Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA I ROZTWORY WODNE TESTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA I ROZTWORY WODNE TESTY"— Zapis prezentacji:

1 WODA I ROZTWORY WODNE TESTY

2 ZADANIE 1 W jaki sposób scharakteryzujesz wodę płynącą w wodociągach?
Woda destylowana − czysty związek chemiczny. Mieszanina wody z innymi substancjami chemicznymi, których maksymalną zawartość regulują normy sanitarne. Woda utleniona, będącą rozcieńczonym roztworem nadtlenku wodoru. Woda gazowana, zawierająca tlenek węgla(IV).

3 ZADANIE 2 Wskaż doświadczenie chemiczne pozwalające sprawdzić, czy woda z wodociągów jest czystym związkiem chemicznym, czy mieszaniną, a następnie zaznacz w trzeciej kolumnie odpowiednie uzasadnienie. Odparowanie wody wodociągowej do sucha, ponieważ A. wytrąci się osad chlorku sodu. Reakcja z wodorotlenkiem sodu, B. na dnie naczynia pozostaną osady soli zawartych w wodzie.

4 ZADANIE 3 Zaznacz w tabeli oznaczenia literowe podanych substancji, które z wodą utworzą określone rodzaje mieszanin. A. sproszkowana kreda B. cukier C. białko jaja kurzego D. mąka E. siarczan(VI) miedzi(II) Rodzaje mieszanin Substancja 1 Substancja 2 1. roztwór właściwy woda A B C D E 2. koloid 3. zawiesina

5 ZADANIE 4 Wybierz poprawne stwierdzenie z pierwszej kolumny oraz jego odpowiednie uzasadnienie z trzeciej kolumny (zamaluj odpowiednie kratki w tabeli). Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla chlorku sodu, ponieważ związki chemiczne zawierające wiązanie kowalencyjne dobrze rozpuszczają się w cieczach niepolarnych. Olej jest dobrym rozpuszczalnikiem dla chlorku sodu, związki chemiczne zawierające wiązanie jonowe dobrze rozpuszczają się w cieczach polarnych.

6 ZADANIE 5 Uzupełnij zdania tak, aby przedstawione informacje były prawdziwe. Roztwór, w którym w danej temperaturze nie można rozpuścić więcej substancji, to A /B. Kryształy można otrzymać z tego roztworu przez C / D. A. roztwór nienasycony C. odparowanie rozpuszczalnika B. roztwór nasycony D. dodanie rozpuszczalnika

7 ZADANIE 6 Pani Ewa Kowalska lubi gotować, piec ciasta i robić przetwory na zimę. Co roku przygotowuje słoiki z kwaszonymi ogórkami, do których zalewę przygotowuje wg zasady: na 1 l wody – 70 g soli kuchennej. Jakie stężenie procentowe (procent masowy) będzie miała zalewa do ogórków kwaszonych, jeśli pani Ewa użyje 50 l wody (gęstość d = 1 g/cm3)? A. 6,54% C. 14,29% B. 7% D. 14%

8 ZADANIE 7 Rozpuszczalność sacharozy w wodzie w temperaturze 20°C wynosi 204 g. Zaznacz, w ilu gramach wody należy rozpuścić 60 g sacharozy, aby otrzymać roztwór nasycony w temperaturze 20°C. A.29,4 g C. 20,4 g B.34 g D. 60 g

9 ZADANIE 8 Wiedząc, że w 100 g wody w temperaturze 20oC rozpuszcza się maksymalnie 0,16 g wodorotlenku wapnia, oblicz maksymalną liczbę gramów Ca(OH)2, jaką można rozpuścić w 0,5 l wody (gęstość wody d= 1 g/cm3) o temperaturze 20oC, aby otrzymać roztwór nasycony. A.0,8 g C. 0,16 g B.0,32 g D. 0,08 g

10 ZADANIE 9 Uzupełnij zdania, wybierając brakujące określenia (spośród A − D) w taki sposób, aby informacja o galaretce była prawdziwa. Galaretkę owocową rozpuszczoną w ciepłej wodzie zalicza się do A / B. Po wystygnięciu galaretka tężeje i tworzy C / D. A. koloidów B. roztworów nasyconych C. pianę D. żel

11 ZADANIE 10. Korzystając z modelu dipola i cząsteczki wody oceń prawdziwość stwierdzeń, które dotyczą budowy cząsteczki wody. Jeśli zdanie jest prawdziwe, zaznacz literę P, jeśli fałszywe – literę F. Wzór sumaryczny wody to H2O. P/F W cząsteczce wody tworzą się dwa wiązania kowalencyjne spolaryzowane. P/F Tworząca wiązanie wspólna para elektronowa jest przesunięta w bliżej atomu tlenu – powstaje dipol. P/F Przy atomie tlenu gromadzi się ładunek dodatni. P/F Przy atomach wodoru gromadzi się ładunek dodatni. P/F Cząsteczka wody ma budowę polarną. P/F

12 W wodzie dobrze rozpuszczają się
ZADANIE 11 Wskaż substancje, które dobrze rozpuszczają się w wodzie i uzasadnij swój wybór. W wodzie dobrze rozpuszczają się A. kreda, parafina, olej Ponieważ woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji, które mają 1. Budowę jonową lub polarną B. Sól kuchenna, piasek glicerol 2. Budowę kowalencyjną C. mąka, olej, parafina 3. Stały lub ciekły stan skupienia d,. Chlorek sodu, ocet, glicerol 4. Rozmiary molekuł podobne do rozmiaru cząsteczki wody.

13 ZADANIE 12 Oceń poprawność poniższych stwierdzeń. Jeśli zdanie jest prawdziwe, zaznacz literę P, jeśli fałszywe – literę F. Rozpuszczalność jest to liczba gramów substancji, jaką w danej temperaturze można maksymalnie rozpuścić w 100 g roztworu. P/F Szybkość rozpuszczania substancji w wodzie nie zależy od jej temperatury, ale można ją przyspieszyć, rozdrabniając substancję. P/F Wraz zez wzrostem temperatury rozpuszczalność ciał stałych zwykle rośnie. P/F Stężenie procentowe roztworu można zwiększyć przez dodanie rozpuszczalnika. P/F Dodanie substancji rozpuszczanej spowoduje zatężenie roztworu, czyli wzrost jego stężenia procentowego. P/F Odparowanie rozpuszczalnika powoduje rozcieńczenie roztworu, czyli spadek jego stężenia procentowego. P/F

14 ZADANIE 13 W uproszczeniu oczyszczanie ścieków opiera się na procesach: fizycznych, biologicznych i chemicznych. Do podanych metod oczyszczania przyporządkuj odpowiednie typy procesów. Metody oczyszczania Typy procesów 1. rozkład materiału organicznego przez mikroorganizmy A. fizyczne 2. rozdrabnianie, filtracja sedymentacja B. biologiczne 3. wytrącanie osadów, ozonowanie, chlorowanie C. chemiczne

15 ZADANIE 14 Celem doświadczenia jest otrzymanie 50 g roztworu chlorku sodu o stężeniu 10% Spośród podanych czynności wybierz te, które trzeba wykonać, aby otrzymać opisany roztwór. Ułóż je w kolejności od 1 do 4. Odważyć w naczyniu 5 g cukru. Odważyć w naczyniu 10 g cukru. Wlać do naczynia 45 cm3 wody. Wlać do naczynia 50 cm3 wody. Zważyć puste naczynie. Wymieszać otrzymany roztwór.

16 ZADANIE 15 Celem doświadczenia jest otrzymanie 50 g roztworu chlorku sodu o stężeniu 10% Spośród wymienionego sprzętu i szkła laboratoryjnego wybierz cztery elementy, które są potrzebne do sporządzenia otrzymanego roztworu. Cylinder miarowy lejek pręcik szklany (bagietka) probówka szkiełko zegarkowe waga zlewka palnik

17 ZADANIE 16 Ile gramów siarczku sodu znajduje się w 0,8dm3 roztworu 4-procentowego o gęstości 1,5 g/cm3 ?

18 ZADANIE 17 Jakie jest stężenie procentowe roztworu powstałego przez zmieszanie : 100 g roztworu 5 % , 500g roztworu 15 % i 400 g wody ?

19 ZADANIE 18 Zmieszano dwa roztwory kwasu azotowego (V): 3-procentowy i 7–procentowy. W wyniku tego otrzymano 350 g 5–procentowego roztworu. Oblicz, ile gramów 7-procentowego roztworu użyto do otrzymania mieszaniny?

20 ZADANIE 19 Oblicz, ile gramów siarczanu (VI) miedzi (II) CuSO4 należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 0,4 kg roztworu nasyconego w temperaturze 60°C.

21 ZADANIE 20 Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji odpowiedz na pytania: Jaka jest rozpuszczalność azotanu (V) potasu KNO3 w wodzie w temperaturze 20°C? …………………………………………………………….. W jakiej temperaturze rozpuszczalność azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO3)2 wynosi 120 g? …………………………………….. Dla jakiej substancji zmiana rozpuszczalności jest najmniej zależna od wzrostu temperatury?


Pobierz ppt "WODA I ROZTWORY WODNE TESTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google