Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa szkoły: Gim. Im.,,Solidarności w Zespole Szkół w Korycinie ID grupy: 96/59_mp_g1 Kompetencja: Matematyka i Przyroda Temat projektowy:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa szkoły: Gim. Im.,,Solidarności w Zespole Szkół w Korycinie ID grupy: 96/59_mp_g1 Kompetencja: Matematyka i Przyroda Temat projektowy:"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa szkoły: Gim. Im.,,Solidarności w Zespole Szkół w Korycinie ID grupy: 96/59_mp_g1 Kompetencja: Matematyka i Przyroda Temat projektowy: Czas wyboru nadszedł – zostań chemikiem. Semestr/rok szkolny: V/2011/2012

2 Nasza grupa Nasza grupa podstawowa składa się z szesnastu uczestników: ośmiu dziewcząt i ośmiuchłopców. Jej opiekunem jest pani Ewa Bojarzyńska. W trakcie omawiania czwartego tematu projektowego poznawaliśmy tajniki zdrowego odżywiania się, budowę układu pokarmowego, proces trawienia oraz związki chemiczne w żywieniu. Zadania podczas realizacji tematu projektowego wykonywaliśmy w zespołach. Wspólnie wyciągaliśmy wnioski i planowaliśmy kolejne działania.

3 CELE PROJEKTU Celem głównym projektu: Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem, jest uporządkowanie zdobytej wiedzy z zakresu chemii oraz traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób zintegrowany, prowadzący do zrozumienia świata, ludzi i samego siebie. Podczas zajęć pogłębialiśmy wiedzę dotyczącą wewnętrznej budowy materii, wybranych substancji i ich właściwości, reakcji chemicznych, wody i roztworów wodnych, węgla i jego związków z wodorem oraz substancji o znaczeniu biologicznym. Kształciliśmy umiejętność rozwiązywania prostych zadań rachunkowych, odczytywania, zbierania, segregowania i analizowania informacji z różnych źródeł.

4 CZEGO NAUCZYLIŚMY SIĘ REALIZUJĄC POPRZEDNIE TEMATY PROJEKTOWE? Powtarzając wiadomości poznane podczas realizacji wcześniejszych tematów projektowych zrozumieliśmy, że dzięki zajęciom lepiej przygotujemy się do egzaminu gimnazjalnego.

5 Przygotowujemy wizytówki pierwiastków. Opracowaliśmy w zespołach wizytówki pierwiastków. Zamieściliśmy na nich najważniejsze informacje o danym pierwiastku.Przygotowaliśmy informacje na temat: tlenu, wodoru, azotu, krzemu i węgla.. Wykonane plakaty prezentowaliśmy na naszych kolejnych zajęciach. Staraliśmy się wzajemnie uzupełniać zamieszczone na nich informacje.

6 TWORZYMY MODELE CZĄSTECZEK ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH I ORGANICZNYCH Przykład modelu cząsteczki związku nieorganicznego Model cząsteczki ozonu Przykład modelu cząsteczki związku organicznego Budujemy modele cząsteczek węglowodorów

7 Powtarzamy wiadomości o tlenkach, kwasach, wodorotlenkach i solach. Kontynuowaliśmy powtarzanie wiadomości z chemii nieorganicznej. Przypomnieliśmy budowę tlenków i metody ich otrzymywania. Ćwiczyliśmy pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych oraz równań reakcji. Dowiedzieliśmy się jaka jest różnica między procesem spalania, utleniania i korozji. Przypomnieliśmy również poznane kwasy i wodorotlenki.

8 Przygotowujemy się do egzaminu gimnazjalnego. Wykorzystaliśmy tablicę interaktywną w celu uatrakcyjnienia zajęć i szybszej analizy zadań z testów egzaminacyjnych. Staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać nasze zajęcia projektowe do powtórzenia wiadomości z chemii i matematyki.

9 WSTĘP DO CHEMII ORGANICZNEJ Na zajęciach projektowych omawialiśmy również zagadnienia z chemii organicznej. Wprowadziliśmy definicję związków organicznych. Wyszukaliśmy informacje na temat właściwości pierwiastka węgla i jego występowanie w przyrodzie. Przedstawiliśmy cykl obiegu węgla w przyrodzie. Poznaliśmy szeregi homologiczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych oraz ich pochodnych (alkoholi, kwasów karboksylowych). Omówiliśmy również właściwości i budowę cząsteczek związków organicznych będących składnikami naszego pożywienia: białek, cukrów, skrobi. Po zaplanowaniu i zaprojektowaniu wykonywaliśmy doświadczenia w celu lepszego zrozumienia i zapamiętania omawianych zagadnień.

10 DOŚWIADCZENIE I – BADANIE WŁAŚCIWOŚCI BIAŁEK Reakcja ksantoproteinowa Na białko jaja kurzego podziałaliśmy stężonym kwasem azotowym(V) pojawiło się żółte zabarwienie, białko ścięło się nieodwracalnie. Na biały ser podziałaliśmy stężonym kwasem azotowym(V) również pojawiło się zółte zabarwienie Przebieg reakcji

11 DOŚWIADCZENIE II - DZIAŁANIE ROZTWORÓW METALI CIĘŻKICH NA BIAŁKO Badamy wpływ roztworu siarczanu (VI) miedzi(II) na białko Po dodaniu roztworu siarczanu (VI) miedzi(II) zaobserwowaliśmy pojawienie się ściętego białka, proces jest nieodwracalny. Przebieg doświadczenia

12 DOŚWIADCZENIE III – OGRZEWANIE BIAŁKA JAJA KURZEGO Ogrzewanie białka w probówce Pod wpływem temperatury białko jaja kurzego ścina się, jest to proces nieodwracalny. Przy dłuższym działaniu wysokiej temperatury pojawia się substancja o czarnym zabarwieniu Przebieg doświadczenia

13 DOŚWIADCZENIE IV – DZIAŁANIE NA BIAŁKO ROZTWORU CHLORKU SODU (SOLI KUCHENNEJ) Działamy na białko roztworem soli kuchennej. Białko pod wpływem stężonego roztworu soli kuchennej ścięło się proces ten jest procesem odwracalnym, po dodaniu wody ścięte białko wraca do początkowej konsystencji. Wykonujemy doświadczenia

14 DOŚWIADCZENIE V – REAKCJA JODOSKROBIOWA Działanie jodyną na kleik skrobiowy. Z mąki ziemniaczanej i wody przygotowaliśmy kleik skrobiowy. Dodaliśmy roztwór jodu, pojawiło się granatowe zabarwienie. Granatowe zabarwienie pojawiło się również po podziałaniu roztworem jodu na bulkę. Przebieg doświadczenia

15 Na zajęciach doświadczalnych pracowaliśmy w zespołach. W grupach również wyciągaliśmy wnioski, które następnie zaprezentowaliśmy: 1. Białko jest związkiem organicznym zawierającym w swoim składzie węgiel, wodór i tlen. 2. Białko ulega denaturacji pod wpływem soli metali ciężkich, kwasu azotowego, temperatury. Jest to proces nieodwracalny. 3. Pod wpływem stężonego roztworu soli kuchennej białko ulega koagulacji. Jest to proces odwracalny. 4. Reakcja kwasu azotowego z białkiem jest to reakcja charakterystyczna służąca do identyfikacji białek. 5. Do identyfikacji skrobi służy reakcja skrobi z roztworem jodu, pojawia się granatowe zabarwienie. 6. Bułka zawiera w swoim składzie skrobię, która jest związkiem organicznym WNIOSKI Z DOŚWIADCZEŃ

16 PREZENTUJEMY NASZĄ PRACĘ W naszych zajęciach uczestniczyli przedstawiciele COMBIDATY, koledzy i koleżanki z klasy drugiej, Pani Inspektor Oświaty z naszego Urzędu Gminy. Przedstawiliśmy naszą pracę podczas realizacji tematu projektowego Czy wiem co jem?. Była również degustacja sera.

17 CZAS WYBORU NADSZEDŁ…………. Zakończyliśmy nasze zajęcia projektowe. Powtórzyliśmy naszą wiedzę z zakresu chemii wzbogacając ją o ciekawe doświadczenia. Ćwiczyliśmy również obliczenia matematyczne, analizowaliśmy zjawiska fizyczne. Wiemy już, że z substancjami chemicznymi spotykamy się w życiu codziennym. Przed nami trudna decyzja. Musimy wybrać szkołę średnią. Udział w zajęciach projektowych ułatwi nam podjęcie decyzji. Zrozumieliśmy, że przedmioty przyrodnicze, a nawet matematyka może być ciekawa. Nauczyliśmy się wyciągać wnioski z prowadzonych doświadczeń. Wielu z nas zdecyduje się w przyszłości na wybór profilu matematyczno-przyrodniczego lub przyrodniczego. Wykłady, w których uczestniczyliśmy wzbogaciły naszą wiedzę z zakresu chemii, biologii, matematyki i fizyki. Na pewno lepiej przygotowaliśmy się do egzaminu gimnazjalnego. Tak więc – czas wyboru nadszedł……….

18 KOŃCZYMY ZAJĘCIA PROJEKTOWE. Nasza grupa na ostatnich zajęciach podsumowujących projekt Rozwój Przez Kompetencje

19 LITERATURA B. Kupczyk; W. Nowak; M.B. Szczepaniak – Chemia – Operon 2007 Z. Kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M. Poźniczek – Chemia w gimnazjum – WSiP W-wa 2009 B. Kupczyk, W. Nowak, M. Szczepaniak – Chemia – Vademecum – Operon Gdynia 2009 B. Earl, L. Wilford – Chemia – podręcznik dla gimnazjum – Prószyński i S-ka W-wa 1999 K. Pazdro – Repetytorium z chemii – Oficyna Edukacyjna K. Pazdro W-wa 2001 M. Koszmider – Zbiór zadań podstawowych. Chemia dla gimnazjalistów W-wa 1999 http://szkolnictwo.pl http://wiedza.ekologia.pl www.wynalazki.mt.com.pl http://portalwiedzy.onet.pl http://pl.wikipedia.org

20 KONIEC Dziękujemy za uwagę Wykonali: Członkowie zespołu projektowego 96_59_MP_G1

21 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "INFORMACJE PODSTAWOWE Nazwa szkoły: Gim. Im.,,Solidarności w Zespole Szkół w Korycinie ID grupy: 96/59_mp_g1 Kompetencja: Matematyka i Przyroda Temat projektowy:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google