Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostępność i korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej w Warszawie Dorota Czyszek, Paulina Kalinowska, Eliza Jóźwicka, Agata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostępność i korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej w Warszawie Dorota Czyszek, Paulina Kalinowska, Eliza Jóźwicka, Agata."— Zapis prezentacji:

1 Dostępność i korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej w Warszawie Dorota Czyszek, Paulina Kalinowska, Eliza Jóźwicka, Agata Osińska Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe WUM Opiekun: dr n. med. Katarzyna Broczek

2 Funkcjonowanie domów pomocy społecznej (DPS) Ustawa o Pomocy Społecznej Ustawa o Pomocy Społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 593) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie DPS Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie DPS (Dz. U. 2005 Nr 217, poz. 1837)

3 Cel pracy Ocena: Ocena: dostępności świadczeń rehabilitacyjnych w DPS dostępności świadczeń rehabilitacyjnych w DPS korzystania z tych świadczeń przez mieszkańców DPS korzystania z tych świadczeń przez mieszkańców DPS

4 Materiał i metody Grupa badana - osoby odpowiedzialne za rehabilitację w 10 DPS Grupa badana - osoby odpowiedzialne za rehabilitację w 10 DPS

5 Materiał i metody (2) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 14 DPS DPS dla przewlekle somatycznie chorych 4 DPS DPS dla osób w podeszłym wieku 6 DPS 915 mieszkańców

6 Materiał i metody (3) Kwestionariusz ankiety: Personel- ilu fizjoterapeutów? Personel- ilu fizjoterapeutów? Charakterystyka mieszkańców Charakterystyka mieszkańców Kinezyterapia: ćwiczenia grupowe, indywidualne, przyłóżkowe Kinezyterapia: ćwiczenia grupowe, indywidualne, przyłóżkowe Fizykoterapia Fizykoterapia Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa Prewencja upadków Prewencja upadków Badania przeprowadzono w lutym 2011r.

7 Wyniki - fizjoterapeuci w DPS 16 fizjoterapeutów w 10 DPS 1 fizjoterapeuta na 57 mieszkańców

8 Wyniki - charakterystyka mieszkańców DPS

9 Wyniki – kinezyterapia ćwiczenia grupowe w ostatnim miesiącu w ćwiczeniach uczestniczyło: w ostatnim miesiącu w ćwiczeniach uczestniczyło: 0 - 65% mieszkańców, średnia: 10,5% 0 - 65% mieszkańców, średnia: 10,5%

10 Wyniki – kinezyterapia ćwiczenia indywidualne Uczestniczyło: Uczestniczyło: 0 - 64% mieszkańców średnia: 22,6%

11 Wyniki – kinezyterapia ćwiczenia przyłóżkowe Spośród osób nie opuszczających łóżka ćwiczenia przyłóżkowe wykonywano u niespełna co drugiej. Spośród osób nie opuszczających łóżka ćwiczenia przyłóżkowe wykonywano u niespełna co drugiej. Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne posiadają trzy z 10 DPS. Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne posiadają trzy z 10 DPS. Uczestniczyło: 12 - 100% średnia: 47,8%

12 Wyniki - fizykoterapia Uczestniczyło: 0 - 78% średnia: 27%

13 Wyniki – terapia zajęciowa Uczestniczyło 5 - 62% średnia: 20,1%

14 Wyniki – upadki upadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 9% upadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 9% od 1% do 30% od 1% do 30% prewencja upadków prewencja upadków W DPS brak programów kompleksowej oceny ryzyka i prewencji upadków. W dwóch DPS prowadzono specjalne zajęcia dla osób, które doznały upadku.

15 Wnioski 1. Dostępność świadczeń rehabilitacyjnych w poszczególnych DPS jest zróżnicowana. 2. Liczba fizjoterapeutów w DPS jest zbyt mała. 3. Korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych jest niedostateczne, szczególnie wśród mieszkańców o znacznym stopniu niepełnosprawności.

16 Wnioski 4. Kwalifikację mieszkańców DPS do rehabilitacji mogłoby usprawnić zastosowanie całościowej oceny geriatrycznej. 5. Konieczne są zmiany legislacyjne w celu poprawy organizacji świadczeń rehabilitacyjnych w DPS.

17


Pobierz ppt "Dostępność i korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej w Warszawie Dorota Czyszek, Paulina Kalinowska, Eliza Jóźwicka, Agata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google