Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kryzysowe w m.st. Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kryzysowe w m.st. Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kryzysowe w m.st. Warszawie
Przejście do kolejnego slajdu – ENTER lub rolka myszy. Nawigacja możliwa także poprzez wybór zagadnienia z bocznego panelu. Warszawa 2010

2 Slajd 1 Plan prezentacji Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

3 Powszechnie obowiązujące źródła prawa RP
Slajd 1 Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji Slajd 1 Slajd 1 Plan prezentacji 1. Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie Powszechnie obowiązujące źródła prawa RP Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn.zm. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz.U. Nr 113, poz. 985 z późn. zm. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

4 Akty prawa miejscowego
Slajd 1 Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Plan prezentacji Slajd 1 Plan prezentacji 1. Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie Akty prawa miejscowego Zarządzenie Nr 1233/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy zmiany: zarządzenie nr 2641/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zarządzenie nr 3873/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 1894/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców m. st. Warszawy na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia zmiany: zarządzenie nr 2297/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zarządzenie nr 3584/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 1541/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie utworzenia sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego miasta stołecznego Warszawy zmiany: zarządzenie nr 1858/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

5 Slajd 1 Plan prezentacji 2. Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze m.st. Warszawy. Do zadań Prezydenta m.st. Warszawy w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie m.st. Warszawy; realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; wykonywanie przedsięwzięć wynikający z Planu Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Źródło: ustawa z dnia 26 kwietnia 2008 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 Nr 89, poz.590 z późn.zm. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

6 Plan prezentacji 2. Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy powołanego przez Prezydenta, który określił jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. W skład Zespołu, którego pracami kieruje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, wchodzą osoby powołane spośród: W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz przedstawicieli służb i straży. W drodze Zarządzenia Nr 1233/2008* Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy powołała ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO i utworzyła CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Głównym ich celem jest minimalizowanie skutków potencjalnych zagrożeń. * zmiany: zarządzenie nr 2641/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. zarządzenie nr 3873/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

7 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3873/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. zmieniającego zarządzenie Nr 1233/2008 Prezydenta miasta stołecznego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy POWIĘKSZENIE Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

8 POWRÓT Urząd m.st. Warszawy
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

9 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ ZADANIA ZESPOŁU ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi m.st. Warszawy wniosków dotyczących wykonania, zmian lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji oraz opiniowanie Planu Zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy i procedur działania w sytuacjach kryzysowych. Szczegółowy zakres zadań określa „Regulamin prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy” stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

10 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji 3. Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ POSIEDZENIA ZESPOŁU Posiedzenie Zespołu zwołuje Szef Zespołu – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Posiedzenie Zespołu zwołuje się w trybie: zwyczajnym natychmiastowym Zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku. O posiedzeniu zwoływanym w trybie zwyczajnym Szef Zespołu zawiadamia członków Zespołu oraz wybrane w zależności od rodzaju posiedzenia osoby pisemnie, informując o czasie, miejscu i porządku obrad. W przypadku zaistnienia ryzyka bądź wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej podjęcia bezzwłocznych działań. O posiedzeniu zwoływanym w trybie natychmiastowym Szef Zespołu zawiadamia członków Zespołu oraz wybrane w zależności od rodzaju posiedzenia osoby za pośrednictwem Wydziału Służba Dyżurna Miasta. Posiedzeniu Zespołu przewodniczy Szef Zespołu, I lub II Zastępca Szefa lub wyznaczona przez Szefa osoba spośród członków Zespołu. Miejscem pracy Zespołu jest siedziba Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2, o ile nie zostanie ustalone inne miejsce posiedzenia. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

11 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Plan prezentacji 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ INFORMACJA OGÓLNA Obsługę Zespołu zapewniają: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie administracyjno-kancelaryjnym, Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie wsparcia merytorycznego, pełnienia całodobowego dyżuru oraz realizacji innych przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, Skarbnik m.st. Warszawy w zakresie finansowym. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

12 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Plan prezentacji 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - zadania Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest komórką Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie m.st. Warszawy ZASADNICZE GRUPY ZADAŃ REALIZOWANE W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE SPRAWY OBRONNE I OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

13 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Plan prezentacji 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - struktura DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA ds. BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Z-CA DYREKTORA d.s. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Obsługa zdarzeń bieżących WYDZIAŁ SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA CZK WYDZIAŁ IMPREZ MASOWYCH I ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY LUDNOŚCI DELEGATURY BIURA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W OSIEMNASTU DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone zostało w oparciu o strukturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

14 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Plan prezentacji 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - zadania Do zadań i obowiązków CZK należy: obsługa i merytoryczne wsparcie Zespołu, realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej, utrzymanie w sprawności systemów: łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy, ostrzegania i alarmowania mieszkańców m. st. Warszawy o zagrożeniach, współdziałanie z: podmiotami prowadzącymi działania z zakresu zarządzania kryzysowego, podmiotami realizującymi monitoring środowiska, centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin i powiatów oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z baz danych zarządzania kryzysowego, obsługa punktu informacyjnego dla ludności, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

15 4. Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Plan prezentacji Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Służba Dyżurna Miasta zapewnia całodobowe funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego. o zdarzeniu Przekazywanie zgłoszeń i informacji Zgłoszenie Straż Pożarna Kierownictwo Urzędu Miasta oraz Urzędu Wojewódzkiego Tel. interwencyjny Pogotowie Ratunkowe Infolinia Burmistrzowie Działalność bieżąca Delegatury BBiZK dla Dzielnic Policja Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń Monitorowanie i reagowanie na zdarzenia Informowanie przełożonych o sytuacji Przygotowanie dobowych raportów Służby techniczne Służby miejskie Służby ratownicze, porządkowe i specjalistyczne Reagowanie kryzysowe Zarządy budynków komunalnych i spółdzielczych Media lokalne Uruchomienie planów i procedur działania Powiadomienie członków ZZK o posiedzeniu Zespołu Interwencje inspektorów operacyjnych Środki masowego przekazu Mieszkańcy Mieszkańcy Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

16 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ ZAWARTOŚĆ Plan główny Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych Załączniki funkcjonalne planu głównego Załączniki Mapy Dokumenty związane Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

17 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Procedury określają zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym: uruchamianie działań przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

18 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ WERYFIKACJA PROCEDUR REAGOWANIA KRYZYSOWEGO - ĆWICZENIA W dniach czerwca 2009 r. odbyła się w Warszawie siódma międzynarodowa konferencja z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w XXI wieku” zorganizowana przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojewodę Mazowieckiego w ramach współpracy miast i regionów europejskich. Tematem przewodnim spotkania były „Miejskie systemy bezpieczeństwa w świetle współczesnych zagrożeń”. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19 Katalog (lista) instytucji
Plan prezentacji 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ SIATKA BEZPIECZEŃSTWA Katalog (lista) zagrożeń Katalog (lista) instytucji K - podmiot koordynujący zarządza obiegiem informacji podczas działań, określa zasady współdziałania pozostałych instytucji uwzględnionych w siatce. W - podmiot merytorycznie odpowiedzialny za zakres i sposób prowadzonych działań. P - podmiot pomocniczy wskazywany przez instytucję wiodącą w zależności od potrzeb, prowadzący działania w ramach przypisanych mu kompetencji oraz wewnętrznych procedur Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

20 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy
Plan prezentacji 5. Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Wybrane akty prawne regulujące organizację zarządzania kryzysowego w m.st. Warszawie *) POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE ŹRÓDŁA PRAWA *) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zadania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie zarządzania kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) STRUKTURA ORGANIZACYJNA *) ZADANIA ZESPOŁU *) POSIEDZENIA ZESPOŁU Obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) INFORMACJA OGÓLNA *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – struktura *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zadania *) CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – obsługa całodobowa Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy *) ZAWARTOŚĆ *) PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO *) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA *) PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ PLAN EWAKUACJI DORAŹNEJ Celem ewakuacji doraźnej jest zapewnienie schronienia ewakuowanym w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (pożaru, katastrofy technicznej, katastrofy budowlanej itp.), aktu terroru i innych zdarzeń do czasu zakończenia akcji ratowniczej lub ustąpienia zagrożenia. Urząd m.st. Warszawy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

21 Koniec Opracowanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego Warszawa 2010
Fot. P. Bogdański


Pobierz ppt "Zarządzanie kryzysowe w m.st. Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google