Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krakowskie szkoły w oczach rodziców sześciolatków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krakowskie szkoły w oczach rodziców sześciolatków."— Zapis prezentacji:

1 Krakowskie szkoły w oczach rodziców sześciolatków.
Analiza ankiet rodziców

2 Cel przeprowadzenia ankiety.
Aby sprostać oczekiwaniom w zakresie edukacji młodszych dzieci została skierowana ankieta do rodziców sześciolatków, którzy w obecnym roku rozpoczęli naukę w klasach pierwszych. Należy podkreślić, że jest to pierwsze i jedyne jak na razie badanie na tak dużej grupie: na ankietę odpowiedziało 1476 osób.

3 Działania promocyjne. Najskuteczniejszymi działaniami, wskazało je około 50% osób, okazały się informacje przekazywane w przedszkolach oraz na dniach otwartych szkoły. Dlatego na tych działaniach należy skupić się w przyszłości. Bardzo duża część rodziców – 44%, wskazała na opiniotwórczą rolę mediów - prasy oraz strony internetowej. W niektórych punktach: targi edukacyjne, dyżury psychologów, informacja na nośnikach w komunikacji, rodzice wskazali na potencjalną wysoką skuteczność działań, z którymi się nie zetknęli. Zatem należy rozważyć, w jaki sposób można na je wzmocnić.

4 Co wpłynęło na decyzje rodziców
Opinie rodziców dzieci 6-letnich uczęszczających do klasy pierwszej. 275 Brak odpłatności za naukę 6-latka w szkole. 251 Rady innych (np. rodziny, przyjaciół). 306 Przekonanie o gotowości dziecka do podjęcia nauki. 871 Obawa przed „podwójnym rocznikiem” w 2012 r. 890 Poznanie nauczyciela. 340 Inne 210

5 Obawy rodziców

6 Oczekiwania rodziców wobec szkoły.
Jakie rodzice mieli oczekiwania? Które z nich zostały spełnione Zapewnienia bezpieczeństwa. 1247 1005 Współpracy z rodzicami. 703 931 Odpowiedniego wyposażenia sali (kącik do zabawy, zabawki). 670 782 Wyposażenia sali w sprzęt audiowizualny i dostępu do komputerów. 221 491 Możliwości uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. 859 1189 Rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. 676 701 Utworzenia oddziału tylko dla dzieci 6-letnich. 689 Utworzenia oddziału dla dzieci 6- i 7- letnich 141 298 Stworzenia miłej, przyjaznej i serdecznej atmosfery dla dziecka. 1150 1018 Organizowanie wyjść i wycieczek. 350 752 Działań szkoły dotyczących złagodzenia stresu dziecka w związku z przekroczeniem progu edukacyjnego (przedszkole- szkoła). 766 535

7 Adaptacja dzieci w szkole.
Prawie 70% rodziców stwierdziła, ze ich dzieci nie miały trudności adaptacyjnych w szkole. Zaledwie 4% uznała, że szkoła nie podjęła odpowiednich działań w tym zakresie.

8 Podsumowanie Wyniki ankiety pokazały krakowskie szkoły sprostały wyzwaniu, jakim było objecie nauką dzieci sześcioletnich. Zdiagnozowane zostały także obszary, których należy zintensyfikować działania. Na szczególne uwagę zasługuje odpowiedź rodziców na temat: Czy poleciłaby Pani/Pan innym rodzicom, biorąc pod uwagę własne doświadczenia, podjęcie decyzji o posłaniu swojego sześcioletniego dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, do której obecnie uczęszcza Pani/Pana dziecko?. TAK , NIE


Pobierz ppt "Krakowskie szkoły w oczach rodziców sześciolatków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google