Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATKI W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATKI W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

2 PODSTAWA PROGRAMOWA I. zdobywanie wiedzy, II. rozwijanie umiejętności,
Nowa Podstawa Programowa zwraca uwagę na trzy aspekty nowoczesnej edukacji: I. zdobywanie wiedzy, II. rozwijanie umiejętności, III. kształtowanie umiejętności sprzyjających uczeniu się.

3 Treści programowe dla klasy I są zbliżone do tych,
które dotąd były w ostatnim roku przedszkola lub „zerówki”.

4 METODY I FORMY PRACY Edukacja najmłodszych uczniów umiejętnie splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić ich w świat.

5 Metody stosowane w klasie I
pozwalają rozwijać podstawowe uzdolnienia dzieci, najczęściej odbywa się to poprzez: działanie, odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie.

6 OKRES ADAPTACYJNY Okres adaptacyjny to czas , który ma ułatwić dzieciom przekroczenie progu dom- szkoła.

7 Ma on na celu : - stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa - wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela - integrację zespołu klasowego - nawiązanie dobrych relacji nauczyciel –uczeń - wypracowanie wspólnych norm i zasad - zwiększenie otwartości - wdrażanie do podejmowania ról - wzbudzenie poczucia akceptacji - uczenie się tolerancji - poznanie zasad funkcjonowania szkoły - integrację rodziców między sobą -uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.

8 W tym czasie nauczyciel również dokonuje diagnozy wstępnej uczniów poprzez ich obserwację i ustala metody i formy pracy z dziećmi.

9 W NASZEJ SZKOLE Sale lekcyjne składają się z dwóch części :
- edukacyjnej, wyposażonej w stoliki i tablicę interaktywną - rekreacyjnej, wyposażonej w wykładzinę , maskotki , zabawki , gry planszowe itp.

10

11 W każdej sali znajdują się pomoce dydaktyczne, wszelkiego rodzaju przedmioty konieczne do prowadzenia zajęć np. liczmany, sprzęt audiowizualny, komputer z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, biblioteczki klasowe z książkami i czasopismami, kąciki tematyczne.

12 Uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole części swych podręczników i przyborów szkolnych w szafkach indywidualnych. Przerwy dzieci spędzają w swoich salach pod opieką nauczyciela uczącego.

13 RADOSNA SALA- pomieszczenie rekreacyjne stworzone wyłącznie na potrzeby uczniów z młodszych klas.

14 SALA KOMPUTEROWA stanowiska przy komputerze dla każdego ucznia PLAC ZABAW DLA DZIECI

15 ŚWIETLICA SZKOLNA- czynna od godz. 7.00-17.00

16 WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI Co miesiąc wychodzimy na audycje muzyczne do Filharmonii Pomorskiej.

17 Uczestniczymy w zajęciach proponowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.

18 Współpracujemy z Muzeum Leona Wyczółkowskiego,
uczestniczymy w lekcjach muzealnych.

19 Uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych (ruchowe, plastyczne, przyrodnicze, origami itp.)

20 OSIĄGNIĘCIA DZIECKA PO KLASIE I
NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI: czytanie i pisanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy w zespole.

21 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA PO KLASIE I
Rozumie sens krótkich informacji. Zna litery alfabetu , czyta i rozumie proste, krótkie teksty. Pisze wyrazy i krótkie zdania. Zapisuje liczby cyframi - zakres do 20. Dodaje i odejmuje w zakresie 10 wykorzystując liczmany. Wiadomości i umiejętności po klasie I są powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III.

22 DLACZEGO WARTO POSŁAĆ 6-LATKA DO SZKOŁY?
U prawidłowo rozwijającego się dziecka w wieku od 5,5 do około 6,5 lat w ciągu pół roku dokonują się istotne zmiany rozwojowe we wszystkich sferach. Spowodowane są one uaktywnianiem się układu hormonalnego, który : -wpływa na rozwój fizyczny -przyspiesza dojrzewanie układu nerwowego. Warto wykorzystać skok rozwojowy dziecka, który pozwala na szybsze, pełniejsze przyswojenie nowych zagadnień i umiejętności. Dziecko 7-letnie jest dzieckiem „po zmianach” , dziecko 6-letnie zaś- tuż przed lub w trakcie zmian.

23 Dziecko 6-letnie łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, dorosłymi i przystosowuje się do życia szkolnego. Dzieci po przygotowaniu przedszkolnym są na tyle dojrzałe społecznie, że stają się członkami grupy-klasy i reagują na polecenia nauczyciela. W roku 2014/2015 nastąpi kumulacja rocznika, która towarzyszyć będzie dzieciom przez cały okres edukacji.

24 Przygotowały: Barbara Borakiewicz, Zofia Majdańska, Jolanta Mocka


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATKI W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google