Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agata Borowska1, Joanna Sawicka1 , Magdalena Daniłko1,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agata Borowska1, Joanna Sawicka1 , Magdalena Daniłko1,"— Zapis prezentacji:

1 ,,PRACA LEKARZA ANESTEZJOLOGA W OPINII CHORYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PLANOWYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH”
Agata Borowska1, Joanna Sawicka1 , Magdalena Daniłko1, Michał Kowalczyk1, Aleksandra Jastrzębska1, Agnieszka Rutkowska1, Katarzyna Wawrzyniak2, Krzysztof Kusza2 Studenckie Koło Anestezjologiczne Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szpital Uniwersytecki, Bydgoszcz, Polska 2 Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kraków, 2008

2 WSTĘP Znaczący postęp medycyny zabiegowej,
byłby niemożliwy bez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. Wymagania merytoryczne i zadaniowe stawiane anestezjologom są bardzo wysokie, jednocześnie postrzeganie ich pracy przez chorych nie jest jednoznaczne.

3 CEL PRACY Jest odpowiedź na pytanie o postrzeganie
pracy lekarza anestezjologa w opinii chorych skierowanych do planowych zabiegów operacyjnych.

4 MATERIAŁ I METODOLOGIA
Badaniem objęto 90 chorych zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych. Chorych podzielono na 2 grupy: grupa A- chorzy wcześniej nie byli operowani grupa B- chorzy po przebytych wcześniej zabiegach operacyjnych. Chorzy odpowiadali na pytania zawarte w specjalnie do tego przygotowanym kwestionariuszu (badanie ankietowe). Pytania dotyczyły : charakterystyki pracy oceny zakresu działalności lekarza anestezjologa w okresie okołooperacyjnym. Ankieterami byli członkowie STN. Wyniki poddano analizie statystycznej.

5 WYNIKI Średni czas wizyty premedykacyjnej wynosił 5-10 min: 72% chorych uważało czas wizyty za niewystarczający dla wyjaśnienia istoty znieczulenia, potencjalnych korzyści i ew. powikłań. Udział lekarza anestezjologa podczas zabiegu operacyjnego:

6 WYNIKI

7 WNIOSKI Aż 96% chorych wcześniej nie operowanych uważało, że obecność lekarza anestezjologa nie jest konieczna podczas wykonania procedury chirurgicznej w znieczuleniu ogólnym lub regionalnym, tym samym nie traktują anestezjologa jako członka zespołu operacyjnego. Praca lekarza anestezjologa charakteryzuje się wysokim stopniem anonimowości lub nie jest kojarzona z zawodem lekarza. Właściwie przeprowadzona i odpowiednio długa przedoperacyjna wizyta anestezjologiczna jest kluczowa w kreowaniu opinii chorych o postrzeganiu pracy anestezjologa.


Pobierz ppt "Agata Borowska1, Joanna Sawicka1 , Magdalena Daniłko1,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google