Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 2010 Przejście do kolejnego slajdu – ENTER lub rolka myszy. Nawigacja możliwa także poprzez wybór zagadnienia z bocznego panelu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 2010 Przejście do kolejnego slajdu – ENTER lub rolka myszy. Nawigacja możliwa także poprzez wybór zagadnienia z bocznego panelu."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 2010 Przejście do kolejnego slajdu – ENTER lub rolka myszy. Nawigacja możliwa także poprzez wybór zagadnienia z bocznego panelu.

2 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy Plan prezentacji Slajd 1 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ

3 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 1. Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn.zm. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Dz.U. Nr 113, poz. 985 z późn. zm. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Powszechnie obowiązujące źródła prawa RP Slajd 1 Plan prezentacji Slajd 1 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

4 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 1. Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie Zarządzenie Nr 1233/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy zmiany: zarządzenie nr 2641/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zarządzenie nr 3873/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 1894/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców m. st. Warszawy na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia zmiany: zarządzenie nr 2297/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zarządzenie nr 3584/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 1541/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie utworzenia sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego miasta stołecznego Warszawy Zarządzenie Nr 1541/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie utworzenia sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego miasta stołecznego Warszawy zmiany: zarządzenie nr 1858/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. Akty prawa miejscowego Slajd 1 Plan prezentacji Slajd 1 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

5 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 2. Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 1)kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie m.st. Warszawy; 2)realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a)opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, b)realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, 3)zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 4)wykonywanie przedsięwzięć wynikający z Planu Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 5)zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 6)współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 7)organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Źródło: ustawa z dnia 26 kwietnia 2008 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 Nr 89, poz.590 z późn.zm. Slajd 1 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

6 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 2. Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy powołanego przez Prezydenta, który określił jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. W skład Zespołu, którego pracami kieruje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, wchodzą osoby powołane spośród: W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W drodze Zarządzenia Nr 1233/2008* Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy powołała ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i utworzyła CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Głównym ich celem jest minimalizowanie skutków potencjalnych zagrożeń. osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawicieli służb i straży. 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji * zmiany: zarządzenie nr 2641/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zarządzenie nr 3873/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.

7 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy STRUKTURA ORGANIZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3873/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.11.2009 r. zmieniającego zarządzenie Nr 1233/2008 Prezydenta miasta stołecznego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy POWIĘKSZENIE 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

8 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy POWRÓT

9 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi m.st. Warszawy wniosków dotyczących wykonania, zmian lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji oraz opiniowanie Planu Zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy i procedur działania w sytuacjach kryzysowych. Szczegółowy zakres zadań określa Regulamin prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy ZADANIA ZESPOŁU 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

10 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 1.Posiedzenie Zespołu zwołuje Szef Zespołu – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 2.Posiedzenie Zespołu zwołuje się w trybie: zwyczajnymnatychmiastowym Zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. O posiedzeniu zwoływanym w trybie zwyczajnym Szef Zespołu zawiadamia członków Zespołu oraz wybrane w zależności od rodzaju posiedzenia osoby pisemnie, informując o czasie, miejscu i porządku obrad. W przypadku zaistnienia ryzyka bądź wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej podjęcia bezzwłocznych działań. O posiedzeniu zwoływanym w trybie natychmiastowym Szef Zespołu zawiadamia członków Zespołu oraz wybrane w zależności od rodzaju posiedzenia osoby za pośrednictwem Wydziału Służba Dyżurna Miasta. 3.Posiedzeniu Zespołu przewodniczy Szef Zespołu, I lub II Zastępca Szefa lub wyznaczona przez Szefa osoba spośród członków Zespołu. 4.Miejscem pracy Zespołu jest siedziba Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2, o ile nie zostanie ustalone inne miejsce posiedzenia. 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy POSIEDZENIA ZESPOŁU 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

11 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Obsługę Zespołu zapewniają: 1) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie administracyjno-kancelaryjnym, 2) Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie wsparcia merytorycznego, pełnienia całodobowego dyżuru oraz realizacji innych przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) Skarbnik m.st. Warszawy w zakresie finansowym. INFORMACJA OGÓLNA 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

12 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - zadania Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest komórką Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie m.st. Warszawy ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE SPRAWY OBRONNE I OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY ZASADNICZE GRUPY ZADAŃ REALIZOWANE W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

13 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - struktura WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WYDZIAŁ SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO WYDZIAŁ IMPREZ MASOWYCH I ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY LUDNOŚCI DELEGATURY BIURA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W OSIEMNASTU DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY CZK Z-CA DYREKTORA d.s. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZASTĘPCA DYREKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DYREKTOR Obsługa zdarzeń bieżących CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone zostało w oparciu o strukturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

14 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - zadania Do zadań i obowiązków CZK należy: 1)obsługa i merytoryczne wsparcie Zespołu, 2)realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, 3)monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej, 4)utrzymanie w sprawności systemów: łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy, ostrzegania i alarmowania mieszkańców m. st. Warszawy o zagrożeniach, 5)współdziałanie z: podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin i powiatów oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, 6)pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 7)realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, 8)gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z baz danych zarządzania kryzysowego, 9)obsługa punktu informacyjnego dla ludności, 10)nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

15 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Kierownictwo Urzędu Miasta oraz Urzędu Wojewódzkiego Burmistrzowie Służby techniczne Służby ratownicze, porządkowe i specjalistyczne Zarządy budynków komunalnych i spółdzielczych Środki masowego przekazu Mieszkańcy 1.Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń 2.Monitorowanie i reagowanie na zdarzenia 3.Informowanie przełożonych o sytuacji 4.Przygotowanie dobowych raportów 5.Uruchomienie planów i procedur działania 6.Powiadomienie członków ZZK o posiedzeniu Zespołu 7.Interwencje inspektorów operacyjnych Delegatury BBiZK dla Dzielnic Działalność bieżąca Reagowanie kryzysowe Straż Pożarna Pogotowie Ratunkowe Policja Służby miejskie Media lokalne Mieszkańcy Służba Dyżurna Miasta zapewnia całodobowe funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tel. interwencyjny 196 56 Infolinia 0 800 707 112 Zgłoszenie o zdarzeniu Przekazywaniezgłoszeńi informacji 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

16 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy I.Plan główny II.Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych III.Załączniki funkcjonalne planu głównego IV.Załączniki V.Mapy VI.Dokumenty związane ZAWARTOŚĆ 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

17 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Procedury określają zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: uruchamianie działań przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń. 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

18 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy WERYFIKACJA PROCEDUR REAGOWANIA KRYZYSOWEGO - ĆWICZENIA 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji W dniach 16-18 czerwca 2009 r. odbyła się w Warszawie siódma międzynarodowa konferencja z cyklu Zarządzanie kryzysowe w XXI wieku zorganizowana przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojewodę Mazowieckiego w ramach współpracy miast i regionów europejskich. Tematem przewodnim spotkania były Miejskie systemy bezpieczeństwa w świetle współczesnych zagrożeń.

19 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy SIATKA BEZPIECZEŃSTWA Katalog (lista) instytucji K - podmiot koordynujący zarządza obiegiem informacji podczas działań, określa zasady współdziałania pozostałych instytucji uwzględnionych w siatce. W - podmiot merytorycznie odpowiedzialny za zakres i sposób prowadzonych działań. P - podmiot pomocniczy wskazywany przez instytucję wiodącą w zależności od potrzeb, prowadzący działania w ramach przypisanych mu kompetencji oraz wewnętrznych procedur Katalog (lista) zagrożeń 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

20 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd m.st. Warszawy 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Celem ewakuacji doraźnej jest zapewnienie schronienia ewakuowanym w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (pożaru, katastrofy technicznej, katastrofy budowlanej itp.), aktu terroru i innych zdarzeń do czasu zakończenia akcji ratowniczej lub ustąpienia zagrożenia. 1.Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2.Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego 3.Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU 4.Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa 5.Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji

21 Wydział Zarządzania Kryzysowego Warszawa 2010 Opracowanie: Fot. P. Bogdański


Pobierz ppt "Warszawa 2010 Przejście do kolejnego slajdu – ENTER lub rolka myszy. Nawigacja możliwa także poprzez wybór zagadnienia z bocznego panelu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google