Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska – luty 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska – luty 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska – luty 2011r. na podstawie m.in.. danych z ewidencji ludności (stan na 28.01.2011r.) Opracowała: Anna Maria Jankowska – luty 2011r. na podstawie m.in.. danych z ewidencji ludności (stan na 28.01.2011r.)

2 Wstęp W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 : - rodzice pięciolatków są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, - rodzice sześciolatków deklarują objęcie dziecka obowiązkiem przedszkolnym lub obowiązkiem szkolnym (jeżeli jako pięciolatki uczęszczały do przedszkola publicznego, niepublicznego, albo dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli, ale otrzymają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego), - rodzice siedmiolatków składają wniosek w szkole, do której chcą posłać dziecko (obwodowej lub spoza obwodu szkoły). Od roku szkolnego 2012/2013 rodzice sześciolatków (rocznik 2006) już obowiązkowo oraz siedmiolatków (rocznik 2005, jeśli nie poszły jeszcze do szkoły) będą składali wniosek w szkole, w której dziecko będzie spełniało obowiązek szkolny (obwodowej lub spoza obwodu szkoły).

3 Diagnozą objętych zostanie 19 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn - W roku szkolnym 2009/2010 1539 dzieci rozpoczęło naukę w oddziałach klasy pierwszej szkół podstawowych. Z tej liczby 70 dzieci to sześciolatki, co stanowiło 4,4 % uczniów przyjętych do klasy pierwszej. - W roku szkolnym 2010/2011 na 1492 uczniów klasy pierwszej - 144 dzieci to sześciolatki, co stanowi 9,65 % pierwszoklasistów. - - W roku szkolnym 2010/2011 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych spełnia 418 dzieci. Z tej liczby 87 to dzieci pięcioletnie, co stanowi 20,81 % dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół.

4 Cel diagnozy: Uzyskanie informacji związanych z przygotowaniem szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej oraz dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z planowanym obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, w tym określenie możliwości szkół w zakresie zapewnienia określenie możliwości szkół w zakresie zapewnienia : - odpowiedniej bazy lokalowej, - wyposażenia i odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, - wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, - opieki po zakończeniu zajęć edukacyjnych, - bezpieczeństwa uczniów.

5 Dane statystyczne: Z danych uzyskanych w dniu 28 stycznia 2011r. z ewidencji ludności wynika, iż w Olsztynie zamieszkuje łącznie 3175 dzieci urodzonych w 2005 roku i 2006 roku, które w roku szkolnym 2012/2013 powinny rozpocząć realizację obowiązku szkolnego - naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Dzieci pięcioletnie obowiązek przedszkolny będą mogły realizować w przedszkolach miejskich lub prowadzonych przez inne podmioty, albo w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych - przygotowanych na ich przyjęcie.

6 Szkoła Liczba dzieci z obwodu szkoły wg rocznika – zgodnie z ewidencją ludności 2004200520062007200820092010 SP-1 54635963697371 SP-2 64838793110108103 SP-3 70827973808792 SP-6 3349 4841 52 SP-7 57697566847861 SP-9 847783 688788 SP-10 798310673119109110 SP-13 63806963848995 SP-15 52576050717786 SP-18 49514459584952 SP-19 45465348565344 SP-22 114115147149144139117 SP-25 120113129160147185156 SP-29 907567891009087 SP-30 275288334359398487412 SP-32 987386104918297 SP-33 86103112121122151123 SP-34 11141525211614 razem 1444152116541726186320011860

7 Symulacja: liczba uczniów i oddziałów w zależności od % liczby przyjęcia dzieci 6-letnich % dzieci 6-letnich w klasie I 2011/2012 liczba oddziałów klas I 2012/2013 liczba oddziałów klas I 7-latki6-latkirazem7-latki6-latkirazem 70 1300 1064236490,9457 1654 211181,2 50 760206079,2761241592,9 30 456175667,510652719104,6 10 151145155,813703024116,3 0 013005015213175122,1 W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonuje 58 oddziałów klas pierwszych.


Pobierz ppt "Diagnoza przygotowania Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia 6-latków w 2012 roku Opracowała: Anna Maria Jankowska – luty 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google