363,8 mln zł. 309,3 mln zł. świętokrzyskie 303,3 mln zł. 233,5 mln zł. podkarpackie 415 mln zł. 311,1 mln zł. podlaskie 352,2 mln zł. 258,1 mln zł. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r.

26 Podsumowanie części I zjawiska pozytywne: Transport publiczny ma obecnie dobre, uporządkowane i dostosowane do prawa UE akty normatywne pozwalające prowadzenie działalności, Komunikacja Miejska coraz częściej postrzegana jest jako nowoczesna, przyjazna dla pasażera, ekologiczna i bezpieczna (ale czy to wystarcza?), Transport Miejski bardzo dobrze wykorzystuje środki pomocowe z UE wspierające inwestycje w tabor i infrastrukturę. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 26

27 Podsumowanie części I zjawiska niekorzystne: Ustabilizowanie w ostatnich kilku latach liczby przewożonych pasażerów, oraz pracy eksploatacyjnej. Niski wskaźnik konkurencyjności KM wyrażony brakiem wyraźnego wzrostu prędkości eksploatacyjnej, Niekorzystna struktura wiekowa taboru komunikacyjnego, Dynamiczny wzrost kosztów eksploatacyjnych KM przy realnym spadku przychodów z biletów – niski wskaźnik pokrycia kosztów wpływami ze sprzedaży biletów, Niekorzystna zmiana struktury przewożonych pasażerów pełnopłatnych (spadek ok. 5%) na korzyść przejazdów: ulgowych (wzrost ok. 4%) bezpłatnych (wzrost ok. 6%) -- przejazdy bez biletów wynoszą ok. 4-10%. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 27

28 Pola do współpracy KT ZMP - IGKM – propozycje do dyskusji: Wymiana informacji pomiędzy IGKM a KT ZMP o podejmowanych inicjatywach w zakresie KM i możliwość ich wzajemnego wsparcia, Organizowanie cyklicznych spotkań na temat aktualnych problemów KM i poszukiwanie wspólnych rozwiązań, Wykonywanie i udostępnianie wspólnych opracowań i analiz (szkolenia, wydawnictwa) na temat KM, Wspieranie inicjatyw dotyczących KM kierowanych do Ministerstw, Sejmu i organów władzy centralnej. Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 28

29 29 Dziękuję za uwagę Adam Karolak Prezes Adam Karolak Prezes Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej igkm@igkm.pl www.igkm.pl

30 Co możemy zrobić wspólnie już dziś, aby komunikacja miejska w naszych miastach lepiej się rozwijała? Głos IGKM w dyskusji. 1.Przygotowanie planów transportowych i doprowadzenie do przedłużenia terminu podpisania umów z operatorami KM w okresie przejściowym (podręcznik). Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 30

31 Głos IGKM w dyskusji. 2. Utrzymanie w ustawie o ptz wywalczonych uprawnień dla kontrolerów w pojazdach komunikacji miejskiej, 3. Doprowadzenie do zwolnienia komunikacji miejskiej z opłat związanych z przejazdami po drogach publicznych, 4. Powszechne wprowadzanie z życie zapisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 oraz ustawy o ptz (kreowanie polityki miejskiej w zakresie KM, szerokie uprawnienia organizatora, nieuczciwe praktyki dzikich przewoźników, dostęp do przystanków, opłaty itp.) (podręcznik) 5. Poszerzanie wiedzy o problemach KM wśród społeczeństwa i kandydatów na radnych kolejnej kadencji (podręcznik). Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 31

32 Głos IGKM w dyskusji. 6. Podkreślanie właściwej roli i konieczności stałego monitorowania, badania dokonywania analizy popytu, jako czynnika podnoszącego jakość usług w KM, 7. Podnoszenie konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie KM w stosunku do transportu indywidualnego (buspasy, sterowanie sygnalizacją, ograniczone strefy parkowania, 8. Wspieranie wprowadzanie systemów wspomagania zarządzania KM (wspólne systemy biletowe, atrakcyjne taryfy, rozkłady jazdy, biletomaty w pojazdach i na przystankach, kasowniki, systemy dynamicznej informacji pasażerskiej itp.) 9. Szkolenie kadr: kierowców i motorniczych oraz obsługi pasażerów i pracowników ruchu, Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 32

33 Głos IGKM w dyskusji. 10. Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia dofinansowania ze środków UE projektów adresowanych dla KM (w obecnej perspektywie 2007-2013) 11. Przygotowania do przyjęcia dodatkowych środków z UE tak, aby wykorzystać je jeszcze w bieżącym okresie rozliczeniowym (do końca 2015 roku). 12. Zabieganie o możliwie duże i najkorzystniejsze przyznanie środków na KM w perspektywie 2014-2020, 13. Przygotowanie się do podejmowania wspólnych inwestycji (wśród kilku samorządów). Komisja Transportu Związku Miast Polskich – Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. 33


Pobierz ppt "Komisja Transportu Związku Miast Polskich Kutno, 11-12 kwietnia 2013r. Rola i zadania IGKM jako reprezentanta interesów środowiska komunikacji miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google