Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Przygotowały: Dariana Piskorowska-Pazik Bernadetta Łaba

2 Inspekcja Transportu Drogowego
— wyspecjalizowana formacja umundurowana i uzbrojona. Pomimo prawa użycia broni i środków przymusu nie jest to służba mundurowa, a służba cywilna. Inspektorzy transportu drogowego, poruszają się pojazdami uprzywilejowanymi, posiadają uprawnienia do kierowania ruchem, nakładania mandatów, zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Nie przysługują im jednak przywileje służb mundurowych. W zakresie kontroli przewozów drogowych posiadają uprawnienia analogiczne jak Policja. Inspekcja Transportu Drogowego powołana została ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)

3 Inspekcja Transportu Drogowego została utworzona w celu kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Powołanie jej było również jednym z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej. W tworzeniu struktur ITD uczestniczyli eksperci-przedstawiciele z Francji i Niemiec w ramach projektu PHARE PL Pierwsi inspektorzy rozpoczęli pracę 1 października 2002 r. (80 osób pełniących służbę na drogach całej Polski). W październiku 2004 r. ITD podjęła współpracę międzynarodową w ramach Europejskiej Kontroli Drogowej. Jest to organizacja zrzeszająca 10 państw Unii Europejskiej. Inspekcja Transportu Drogowego zgodnie z nowym, obowiązującym od początku 2011 roku prawem, może kontrolować wszystkie pojazdy poruszające się po polskich drogach (wcześniej ich działalność ograniczała się do kontroli pojazdów ciężarowych, powyżej 3,5 tony masy całkowitej, wykonujących tzw. transport zarobkowy). Od połowy 2011 roku ITD zarządza także wszystkimi stacjonarnymi fotoradarami oraz karze kierowców, którzy zostaną zarejestrowani przez tego typu urządzenie - zadanie te przejęła od policji.

4 CEL DZIAŁALNOŚCI INSPEKCJI
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeciwdziałanie degradacji dróg oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym Inspekcja współdziała z: Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, organami prowadzącymi kontrolę podatkową i zarządcami dróg publicznych.

5 GŁÓWNI INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO
Seweryn Kaczmarek - 10 grudnia lutego 2007 Paweł Usidus - 28 lutego grudnia 2007 Tomasz Połeć - 21 grudnia 2007

6 INSPEKTORATY WOJEWÓDZKIE
śląski świętokrzyski warmińsko-mazurski wielkopolski zachodniopomorski dolnośląski kujawsko-pomorski lubelski lubuski łódzki małopolski mazowiecki opolski podkarpacki pomorski podlaski

7 ORGANIZACJA INSPEKCJI TRANSPORTU
DROGOWEGO Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, który stanowi centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi do spraw transportu. Głównemu inspektorowi podległych 10 delegatur właściwych w sprawach CANARD i SEPO. Canard to Elektroniczny System Nadzoru nad Ruchem Drogowym - sieć fotoradarów, odcinkowych mierników prędkości i rejestratorów przejazdu pojazdu przez skrzyżowania na czerwonym świetle. Sepo inaczej e-Myto czyli system elektronicznego poboru opłat za przejazd pojazdów lub zespołów pojazdów o DMC pow. 3.5 ton po wybranych odcinkach dróg krajowych. W struktury Inspekcji Transportu Drogowego wchodzi także 16 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Kierują nimi Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego. W całym kraju zatrudnionych jest ok inspektorów. Wykryte przez nich nieprawidłowości trafiają do Centralnej Ewidencji Naruszeń, którą prowadzi Główny Inspektor Transportu Drogowego.

8 Stanowiska służbowe w inspekcji
transportu drogowego Główny Inspektor Transportu Drogowego Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojewódzki inspektor transportu drogowego, dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zastępca dyrektora biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Naczelnik wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, naczelnik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Zastępca naczelnika wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego Kierownik oddziału wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, pracownik biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego Główny specjalista transportu drogowego Starszy specjalista transportu drogowego Specjalista transportu drogowego Młodszy specjalista transportu drogowego Starszy inspektor transportu drogowego Inspektor transportu drogowego Młodszy inspektor transportu drogowego Starszy kontroler transportu drogowego Kontroler transportu drogowego Młodszy kontroler transportu drogowego


Pobierz ppt "INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google