Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki Modernizacja Linii Kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków dźwignią rozwoju Subregionu Radomskiego i Regionu Świętokrzyskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki Modernizacja Linii Kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków dźwignią rozwoju Subregionu Radomskiego i Regionu Świętokrzyskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki Modernizacja Linii Kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków dźwignią rozwoju Subregionu Radomskiego i Regionu Świętokrzyskiego Radom r.

2 2 Konieczność modernizacji linii nr 8 Warszawa – Kraków Zróżnicowana sytuacja gospodarczo – społeczna ludności zamieszkującej przestrzeń pomiędzy Warszawą i Krakowem. Radom i Kielce miasta wymuszające podjęcia zdecydowanych działań aktywizujących gospodarkę – strefa oddziaływania na 2mln. mieszkańców. Znaczenie modernizacji linii kolejowej nr8 dla rozwoju miast leżących przy tej linii.

3 3 Lobbing na rzecz modernizacji linii. Konferencje naukowo – techniczne organizowane przez SITK O/Radom po roku Bardzo intensywna praca Społecznego Komitetu Wspierającego modernizację linii kolejowej nr listopada 2004 – Radom, - 3 grudzień 2004 – Radom, - 9 marzec 2005 – Kielce, - 15 czerwiec 2005 – Radom.

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Rys1.Mapa przyjętych prędkości dla linii modernizowanych

12 12 modernizacje z budżetu do 2006 r. modernizacje z budżetu 2007 – 2013 r. – proj. priorytetowe. modernizacje z budżetu 2007 – 2013 r. – proj. rezerwowe. modernizacje z budżetu po 2013 r. budowa nowych linii po 2014 r. Rys 2. Mapa: zamierzenia modernizacyjne linii kolejowych Źródło własne PKP PLK S.A.

13 13 Charakterystyka techniczna linii kolejowej nr 8. Linia nr 8 – Magistrala Świętokrzyska – dł. 319 km Linia pierwszorzędna zelektryfikowana, pasażersko – towarowa, o znaczeniu państwowym, Dostosowana do prędkości Vmax = km/h Aktualnie ze względu na zły stan techniczny. obniżenia prędkości do Vmax = km/h. Istnieją ograniczenia prędkości do km/h. Stan techniczno – eksploatacyjny linii wymaga podjęcia działań modernizacyjnych (ostatnia wymieniana nawierzchnia ok. 30 lat temu).

14 14 Cele modernizacji linii Polepszenie jakości usług transportowych przez skrócenie czasu jazdy oraz zwiększenie natężenia ruchu pasażerskiego i towarowego (głównie nocą), Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu, Obniżenie kosztów kolejowych usług transportowych oraz racjonalizacja użytkowania infrastruktury kolejowej, Zapewnienie interoperacyjności linii z infrastrukturą europejską, Ochrona środowiska naturalnego wzdłuż linii oraz eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, Stymulacja rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym i krajowym.

15 15 Etapowanie cyklu modernizacyjnego Etap I – Odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie z odgałęzieniami do terminalu II Lotniska Okęcie do końca 2007r. Etap II – Warszawa Okęcie – Czachówek – Warka – Radom – Skarżysko Kam. – Kielce lata 2008 – 2013 Etap III – Kielce – Kozłów – Kraków/Śląsk po 2013r.

16 16 Podstawowe założenie modernizacji linii w etapie II. Modernizacja i dostosowanie całego odcinka do prędkości 160 km/h oraz nacisku 225kN na oś w ruchu towarowym, Możliwość kursowania taboru z wychylnym pudłem, Budowa drugiego toru na odcinku Warka – Radom, Zwiększenie liczby przystanków osobowych w rejonie dużych aglomeracji.

17 17 Warianty modernizacji Zamierzenia modernizacyjne na odcinku Warszawa Okęcie – Kielce Wariant I modernizacji linii na odcinku St. Wola –Rożki – Krychnowice Wariant II modernizacji linii na odcinku St. Wola –Rożki – Krychnowice

18 18 Wycena wariantu I Budowa łącznie na st. Radom Wsch. – ok. 4,5 km linii dwutorowej – 10 mln Euro x 4,5 km = 45 mln Euro Wybudowanie 6 przystanków osobowych – 6 x 600 tys. Euro = 3,6 mln Euro Razem ok. 50 mln Euro.

19 19 Wycena wariantu II Stara Wola – Radom (bez osiedla Michałów) 5,4 km x 10mln Euro = 54 mln Euro(linia dwutorowa) Łącznie na st. Radom Wsch. 4,5 km x 10 mln Euro = 45 mln Euro 7 przystanków osobowych x 600 tys. Euro = 4,2 mln Euro Razem 103 mln Euro

20 20 Infrastruktura torowa to nie wszystko. Nowoczesny tabor Zaplecze utrzymaniowo – naprawcze, Centrum zdalnego sterowania: St. Wola – Radom Wschodni – Radom – Krychnowice – Rożki Rozkład jazdy. Sieć parkingów Park & Ride

21 21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 SITK Radom - XX Radomskie Dni Techniki Modernizacja Linii Kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków dźwignią rozwoju Subregionu Radomskiego i Regionu Świętokrzyskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google