Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C EL DOŚWIADCZENIA : Wykrywanie azotu w związkach organicznych D OŚWIADCZENIE 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C EL DOŚWIADCZENIA : Wykrywanie azotu w związkach organicznych D OŚWIADCZENIE 1."— Zapis prezentacji:

1

2 C EL DOŚWIADCZENIA : Wykrywanie azotu w związkach organicznych D OŚWIADCZENIE 1

3

4

5

6 P RZEBIEG : Przygotowujemy dwie zlewki. Do jednej wlewamy białko, a do drugiej wodę i rozpuszczamy w niej granulki NaOH. 1) Przelewamy białko do probówki. 2) Dodajemy 1dm 3 roztworu NaOH. 3) Ogrzewamy ostrożnie probówkę nad palnikiem. 4) Roztwór po podgrzaniu 5) Do wylotu probówki zbliżamy zwilżony papierek lakmusowy.

7

8

9

10 O BSERWACJE -Po dodaniu NaOH do białka, oddzieliło się ono od zasady co pozwala zaobserwować ze białko jest lżejsze. -Podczas ogrzewania powstał jednolity roztwór. -W czasie ogrzewania związków organicznych w obecności mocnych zasad zawarty w nich azot uwalnia się w postaci amoniaku. -Pod wpływem temperatury zaczęła wydzielać się piana i roztwór wylewał się ze probówki. -Papierek lakmusowy zabarwił się na niebiesko co znaczy o zasadowości związku.

11 W NIOSKI : Pod wpływem temperatury i NaOH nastąpił rozpad białek i uwolnił się amoniak, (związek azotowy).

12

13

14 C EL DOŚWIADCZENIA : Wykrywanie siarki w związkach organicznych D OŚWIADCZENIE 2

15 M ATERIAŁY : - Probówka - Białko - Palnik - Roztwór Pb(NO 3 ) 2 - Roztwór NaOH - Dwie zlewki - Łapka

16 P RZEBIEG : Do probówki z białkiem jaja kurzego, wlewamy trochę roztworu NaOH, a następnie lekko ogrzewamy. Po chwili dodajemy roztwór Pb(NO 3 ) 2.

17 O BSERWACJE : Podczas ogrzewania niektórych związków organicznych w obecności mocnych zasad, zawarta w tych związkach siarka uwalnia się w formie jonów S 2 - które możemy wykryć w roztworze stosując jedną z wielu możliwych reakcji strąceniowych. Po dodaniu Pb(NO 3 ) 2 wytrąca się czarny osad siarczku ołowiu.

18 W NIOSKI : Pod wpływem temperatury oraz roztworów NaOH i Pb(NO 3 ) 2 wytrąca się czarny osad siarczku ołowiu (II).

19


Pobierz ppt "C EL DOŚWIADCZENIA : Wykrywanie azotu w związkach organicznych D OŚWIADCZENIE 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google